מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

אסטרטגיה להעצמת התיירות במרחב

• בעמק עוגנים תיירותיים , נקודות ענין ושבילי טיול רבים , תמות הפזורות במרחב וישובים . • התכנית מציעה אסטרטגיה תיכנונית לארגון והעצמת התיירות במרחב

p

p

ישוב

נקודות חן ועניין

עוגנים

צירי תוכן תמטיים

נימים – שבילי אופניים וטיול

ישובים

p

יער

p

ישוב

קפסולה

ישוב

אכסון תיירותי

ישוב דרך קיימת יער קק ל" שמורת טבע מוקד תיירותי מקומי

כניסה לקפסולה אכסון מלונאי /

• הקפסולות הוגדרו באזורים בהם קיימים עוגנים תיירותיים משמעותיים . סביבם זוהתה הפעילות התיירותית הקיימת והוצעו תוספות על מנת להשלים ולהעצים מערכת המספקת את צרכי המבקר ליום פעילות שלם ואף יותר . • זאת על ידי יצירת פלטפורמה ניהולית וממוקדת למרחב . מוגדר • פירוט נוסף ידון בנספח הישום בתכנית זו .

/ צימרים קמפינג

חניה קיימת מבואה

p

p

עוגן תיירותי עוגן תיירותי פונציאלי שביל קיים שביל מתוכנן

אכסון מוצע חניה מוצעת מבואה מוצעת שביל מוצע

p

p

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

9

Made with FlippingBook Online newsletter