מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

יחידות נוף | הגנה סטוטורית

מרבית יחידות הנוף במועצה הינן בערכיות גבוהה או גבוהה מאוד . האשכול הצפוני והאשכול המזרחי הינם בערכיות גבוהה יותר מהאשכול המרכזי בשל מיקום שמורות טבע , יערות ומכלולים נופיים באשכולות .אלו יחידות נוף שמרבית שטחן מוגן סטטוטורית דורגו ברמות רגישות הגבוהות ביותר . נוף העמק הינו ערכי מבחינת תפקידו כריאה ירוקה ובנוף מורשת . היסטורי ניכר שבבחינת ערכיות נוף סביבה ואקולוגיה העמק ברגישות גבוהה ( לא גבוהה ) מאד דבר המשתקף בכך ש מרבית שטחו אינו מוגן סטוטורית או מוגן באופן ( חלקי מכלול נוף .) בשל כך נוף יחודי זה ושלמותו כמכלול רציף , חשוף ופגיע ללחצי פיתוח .

קריטריונים לבחינת רגישות נופית : ▪ הגנה סטטוטורית ▪ מבנה גיאומורפולוגי ▪ מידת הנצפות ▪ ערכי טבע , נוף ,

מכלול נופי בקעת בית נטופה

79

1

חנתון

עדי

תיירות וארכיאולוגיה

2

▪ רציפות שטחים פתוחים וקישוריות אקולוגית ▪ , תכסית נוף מורשת חקלאי ▪ רגישות שטחים סובבים

77

סואעד

הרדוף

4

צפון

הושעיה

אלון הגליל

3

הסוללים

ציפורי

5

79

בית לחם הגלילית

שמשית

6

זרזיר

אלוני אבא

77

6

גבעת

מכלול נופי בית לחם הגלילית

עילוט

אלה

אלונים

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

כפר החורש

8

רמת ישי

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

75

נהלל

בית זיד

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

יפעת

איכסאל

רמת דוד

גבת

גניגר

יקנעם עילית יחידות נוף 1 דרום מערב נטופה 2 . גבעות עדי

16

9

שריד

73

תל עדשים

עין דור

65

60

מזרע

מזרח

דברת

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

3 . יער הסוללים 4 . גבעות הרדוף 5 . גבעות אלונים 6 . מורדות נצרת 8 . שמרון

מרכז העמק

18

גזית

גבעת המורה

מכלול נופי עמק יזרעאל

15

בלפוריה

11

נעוארה

היוגב

עפולה

0 9 . העמק המערבי 11 . העמק המזרחי 13 . סובב מרחביה 15 . מורדות גבעת המורה 16 . מורדות התבור 18 . סובב גזית

מרחביה

13

2,500

5,000

* ערכיות יחידות נוף כוללות את הרגישות האקולוגית

רגישות גבוהה מאוד

רגישות גבוהה

רגישות בינונית

רגישות נמוכה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online