מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

Animated publication

דורית שפינט

חקלאות סביבה ושטחים פתוחים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

1

מרכיבי הנוף הפתוח | שטחים פתוחים

במועצה עוברים שלושה נחלים מרכזיים : • במזרח נחל תבור • בצפון נחל ציפורי • במרכז העמק נחל קישון וכל יובליו : נחל מזרע , נחל , עדשים נחל השופט ועוד המערכת ההידרולוגית מהווה את שלד המועצה : • מערכת ניקוז הנגר • המערכת האקולוגית לאורך הנחלים ובמאגרים חי – וצומח • מוקד משיכה לציפורים • מערכת שבילי פנאי ואתרי בילוי לאורכם

79

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

נחל ציפורי

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

79

שמשית

6

זרזיר

אלוני אבא

77

גבעת

עילוט

אלה

אלונים

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

רמת ישי

נוף הגליל

שדה יעקב

כפר החורש

נצרת

75

נהלל

בית זיד

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

יפעת

איכסאל

רמת דוד

גבת

גניגר

שריד

יקנעם עילית

73

תל עדשים

עין דור

65

60

מזרע

דברת

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

גזית

גבעת המורה

ז עמק

תחום שיפוט "מוא – יזרעאל גבול אשכול דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל / מאגר חקלאות

בלפוריה

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

2,500

0

5,000

בצפון המועצה יערות ושמורת טבע , במזרח המועצה שמורת נחל תבור . לב העמק הינו מרחב חקלאי פתוח ורציף ועשיר בערוצי נחלים , מעיינות ומאגרי מים .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

מרכיבי הנוף הפתוח | ניתוח גבהים

• : בצפון אזור גיבעי עם ואדיות שמרביתם נפתחים לאזורים מתונים לאורך נחל . ציפורי : במרכז אזור מישורי ההופך לתלול במפגש עם רכס הרי נצרת מצפון לכביש 73. לתלול במפגש עם המדרונות היורדים לנחל תבור מרבית ישובי המועצה נבנו בראשי הגבעות , לרבות ישובי העמק • • : במזרח אזור מתון ההופך

שדה יעקב

נהלל בית שערים

שפרעם

כפר יהושע

79

יפעת

רמת דוד

77

גבת

עדי

חנתון

שריד

77

סואעד חמירה

הרדוף

אלון הגליל

כפר ברוך

הושעיה

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

הסוללים

79

77

75

ציפורי

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

גבעת אלה

אלונים

עילוט

מנשיית זבדה

בית זייד כפר תקווה

היוגב

כפר החורש

תמרת

רמת ישי

נצרת

נוף הגליל

6

דבוריה : הגדלה לב העמק – ניתוח טופוגרפי מפורט כל 10 'מ

77

75

יפיע

שדה יעקב

בית שערים

כפר תבור

נהלל

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

אחוזת ברק

יקנעם עילית

תחום שיפוט ז "מוא – עמק יזרעאל

כפר ברוך

60

גבעת המורה

גזית

בלפוריה

דרך קיימת

מסילת רכבת

נעוארה

עפולה

היוגב

ישוב 0-100

מרחביה

100-200

71

65

2,500

0

5,000

200-300

300-400

המועצה מתחלקת ל -3 אזורים בעלי שונות גאומורפולוגית התואמים את החלוקה האדמינסטרטיבית לאשכולות

400-500

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

3

מרכיבי הנוף הפתוח | נצפות

1 . מבט מהר הקפיצה בנצרת דרומה

גבעת המורה

.א ת אלון תבור

עפולה

תל עדשים

מזרע

כביש 60

2 . מבט מהמוחרקה מערבה

כפר יהושע

בית זייד

קרית טבעון

יקנעם

4

כביש 722

כביש 77

1

2

כביש 6

3

3 . מבט מתל יקנעם מערבה

שדה יעקב בית זייד

יפעת

• עמק יזרעאל הינו מרחב רחב ידיים ופתוח המתחבר ויזואלית ליחידות נוף סמוכות . • ההשפעה החזותית של העמק כאגן חזותי נצפה , גם לחולפים בדרכים הראשיות הינה הרבה מעבר לגבול הגיאוגרפי והמוניציפאלי • תושבי הישובים הסמוכים צופים על נופי העמק באופן יום יומי , כך שהעמק מהווה חלק בלתי נפרד מנוף הישוב .

נצרת

שמשית

זרזיר

4 . מבט אלון הגליל לדרום מזרח

כביש 77

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

, טבע מורשת ופנאי

מוקדי משיכה מרכזים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 בית שערים נחל השופט תל מגידו נחל תבור הר תבור

79

נצרת העתיקה שמורת אלונים

77

חנתון

עדי

נחל ציפורי תל ציפורי אגם ברוך

77

סואעד

הרדוף

8

הושעיה

אלון הגליל

9

הסוללים

ציפורי

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

בית לחם הגלילית

7

שמשית

79

77

זרזיר

אלוני אבא

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

שביל אופניים קיים / מתוכנן - שביל טיול סימון שבילים שביל הסנדרין שביל רמות מנשה שביל ישראל באופניים מתוכנן

מנשייה זבדה

1

6

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

נוף הגליל

בית זיד

נצרת

נהלל

77

בית שערים

דבוריה

5

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

רמת דוד

גבת

גניגר

תחום שיפוט ז "מוא – עמק יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל / מאגר חקלאות

שריד

75

תל עדשים

יקנעם עילית

עין דור

65

4

מזרע

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

2

10

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

3

71 • מרכז העמק - מוקדי משיכה – מרביתם בשולי העמק , וכמחציתם מחוץ לשטח המועצה . • מרכז העמק חסר במוקדי משיכה מרכזיים למעט פארק אגם ברוך המתוכנן . • ריבוי שבילים ארציים ואזוריים – ריכוז גדול של שבילים נושאיים – כשבראשם שביל העמק . • רשת ענפה של שבילי אופניים – ביערות האלונים – כמוקד משיכה ארצי לרוכבי אופניים .

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

5

, טבע מורשת ופנאי | מוקדים מרכזיים

7 . שמורת אלוני אבא

4 . שמורת נחל תבור

1 . גן לאומי בית שערים – פסל אלכסנדר זייד

8 . נחל ציפורי

2 . נחל השופט – רמות מנשה ( בסמיכות למועצה )

5 . הר תבור ( בסמיכות למועצה )

9 . גן לאומי ציפורי

10 . פארק אגם ברוך - בתכנון

3 . גן לאומי תל מגידו ( בסמיכות למועצה )

– נצרת העיר העתיקה ( בסמיכות למועצה )

6 .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

פארק אגם ברוך

• אושרה תכנית אב - כיום בתהליך תכנון מוקדם ומפורט בצפון השטח • פארק המשלב מפעל מים , הגנה מהצפות במורד הקישון , ) חיפה ( אקולוגיה , צפרות והנגשה לקהל . • שאיפה ליצירת עוגן תיירותי בעמק יזרעאל

גשר

" גן בוטני "

מרחב כניסה

מים קבועים

אזור בריכות שכשוך ושהייה

אחו לח וגדה

גבעת כניסה

גשר

גשרים

אמפי

איים צפים

מים קבועים

גשר

מאגר מקורות

סבך וגדה

חיץ - סוללה

סוללה

שטח הצפה מרכזי

חלופה תכנון מוקדם לצפון השטח - אזור המבואה הראשית

מיקום במרחב

חורף - מצב קיים

אופי הפיתוח והנגשת סיפור מפלסי המים והאיגום

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

7

, טבע מורשת ופנאי | שבילים אזוריים

בתחום המועצה ובסמוך לה , הרבה שבילים אזורים וארצים : • שביל ישראל • שביל יזרעאל : שביל שהוקם בשיתוף של המועצה עם . ל"קק קיימות תוכנית לתוספות לשביל . • שביל ישו ושביל הבשורה : מספר שבילים היוצאים מסביבת נצרת בדרך אל . הכינרת קיימות תוכניות לתוספות לשביל . • שביל הסנדרין : שביל המתחיל בגן לאומי בית שערים לכיוון ציפורי ויודפת . נמצא בשלבי פיתוח . • שביל ישראל באופניים : יוזמה של רט -ג " קטע זה נמצא בשלבי תכנון .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

8

יחידות נוף | חלוקה ליחידות נוף

יחידות הנוף נקבעו ע י " שכלול מאפיינים גיאומורפולגיים שונים : גבהים , שיפועים ותכסית .

2,500

0

5,000

שפרעם

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב

79

77

1

עדי

2

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

4

3

אלון הגליל

- טבאש

- כעביה

הושעיה

הסוללים

רה'אג'חג

79

77

7

אשכול צפוני אשכול מרכזי אשכול מזרחי

75

ציפורי

5

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

6

גבעת אלה

אלונים

עילוט

מנשיית זבדה

נצרת עילית

כפר החורש

תמרת

8

רמת ישי

בית זייד כפר תקווה

בית שערים

נצרת

10

יחידות נוף .1 דרום מערב נטופה .2 גבעות עדי .3 יער הסוללים .4 גבעות הרדוף .5 גבעות אלונים .6 מורדות נצרת .7 רכס נצרת .8 שמרון .9 העמק המערבי .10 חרושת .11 העמק המזרחי .12 התענכים .13 סובב מרחביה .14 גבעת המורה .15 מורדות גבעת המורה .16 מורדות התבור .17 הר תבור .18 גבעות גזית .19 נחל תבור ן

77

6

75

דבוריה

יפיע

שדה יעקב

בית שערים

17

אשכול צפוני אשכול מרכזי אשכול מזרחי

כפר תבור

נהלל

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

16

9

73

גניגר

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

יקנעם עילית

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גבעת המורה

גזית

15

18

19

בלפוריה

11

14

נעוארה

עפולה

היוגב

13

12

71

65

מגוון של יחידות נוף - לכל יחידה נקבעה רמת ערכיות ורגישות על פי סט של קריטריונים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

9

יחידות נוף | הגנה סטוטורית

תחום שיפוט "מוא – יזרעאל גבול אשכול דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל / מאגר חקלאות מכלול נופי ע י תמ " א " 35/1 מעטפת המכלול הנופי גבול יחידות נוף יחידות נוף שאינן מוגנות סטטוטורית , הוערכו י "עפ קריטריונים שונים בהבטים של נוף סביבה ואקולוגיה . בשטח המועצה שטחים רבים מוגנים סטטוטרית כשמורות טבע , יערות "קק ל ומכלולים נופיים א " בתמ 35 . יחידות נוף שמרבית שטחן מוגן סטטוטורית ( , שמורות יערות ומכלולים נוספיים ) הוגדרו כשטח ערכי ורגיש . ז עמק

מכלול נופי בקעת בית נטופה

79

1

חנתון

עדי

2

77

סואעד

הרדוף

4

צפון

הושעיה

אלון הגליל

3

הסוללים

ציפורי

5

79

בית לחם הגלילית

שמשית

6

זרזיר

אלוני אבא

77

6

גבעת

מכלול נופי בית לחם הגלילית

עילוט

אלה

אלונים

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

כפר החורש

8

רמת ישי

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

75

נהלל

בית זיד

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

יפעת

איכסאל

רמת דוד

גבת

גניגר

16

9

שריד

יקנעם עילית

73

תל עדשים

עין דור

65

60

מזרע

מזרח

דברת

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

מרכז העמק

18

גזית

גבעת המורה

מכלול נופי עמק יזרעאל

15

בלפוריה

11

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

13

2,500

0

5,000

" מכלולי הנוף " עמק יזרעאל ובית לחם הגלילית מגנים על נוף המורשת החקלאי של העמק " . מעטפת המכלול " מתייחסת לשטחי הישובים החקלאים ואינה נותנת הגנה סטאטוטורית , למרות יחודייתם וחשיבותם .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

10

יחידות נוף | הגנה סטוטורית

מרבית יחידות הנוף במועצה הינן בערכיות גבוהה או גבוהה מאוד . האשכול הצפוני והאשכול המזרחי הינם בערכיות גבוהה יותר מהאשכול המרכזי בשל מיקום שמורות טבע , יערות ומכלולים נופיים באשכולות .אלו יחידות נוף שמרבית שטחן מוגן סטטוטורית דורגו ברמות רגישות הגבוהות ביותר . נוף העמק הינו ערכי מבחינת תפקידו כריאה ירוקה ובנוף מורשת . היסטורי ניכר שבבחינת ערכיות נוף סביבה ואקולוגיה העמק ברגישות גבוהה ( לא גבוהה ) מאד דבר המשתקף בכך ש מרבית שטחו אינו מוגן סטוטורית או מוגן באופן ( חלקי מכלול נוף .) בשל כך נוף יחודי זה ושלמותו כמכלול רציף , חשוף ופגיע ללחצי פיתוח .

קריטריונים לבחינת רגישות נופית : ▪ הגנה סטטוטורית ▪ מבנה גיאומורפולוגי ▪ מידת הנצפות ▪ ערכי טבע , נוף ,

מכלול נופי בקעת בית נטופה

79

1

חנתון

עדי

תיירות וארכיאולוגיה

2

▪ רציפות שטחים פתוחים וקישוריות אקולוגית ▪ , תכסית נוף מורשת חקלאי ▪ רגישות שטחים סובבים

77

סואעד

הרדוף

4

צפון

הושעיה

אלון הגליל

3

הסוללים

ציפורי

5

79

בית לחם הגלילית

שמשית

6

זרזיר

אלוני אבא

77

6

גבעת

מכלול נופי בית לחם הגלילית

עילוט

אלה

אלונים

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

כפר החורש

8

רמת ישי

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

75

נהלל

בית זיד

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

יפעת

איכסאל

רמת דוד

גבת

גניגר

יקנעם עילית יחידות נוף 1 דרום מערב נטופה 2 . גבעות עדי

16

9

שריד

73

תל עדשים

עין דור

65

60

מזרע

מזרח

דברת

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

3 . יער הסוללים 4 . גבעות הרדוף 5 . גבעות אלונים 6 . מורדות נצרת 8 . שמרון

מרכז העמק

18

גזית

גבעת המורה

מכלול נופי עמק יזרעאל

15

בלפוריה

11

נעוארה

היוגב

עפולה

0 9 . העמק המערבי 11 . העמק המזרחי 13 . סובב מרחביה 15 . מורדות גבעת המורה 16 . מורדות התבור 18 . סובב גזית

מרחביה

13

2,500

5,000

* ערכיות יחידות נוף כוללות את הרגישות האקולוגית

רגישות גבוהה מאוד

רגישות גבוהה

רגישות בינונית

רגישות נמוכה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

11

החקלאות במוא " ז עמק יזרעאל | משבצות חקלאיות

. מ מרחביה . ק מרחביה נהלל נווה יער

77 אלון הגליל אלוני אבא אלונים "בי ס חקלאי בית זייד בית לחם הגלילית בית שערים בלפוריה

משבצת חקלאית - קרקע שלאגודה חקלאית יש זיקת מקרקעין כלפיה גודלה אמור להיגזר מתקן גודל הנחלה X מספר הנחלות ביישוב בחלק מהיישובים החקלאיים בעמק יזרעאל גודל המשבצת איננו תואם את תקן המשבצת . המשבצות במוא ז " עמק יזרעאל מקוטעות למספר תאי שטח קטנים שאינם בסמיכות ליישוב החקלאי

עין דור ציפורי רמת דוד שדה יעקב שריד תל עדשים משבצת ישובי "מוא ז אחרות

79

עדי

חנתון

גבת גזית

77

סואעד חמירה

הרדוף

גניגר דברת היוגב הסוללים הרדוף חנתון יפעת כפר ברוך

אלון הגליל

הסוללים

הושעיה

79

77

75

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

כפר החורש כפר יהושע מזרע

כפר החורש

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

גניגר

73

שריד

65

כפר גדעון מזרע

דברת

עין דור

אחוזת ברק

60

כפר ברוך

גזית

בלפוריה

היוגב

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת

71

65

מסילת רכבת תחנת רכבת

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

12

החקלאות במוא " ז עמק יזרעאל | בעלי חיים - אשכולות

ענפי בעלי החיים העיקריים בעמק יזרעאל הם :

רפת חלב

פיטום עגלים לבשר

לולי רביה

רפת חלב ) פרות (

אשכול מזרחי 8%

10% מהענף הארצי

אשכול צפוני 13%

מדגרה ' מס מבנים

לול הטלה

לול רביה

לול פטם

בקר במפטמה בקר במרעה צאן

רפת ראש

אשכול

' מס לולים

' מס לולים

' מס לולים

ראש

ראש 120

ראש

2 1 0

0 4 0

20 15

26 89 17

1300 4600 1200

1800

1990 9470 1200

צפוני

0 0

13950

מרכזי

0

440

מזרחי

אשכול מרכזי 79%

כ "סה מועצתי

120

3

4

35

132

7350

17700

13140

עיקר גידול בעלי החיים מתרכז באשכול המרכזי

לול פטם ( מספר לולים )

) ראש( צאן

בקר לבשר ) ראש(

לול רביה ( מספר לולים )

אשכול מזרחי 13%

אשכול צפוני 11%

אשכול מזרחי 2%

אשכול מזרחי 16%

אשכול צפוני 18%

אשכול צפוני 20%

אשכול מרכזי 43%

אשכול צפוני 57%

אשכול מרכזי 66%

אשכול מרכזי 87%

אשכול מרכזי 67%

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

13

החקלאות במוא " ז עמק יזרעאל | מיפוי גידולים חקלאיים

77 • הקרקעות בעמק כבדות עם מיעוט מטעים או גידולי חממה אקסטנסיביים . קשה לגדל בהן פרדסים וסובטרופיים , היבולים נמוכים ביחס למישור החוף . המטעים המתאימים בחלק מהאזורים הם שקדים , זיתים ואבוקדו . • חקלאי העמק פונים לגידול ירקות לשוק מקומי , שום , בצל : ודלועים . • מגמה עיקרית : צמצום במספר החקלאים , והגדלה של המשקים של החקלאים שנשארו . • החקלאות הצמחית בעמק יזרעאל אקסטנסיבית מאופיינת בעיקר בגידולי שדה , בבעל ובשלחין .

79

עדי

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

אלון הגליל

הסוללים

הושעיה

79

77

75

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל "גד ש וירקות בשטח פתוח הדרים ירקות בכיסוי לא מעובד מטעים מטעים בכיסוי פרחים שונות דרך קיימת

כפר החורש

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

גניגר

73

שריד

65

כפר גדעון מזרע

דברת

עין דור

אחוזת ברק

60

כפר ברוך

גזית

בלפוריה

היוגב

עמק יזרעאל

71

65

מסילת רכבת תחנת רכבת

2,500

0

5,000

משרד החקלאות

ג"ממ: מקור

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

14

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

תכנית מתאר מחוזית למבנים חקלאיים ג - 21904 ( . מאושרת מ - 2017 ) בשנת 2017 מאפשרת הוצאת היתרי בניה למבנים מסוגים שונים במיקומים שנקבעו בהתאם לתשריט רגישות סביבתית של תמ מ " 2 /9 במרבית שטח המועצה ( רגישות נמוכה – שטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר ) ניתן להקים מגוון מבנים חקלאיים באשכול הצפוני מרבית השטח " מסווג כ שטח מוגן מפיתוח בו " מותרים מבנים חקלאיים מסוגים מסוימים בלבד – בתי רשת , גידור ומתקני מרעה ללא קירוי . בתכנית כוללנית ניתן לחרוג - מתכנית ג 21904

רקע תשריט רגישות סביבתי בתמ מ " 2/9

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

15

סביבה I א "תמ 35 /1

תחום שיפוט

מכלול נופי בקעת בית נטופה

מרקם משולב ברוב שטח המועצה

79

מכלול נופי בית לחם הגלילית

מרקם עירוני מגדל העמק כולל בתוכו את יפעת והושעיה . מירקם עירוני עפולה כולל את אחוזת ברק . ק, מרחביה ומ . מרחביה מכלולי נוף ומעטפת המכלול – - עמק יזרעאל - סמל לראשית ההתיישבות בא " י ולנוף . החקלאי - בית לחם הגלילית שמורות וגנים בעיקר בצפון המועצה מסדרונות אקולוגיים ארציים חוצים את המועצה כביש 71( לא קיים בפועל ) רצועת נחל מכלול כפרי לשימור - כולל את , נהלל בית לחם הגלילית ואלוני . אבא מרקם כפרי - סמוך לעפולה יער וייעור - סמוך לעפולה

77

מכלול נופי דרך הבשורה

70

הושעיה

כנא כפר

75

79

77

נצרת

75

מכלול נופי יבנאל וכדורי

מרקם עירוני מגדל העמק

יפעת

73

65

6

אחוזת ברק

71

60

מכלול נופי עמק יזרעאל

מירקם עירוני עפולה

66

71

מכלול נופי רמת מנשה

מרחביה

. מ. ק

65

מכלול נופי עמק בית שאן וגבעת חרוד

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

16

מסדרונות אקולוגיים

• על פי מיפוי רט , ג"

בשטח המועצה עוברים מסדרונות אקולוגיים ארציים חשובים המקשרים בין עמק הירדן למישור החוף הצפוני ובין הכרמל , רמות מנשה והשומרון לגליל התחתון . המסדרונות מוגן סטוטוטרית כשמורת / טבע גן לאומי או יער . • המסדרונות מבוססים על רצועות נחלים . • חלק משטחי

שפרעם

בקעת בית נטופה

79

65

77

כרמל

עדי

חנתון

77

סואעד חמירה

גליל תחתון

הרדוף

הושעיה

גבעת המורה

רמות מנשה

אלון הגליל

- טבאש

- כעביה

עמק הירדן

הסוללים

רה'אג'חג

ציפורי

79

77

75

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

גבעת אלה

אלונים

עילוט

בית זייד כפר תקווה

מנשיית זבדה

כפר החורש

תמרת

נוף הגליל

רמת ישי בית שערים

נצרת

בית שערים

75

77

דבוריה

6

יפיע

שדה יעקב

כפר תבור

נהלל

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

הסימון הינו ברצועה רחבה באופן סכמטי .

גניגר

שריד

73

תל עדשים

דברת

65

מזרע

עין דור

יקנעם עילית

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

גבעת המורה

60

גזית

66

בלפוריה

נעוארה

עפולה

היוגב

מרחביה

מסדרון אקולוגי תמ א " 35

מסדרון אקולוגי ג"רט–

71

2,500

65

0

5,000

תחום יער

שמורת טבע / גן לאומי

שטחי מסדרונות שאינם מוגנים ובמיוחד צווארי הבקבוק דורשים התייחסות והגנה מיוחדות

צוואר בקבוק

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

17

| שימוש עופות מים במאגרים

סביבה

• בחינת רט ג את "

החשיבות האקולוגית של מאגרים בדגש עופות מים - בתגובה לתכניות מקודמות לחיפוי מאגרים ע י " פאנלים סולאריים .

79

65

77

חנתון

עדי

77

אלון הגליל

הושעיה

79

77

• 3 מאגרים בתחום המועצה קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בארץ ( מתוך 7 ).כ"סה • 13 מתוך 26 מאגרים בעמק דורגו כבעלי חשיבות גבוהה בשל קריטריון אחד לפחות מבין הבאים : o שפע עופות מים ,

75

מאגר בעל ציון משוקלל גבוה במיחד

שמשית

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

כפר החורש

תמרת

75

77

נהלל

6

שדה יעקב

יפעת

73

65

דברת

עין דור

מזרע

אחוזת ברק

כפר ברוך

גזית

60

66

בלפוריה

עושר מינים , נוכחות קבועה בחורף של ברווזים נדירים בסכנת הכחדה . מין מפתח – צחראש , לבן חורף בעמק .

היוגב

71

o

65

2,500

0

5,000

אוגוסט 2018

: מקור מתוך דירוג מאגרי מים על בסיס תרומתם למגוון הביולוגי , פרסומי חטיבת המדע רט , ג"

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

18

| מגבלות סביבתיות

סביבה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת אזור תעשיה מפעל פסדים

מחצבת חנתון

"מט ש מנדא

79

65

77

מחצבת גולני

77

ש"מט

תחום מגבלות ש" ממט אזור כריה וחציבה תמ א " 14 ב תחום מגבלות מאזור כריה וחציבה תמ א " 14 ב אזור כריה וחציבה תחום מגבלות מאזור כריה וחציבה תחנת שינוע פסולת בסיס צבאי בית כלא תחנת כוח על גז תכנית בהכנה לתחנת כוח

"מט ש ציפורי

79

77

75

75

77

6

"מט ש כפר יהושע

דברת ש"מט

תל עדשים ש"מט

בסיס רמת דוד

תוואי הולכת גז המוביל הארצי מאגר אשכול מתח עליון

73

שגיא 2000

65

.א ת אלון תבור

מחצבה עתידית

60

66

שדה תעופה בשימוש

מגבלות רעש משדה תעופה

5 4 3 2 1

מנחת מגידו

2,500

0

5,000

71

65

צומת מגידו

ש"מט

, קווי גז קווי חשמל , תחנות כח וכן אזורי תעשיה ושדה

, מאגרים

עמק יזרעאל רווי בתשתיות תחבורה , מתקנים הנדסיים כגון , שים"מט:

, תעופה היוצרים מגבלות וקונפליקטים סביבתיים .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

19

דורית שפינט

חקלאות סביבה ושטחים פתוחים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

20

ערכיות נופית ואקולוגית

1 . מבט מהר הקפיצה בנצרת דרומה

גבעת המורה

.א ת אלון תבור

עפולה

תל עדשים

מזרע

"מט ש עדשים

כביש 60

• שטח המועצה - מרחב רציף , פתוח וחקלאי בעל חשיבות נופית ואקולוגית • נ ו ף המועצה - נוף מורשת לאומי רוח "- " העמק • העמק ריאה ירוקה לחיים בתוכה , לחולפים דרכה ולמעגל העירוניות הסובב . אותה • מוצעת מדיניות תכנונית לשטחים הפתוחים להתמודדות עם צרכי פיתוח שונים באמצעות מיפוי ו מדרוג ערכיות

2 . מבט מהמוחרקה מערבה

בית זייד

כפר יהושע

שדה יעקב

קרית טבעון

יקנעם

כביש 77

כביש 6

3 . מבט אלון הגליל לדרום מזרח

נצרת

שמשית

זרזיר

כביש 77

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

21

קריטריונים לרמת ערכיות

ערכיות גבוהה

• מכלול נופי על פי תמ א " 35 /1 • יערות , שמורות וגנים לאומיים

שטחים מוגנים סטטוטורית

• שטחים חקלאיים פתוחים בתחום פשט הצפה או בתחום נחל

רגישות ניקוזית

• שטחים חקלאיים פתוחים בתחום ובסמוך למסדרונות אקולוגיים

מסדרון אקולוגי וסביבתו

• שטחים חקלאיים פתוחים המהווים נוף מורשת , בנצפות גבוהה מכבישים בין עירוניים וממוקדי תיירות עבור קהל צופים גדול .

השפעה חזותית גבוהה

• אזורים חקלאיים המהווים חלק מרצף של מרחבים פתוחים

פגיעה ברצף שטחים פתוחים

ערכיות בינונית

שטחים חקלאיים פתוחים , שלא חלות עליהם ההגדרות של ערכיות גבוהה והם בנצפות בינונית

ערכיות נמוכה שטחים חקלאיים פתוחים צמודי דופן לישוב או למוקד בנוי , בנצפות נמוכה ושלא חלות עליהם ההגדרות של ערכיות גבוהה שטחים שדורגו בערכיות נמוכה מהווים מרחב חיפוש להקמת משק מבני ( במקרים אותר לא בהם מתאים שטח בתחום הפיתוח .) הישובים של בהמשך תהליך , התכנון תוצע בסיס על מדיניות מפת הערכיות לפיתוח תשתיות ופיתוח אחר

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

22

ערכיות שטחים פתוחים שטחים מוגנים סטטוטורית ופשטי הצפה

עקרונות להגדרת סולם : ערכיות .1 הגנות סטטוטוריות - יערות , , שמורות מכלולי נוף .2 - ניקוז פשטי הצפה ותחומי נחל .3 מסדרונות אקולוגיים .4 ניתוח נצפות .5 רצף שטחים פתוחים .6 פיתוח צמוד דופן

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער

79

77

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

מכלול נוף

גבעת אלה

טבעון

אלונים

פשט הצפה / תחום נחל

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

71

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019 חלופות | ינואר 2020

23

ערכיות שטחים פתוחים מסדרונות אקולוגיים - מתודולוגיה

77 מתודולוגיית להגדרת המסדרונות בתכנית המתאר : • דיוק שכבת רט " ג ארצית למסדרונות אקולוגיים • התבססות על נחלים , שמורות , טבע יערות ושטחי חקלאות . פתוחים • ניתוח ברזולוציה מקומית על בסיס בחינה וסיור בשטח . • מיפוי קונפליקטים בצווארי בקבוק – חלקות א ,' שטחי , משק מעברים מתחת לכבישים , מטעים ועוד . • דיוק לפי הצרכים השונים ,

בקעת בית נטופה

79

גבעות אלונים

חנתון

עדי

כרמל

77

סואעד

גליל תחתון

הרדוף

רמות מנשה

הושעיה

אלון הגליל

עמק הירדן

הסוללים

ציפורי

רשת קישוריות נדרשת ברמה ארצית

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

77

נוף הגליל

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

גבת רמת דוד

צמצום מסדרונות בשטחים בעייתים ומציאת פתרונות עוקפים .

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

יקנעם עילית

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער מסדרון אקולוגי א "תמ-

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

35 /

1

" שכבת רט ג למסדרונות

65

71

אקולוגים מסדרונות אקולוגים מוצעים

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

24

ערכיות שטחים פתוחים מסדרונות אקולוגיים – קונפליקטים וצווארי בקבוק קונפליקטים שכיחים במסדרונות אקולוגיים : 77

79

חנתון

מפגש עם חלקות

עדי

• בינוי חקלאי , גידור –

משק /'א

77

קוטעים רצף פתוח ומונעים , מעבר גם אם נשארים מפתחים קטנים בהם . • התיישבות , תאורה ורעש - יוצרים קיטוע בשל הפיתוח והרתעה של חיות גדולות . ומתוכנן ) בשטח שנתוניו ( הטבעיים כמו מעבר נחל ) מתווים מסדרון אקולוגי . • כבישים – יוצרים קיטוע ומחסום במידה ולא כוללים מעברים יעודיים ומותאמים לבעלי חיים . • בינוי ופיתוח ( קיים

סואעד

הרדוף

הושעיה

גידור - מטעים

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

77

79

שמשית

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

מבני משק סמוכים

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

77

נוף הגליל

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

מעבר תשתיות

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער נחל

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

71

2,500

0

5,000

מסדרון אקולוגי מוצע

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

25

מסדרונות אקולוגיים – ניתוח צווארי בקבוק

חסמים במסדרונות אקולוגיים שלא מאפשרים מעבר בעלי חיים בעמק יזרעאל :

- גידור מטעים

מבני משק סמוכים

מעבר תשתיות

חפיפה עם חלקות א '

גידור מטעים • ( מטעים

מבני משק סמוכים •

מעבר תשתיות •

חפיפה בין מסדרון המבוסס על נחל מרכזי לתחום חלקות א ' בהן מתאפשר בינוי חקלאי

/ קיימים מתוכננים ) עשויים להיות . מגודרים נדרש למצוא פתרונות גידור מוסכמים על רט ג ועל " החקלאים .

המצאות לולים קיימים ומתוכננים בשטח המסדרון צוואר בקבוק במסדרון הסמוך לשטח המשקי של רמת דוד

חסרים מס ' מעברים אקולוגיים בחציית כבישים ומסילות רכבת .

מעברים קיימים רבים זקוקים לשדרוג

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

26

יו טחים פתוחים

ערכיות שטחים פתוחים

עקרונות להגדרת סולם : ערכיות .1 הגנות סטטוטוריות - יערות , , שמורות מכלולי נוף .2 - ניקוז פשטי הצפה ותחומי נחל .3 מסדרונות אקולוגיים .4 ניתוח נצפות .5 רצף שטחים פתוחים .6 פיתוח צמוד דופן

200 ' מ מתחום ישוב

79

77

חנתון

ערכיות גבוהה

עדי

77

ערכיות בינונית

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

ערכיות נמוכה

הסוללים

ציפורי

שטחי חיפוש מוצעים למבני משק

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער

טבעון

אלונים

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

מכלול נוף

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

פשט הצפה / תחום נחל

בלפוריה

מגבלות ותשתיות

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מסדרון אקולוגי

מרחביה

צוואר בקבוק אקולוגי

65

71

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019 חלופות | ינואר 2020

27

עקרונות של מידרג פיתוח בשטחים חקלאיים פתוחים

מבני משק - פיתוח צמוד דופן

חממות ובתי רשת

בעדיפות ראשונה : מיצוי שטחי המשק הישוביים ובתחום ' חלקה א של הנחלות . בעדיפות שניייה : איתור שטחים בתחום חיפוש בהיקף של 200 ' מ מגבול הישוב אל השטחים הפתוחי ם או

בעדיפות ראשונה : מיצוי שטחי המשק הישוביים ובתחום חלקה א ' של הנחלות .

תחום פיתוח של הישוב

בעדיפות שלישית : שטחים בעלי ערכיות בינונית תחילה בעדיפות שנייה : בשטחים שאותרו בצמידות דופן לישוב ( רצועת 200 ).'מ

ערכיות נמוכה

ערכיות בינונית

בשטחים פתוחים אחרים , בהתאם לצרכים שהוגדרו בפרוגרמה החקלאית

ערכיות גבוהה

ובשטחים הפתוחים תוך שמירה על פיזור

בהמשך יוגדרו הנחיות פיזיות למיקום ופיזור חממות ובתי רשת בשטחים הפתוחים עפ " י מידרג הערכיות

הערכיות הנופית תהווה כלי תכנוני לניהול השטחים הפתוחים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

28

חקלאות

ראשי פרקים

עקרונות ותפיסת התכנון למבנים חקלאיים בעמק יזרעאל

אקולוגיה וסביבה ( : מפורט בפרק נוף

, נוף , חקלאות

ואקולוגיה )

מבנים לגידול בעלי חיים

קירוי צמחי : חממות ובתי רשת

פרוגרמה של הצרכים בישובים

מסדרונות אקולוגיים

בדיקת מיקום ראשונית

איתור שטחים מרוכזים למבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

תעשיה תומכת חקלאות

טיפול בפסולת חקלאית

תשתיות חקלאיות

דרכים חקלאיות ( מפורט בפרק התחבורה )

מעברים חקלאיים על דרכים אזוריות

מאגרי מים ( יעודכן בפרק תשתיות רטובות בהמשך )

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

29

עקרונות ותפיסת התכנון למבנים חקלאיים בעמק יזרעאל

, לולים דירים ועוד .

, רפתות

בעמק יזרעאל גידול רב של בעלי חיים :

• יש לקדם תשתית תכנונית שתאפשר הקמת מבנים חקלאיים נדרשים בהתייחס לגידולים החקלאיים במצב הקיים , למגמות הצפויות , ולפרוגרמה כמותית מפורטת . • מבנים לגידול בעלי חיים יתוכננו ככל הניתן בשטחי המשבצת בסמיכות גיאוגרפית ליישובים המגדלים .

במושבים : •

בקיבוצים : מבנים לגידול בעלי חיים יתוכננו ככל הניתן במסגרת האזור המיועד למבני משק , או צמוד דופן אליו .

מבנים חקלאיים יוקמו בחלקות א '

• שטח מרוכז למבני משק – יאותר עבור מושבים בהם יש רפתות חלב רבות , בגודל שיאפשר להעתיק אליו חלק מהרפתות .

• שטחים המיועדים על פי תכנית מאושרת למבני משק לא ייועדו לשימוש קרקע אחר . • ככל הניתן , מבנים חקלאיים קיימים לא יועתקו למיקום אחר בשל העלויות הגבוהות הנדרשות לכך . • מבני שירות חדשים לחקלאות צמחית יתוכננו באופן מרוכז באזורי תעשיה חקלאית .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

30

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

במחוז צפון אושרה בשנת 2017 תכנית מתאר מחוזית למבנים חקלאיים ג - 21904

רגישות סביבתית

מ"תמ 2/9

מאפשרת להוציא היתרי בניה למבנים חקלאיים שונים בהתאם לתשריט רגישות סביבתית של מ"תמ 2 /9

בתכנית כוללנית ניתן לחרוג מתכנית ג - 21904

מדיניות התכנון המוצעת בתכנית : המתאר • - ככלל הטמעה של תכנית /ג 21904 • במקומות ספציפיים יוגדרו מגבלות על מבנים מסוג מסויים , למשל חממות בפשטי הצפה של . נחלים במקומות אחרים יוגדרו אזורים המאפשרים מבנים חקלאיים שאינם מותרים בג / 21904 - למשל חממות ביישובי צפון , המועצה בשטחים שזוהו ברגישות נמוכה כמפורט בפרק ערכיות נופית . •

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

31

מבנים לגידול בעלי חיים | פרוגרמה של הצרכים ביישובים

השנים הקרובות , תוך אבחנה בין ענפי הגידול השונים

עקרונות הפרוגרמה - התבססות על הגידולים הקיימים , ותחזית ל -20

מגמות בגידול בעלי חיים לשנת 2040 ענפי בעלי החיים העיקריים בעמק יזרעאל

.

ורביה פטם

( לבשר לולי ; צאן ;) מפטמה

: הינם רפת בקר ; חלב

: שונות

מגמות

ב ענף כל

ענף לול פטם •

מגמות בבקר לבשר ובצאן •

מגמות ארציות ברפת החלב • שחיקת מחירים • יתכן ביטול שיטת המכסות •

עודפי ייצור במצב הנוכחי

בבקר וצאן לבשר : עליה בביקושים בהתאם לגידול האוכלוסייה ; חלק מהביקוש המקומי מכוסה על ידי יבוא בחלב צאן : עליה בביקוש מעבר לגידול האוכלוסיה , אבל קיימת מגבלה של מכסות

תחרות גדולה בין משחטות , מובילה לתכנון לולים נוספים שאינם נחוצים מבחינת הביקוש לבשר עוף

לחץ מצד משרד האוצר להגדלה ואיחוד רפתות לחץ להעתקת רפתות מאזור המרכז לאזורי , פריפריה וממשקים משפחתיים קטנים לקיבוצים או לרפתות מאוחדות " קיבוציות " במושבים עמדת משרד החקלאות : יש לשריין שטחים המאפשרים הכפלה של הרפתות

מבני לול ריקים רבים ברחבי הארץ

לא ניתן לתכנן לולים במיקום צמוד דופן בשל מרחקים וטרינריים ( לפחות 100 ' מ ). ממגורים לא ניתן לתכנן לולים בחלקות א במושבים בשל גודל החוות ( מינימום 4 לולים בחווה .)

תכנון לולים הוא על חשבון שטחים חקלאיים פתוחים .

צורך לזהות שטחים בהם ניתן להגדיל את הרפתות בקיבוצים ובמושבים ולאחד רפתות במושבים בשטחים שאינם חלקה א ' המשמעות לעמק יזרעאל :

רצוי שלא לתכנן חוות לולים חדשות , שניתן להניח כי לא יהיו רווחיות . כדאי לאפשר הרחבה מינורית של חוות קיימות

צורך להגדיל משקים בהתאם לקצב גידול האוכלוסיה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

32

מבנים לגידול בעלי חיים | בדיקת מיקום ראשונית

• נערכה פרוגרמה לכל אחד מהישובים החקלאיים במועצה ובהתאם לה ניתנו ( ככל הניתן ) פתרונות בתחום הפיתוח של הישובים או בשטח צמוד דופן .

• במקומות בהם לא נמצא פתרון , אותרו שטחים מחוץ לתחום הפיתוח , ובמידת האפשר הוצעו פתרונות משותפים למספר ישובים .

12 ישובים בהם לא נדרשת תוספת שטח מעבר למאושר

הערות

תוספת נדרשת )'ד(

)'ד( שטח נדרש

שטח משק מרוכז מאושר )'ד(

שם ישוב

סוג יישוב

0 0 0 0

50 21 10

68 30 12 10

אלוני אבא

מושב מושב מושב מושב

בית זייד בלפוריה

ישובים בהם שטחים ביעוד מבני משק העולים משמעותית על ניתן – הנדרש לבחון שימוש בשטחים אלה כמענה לישובים . אחרים

0

כפר גדעון

נדרשים 47 דונם לרפת . שאר המבנים לגידול בעלי חיים יכולים לקבל מענה בחלקות א

0

75

67

ציפורי

מושב

0 0 0 0 0 0 0

45

396 218 168 270

אלון הגליל

קהילתי

167

גזית

קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ

14

דברת יפעת

187

11

14 85

כפר החורש

0

- מרחביה קיבוץ

117

145

עין דור

7 ישובים בהם נדרשת תוספת – אך יש מקום בתוך שטח המחנה או צמוד דופן למחנה

הערות

תוספת נדרשת )'ד(

)'ד( שטח נדרש

שטח משק מרוכז מאושר )'ד(

שם ישוב

סוג יישוב

מיקום מוצע בשטח כלוא בין חלקות א והרכבת שינוי הוראות תכנית כך שיתאפשרו דירים יותר גדולים להגדיל את הרפת על חשבון שטחי בינוי אחרים בקיבוץ ?

71

71

16

כפר ברוך

מושב

זכויות בניה ללא ( תוספת שטח קרקע )

0

מנשיה זבדה

כפר ערבי

20

61

100

גניגר

קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ

-רה ארגון שטחי משק ותעשיה הגדלת הרפת במקום הרחבה

10 40

55

50 77

הרדוף חנתון

129

העברת הרפת לגבת , לבקשת הקיבוץ חלק מהשטח למבני משק אינו במשבצת הקיבוץ

0

75

125

רמת דוד

0

84

234

שריד

קיבוץ

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

33

מבנים לגידול בעלי חיים – בדיקת מיקום ראשונית

יש לבחון שטחים צמודי דופן לשטחים המיועדים למבני משק או שימושים אחרים ואינם בתחום מכלול נופי / מסדרון

8 ישובים בהם נדרשת תוספת – ואין מקום בתחום היישוב או בשטח חקלאי צמוד דופן ליישוב

תוספת נדרשת )'ד(

שטח נדרש )'ד(

שטח משק מרוכז )'ד( מאושר

סוג יישוב

הערות

שם ישוב

50

125 178 235 466

91

לבחון שטח ממזרח לשטח מאושר ללולים . לבחון שטח משותף עם כפר יהושע . לבחון בצמוד לשטח מרוכז מאושר בדרום המושב

בית לחם הגלילית

מושב מושב מושב מושב

143 / 180

0

בית שערים

168 180

82

היוגב

264

לבחון שטח משותף עם בית שערים

כפר יהושע

לבחון שימוש בשטח מבני המשק של קיבוץ מרחביה על ידי חקלאי מושב מרחביה

0

89

0

- מרחביה מושב

מושב

תל עדשים ( חלקו

: חלופות בין שני תאי שטח ללולים או במקום ש"מט

124

124

67

במכלול נופי , אינו במשבצת הישוב .)

תל עדשים

מושב קיבוץ

9

45

84

לבחון אם ניתן להגדיל את שטח הלולים הקיים

אלונים

: חלופות שטח חקלאי בדרום מערב הקיבוץ ( בפועל מיוער ) , או שותפות עם אלון הגליל .

12

12

19

הסוללים

קיבוץ

4 ישובים בהם נדרשת תוספת – והאתגר התכנוני משמעותי

תוספת נדרשת )'ד(

שטח משק מרוכז מאושר )'ד( 621 דונם מחולקים לפוליגונים קטנים לטובת לולים +71 דונם במרכז המושב

סוג יישוב

הערות

)'ד( שטח נדרש

שם ישוב

134 דונם עבור רפתות שנכלאו בין שני המעגלים

עבור רפתות בחלקות א במעגל הראשון שלא יכולות לגדול בגלל המעגל . השני : חלופות גבעת - קציר על חשבון אתר פסולת שנסגר ; בין מרכז המזון לחוות הלולים במכלול נופי . : חלופות מדרום להרחבה בסמוך לנחל בית לחם או בסמוך לכביש 77 ממערב למאגר . אפשרות לרפת משותפת עם רמת דוד בגבת . יש אתר עתיקות . בקשות -כ: הקיבוץ 132 ' ד לרפת משותפת עם רמת דוד + מכון ניקוי גרעינים + "גד , שריד ( ש העמק גבת ורמת דוד .)

134

נהלל

מושב

ניתן להציע כשטח משותף עם יקנעם ז "מוא( המושבה ) מגידו

80

174

0

שדה יעקב

מושב

0

74

164

גבת

קיבוץ

השטח המאושר מוגבל מכל הכיוונים . לבחון העתקה תל ש" למט עדשים שייסגר .

118/59

118

59

מזרע

קיבוץ

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

34

תעשיה תומכת חקלאות

פרוגרמה לתעשיה תומכת חקלאות בעמק יזרעאל

כיום המטעים בעמק הינם בהיקף כולל של כ - 17,000 , דונם יתכן שיגדלו בכ 20% עד 2040 , -ל 20,000 . דונם לפי סטנדרטים של משרד החקלאות , ובהנחת / נטו ברוטו של 50% נדרשים כ - 120 דונם לטיפול בתוצרת זו . טיפול לאחר קטיף בתוצרת של מטעים

שירות לגידול בעלי חיים : מכון תערובת אזורי

עבור שטח חלופי למכון תערובת קיים

-כ 20 ד '–

במושב כפר יהושע .

"סה כ שטח נדרש עבור תעשיה תומכת חקלאות : 140

שטח מרוכז יכול לתרום ליתרון לגודל דוגמאות לשטחים שיבחנו במסגרת תכנית המתאר הכוללנית : אזורי תעשיה ומט " שים שמתפנים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

35

טיפול בפסולת חקלאית

התרחבות משקי בע " ח פעילים בעשורים הקרובים בכל ישובי המועצה יביא ל - גידול בפסולת

פסולת חקלאית

ח" משקי בע ( פרש ופגרים )

גידולים צמחיים

פסולת לא אורגנית ( יריעות פלסטיק , מיכלי תשומות וכו ')

פסולת אורגנית

מסה גדולה של פסולת הנדרשת לטיפול במתקנים

גדמי עקירות , פרי פסול ) שיווק

, גזם(

גישת משרד ס" להג קומפוסטציה או הפקת אנרגיה במתקן סגור יתרונות : ללא מטרדים סביבתיים "גד: חסרונות ש לא מכסה את עלויות הקומפוסט , שינוע

גישת משרד החקלאות זבל רפתות פיזור כזבל טרי בשדות

שיטת

תחנות איסוף במקומות מוגדרים לצורך העברה למפעלי מחזור מחוץ למועצה

טיפול

ריסוק והחזרה לשדות

יתרונות : נגיש לחקלאים , מבוצע מקומית ללא שינוע : חסרונות מטרדי ריח

הטמעה בהוראות אפשרות להקמת אזורים לריכוז פסולת צמחית בשדות , בסמוך לדרכים , וטיפול בה . ולריכוז פסולת פלסטיק בשטחים החקלאיים - לא נדרש מבנים

מתקנים קטנים לטיפול בפסולת בתוך המשקים . המשמעות : תוספת - של כ 5 "מ ר לפרה חולבת במשקים תדרש תוספת זכויות ו / או תוספת שטח מינורית לשטח מבני המשק

מוצע

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

36

תשתיות חקלאיות : מעברים חקלאיים על דרכים אזוריות

. מ מרחביה . ק מרחביה נהלל נווה יער

אלון הגליל אלוני אבא אלונים "בי ס חקלאי בית זייד בית לחם הגלילית בית שערים בלפוריה

שטחי המשבצת נחצים "ע י דרכים אזוריות - החקלאים מתקשים לחצות אותן עם כלים . כבדים

עין דור ציפורי רמת דוד שדה יעקב שריד תל עדשים משבצת ישובי "מוא ז אחרות

79

77

עדי

פתרונות קיימים / מתוכננים : למסילת

חנתון

גבת גזית

77

סואעד חמירה

צפון

הרדוף

גניגר דברת היוגב הסוללים הרדוף חנתון יפעת כפר ברוך

, הברזל דרך 75 , דרך 66.

אלון הגליל

הסוללים

בתכנית המתאר של "מוא ז מגידו מוצעים שני מעברים חקלאיים על כביש 65 בין צומת מגידו לעפולה . מעברים מוצעים בת . : המתאר

הושעיה

79

77

75

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

כפר החורש כפר יהושע מזרע

כפר החורש

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

על דרך 73: •

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

: עבור , נהלל רמת דוד , גבת ויפעת

גבת

תל עדשים

גניגר

73

מרכז העמק

שריד

65

כפר גדעון מזרע

דברת

עין דור

עבור גניגר ומזרע

אחוזת ברק

60

כפר ברוך

מזרח

גזית

בלפוריה

על דרך 60 •

עבור בלפוריה וכפר גדעון

היוגב

71

65

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

37

דורית שפינט

חקלאות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

38

חקלאות

ראשי פרקים

עקרונות ותפיסת התכנון למבנים חקלאיים בעמק יזרעאל

אקולוגיה וסביבה ( : מפורט בפרק נוף

, נוף , חקלאות

ואקולוגיה )

מבנים לגידול בעלי חיים

קירוי צמחי : חממות ובתי רשת

פרוגרמה של הצרכים בישובים

מסדרונות אקולוגיים

בדיקת מיקום ראשונית

איתור שטחים מרוכזים למבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

תעשיה תומכת חקלאות

טיפול בפסולת חקלאית

תשתיות חקלאיות

דרכים חקלאיות ( מפורט בפרק התחבורה )

מעברים חקלאיים על דרכים אזוריות

מאגרי מים ( יעודכן בפרק תשתיות רטובות בהמשך )

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

39

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online