מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

| מגבלות סביבתיות

סביבה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת אזור תעשיה מפעל פסדים

מחצבת חנתון

"מט ש מנדא

79

65

77

מחצבת גולני

77

ש"מט

תחום מגבלות ש" ממט אזור כריה וחציבה תמ א " 14 ב תחום מגבלות מאזור כריה וחציבה תמ א " 14 ב אזור כריה וחציבה תחום מגבלות מאזור כריה וחציבה תחנת שינוע פסולת בסיס צבאי בית כלא תחנת כוח על גז תכנית בהכנה לתחנת כוח

"מט ש ציפורי

79

77

75

75

77

6

"מט ש כפר יהושע

דברת ש"מט

תל עדשים ש"מט

בסיס רמת דוד

תוואי הולכת גז המוביל הארצי מאגר אשכול מתח עליון

73

שגיא 2000

65

.א ת אלון תבור

מחצבה עתידית

60

66

שדה תעופה בשימוש

מגבלות רעש משדה תעופה

5 4 3 2 1

מנחת מגידו

2,500

0

5,000

71

65

צומת מגידו

ש"מט

, קווי גז קווי חשמל , תחנות כח וכן אזורי תעשיה ושדה

, מאגרים

עמק יזרעאל רווי בתשתיות תחבורה , מתקנים הנדסיים כגון , שים"מט:

, תעופה היוצרים מגבלות וקונפליקטים סביבתיים .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online