מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

, טבע מורשת ופנאי | שבילים אזוריים

בתחום המועצה ובסמוך לה , הרבה שבילים אזורים וארצים : • שביל ישראל • שביל יזרעאל : שביל שהוקם בשיתוף של המועצה עם . ל"קק קיימות תוכנית לתוספות לשביל . • שביל ישו ושביל הבשורה : מספר שבילים היוצאים מסביבת נצרת בדרך אל . הכינרת קיימות תוכניות לתוספות לשביל . • שביל הסנדרין : שביל המתחיל בגן לאומי בית שערים לכיוון ציפורי ויודפת . נמצא בשלבי פיתוח . • שביל ישראל באופניים : יוזמה של רט -ג " קטע זה נמצא בשלבי תכנון .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online