מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

יחידות נוף | חלוקה ליחידות נוף

יחידות הנוף נקבעו ע י " שכלול מאפיינים גיאומורפולגיים שונים : גבהים , שיפועים ותכסית .

2,500

0

5,000

שפרעם

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב

79

77

1

עדי

2

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

4

3

אלון הגליל

- טבאש

- כעביה

הושעיה

הסוללים

רה'אג'חג

79

77

7

אשכול צפוני אשכול מרכזי אשכול מזרחי

75

ציפורי

5

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

6

גבעת אלה

אלונים

עילוט

מנשיית זבדה

נצרת עילית

כפר החורש

תמרת

8

רמת ישי

בית זייד כפר תקווה

בית שערים

נצרת

10

יחידות נוף .1 דרום מערב נטופה .2 גבעות עדי .3 יער הסוללים .4 גבעות הרדוף .5 גבעות אלונים .6 מורדות נצרת .7 רכס נצרת .8 שמרון .9 העמק המערבי .10 חרושת .11 העמק המזרחי .12 התענכים .13 סובב מרחביה .14 גבעת המורה .15 מורדות גבעת המורה .16 מורדות התבור .17 הר תבור .18 גבעות גזית .19 נחל תבור ן

77

6

75

דבוריה

יפיע

שדה יעקב

בית שערים

17

אשכול צפוני אשכול מרכזי אשכול מזרחי

כפר תבור

נהלל

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

16

9

73

גניגר

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

יקנעם עילית

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גבעת המורה

גזית

15

18

19

בלפוריה

11

14

נעוארה

עפולה

היוגב

13

12

71

65

מגוון של יחידות נוף - לכל יחידה נקבעה רמת ערכיות ורגישות על פי סט של קריטריונים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online