מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

החקלאות במוא " ז עמק יזרעאל | משבצות חקלאיות

. מ מרחביה . ק מרחביה נהלל נווה יער

77 אלון הגליל אלוני אבא אלונים "בי ס חקלאי בית זייד בית לחם הגלילית בית שערים בלפוריה

משבצת חקלאית - קרקע שלאגודה חקלאית יש זיקת מקרקעין כלפיה גודלה אמור להיגזר מתקן גודל הנחלה X מספר הנחלות ביישוב בחלק מהיישובים החקלאיים בעמק יזרעאל גודל המשבצת איננו תואם את תקן המשבצת . המשבצות במוא ז " עמק יזרעאל מקוטעות למספר תאי שטח קטנים שאינם בסמיכות ליישוב החקלאי

עין דור ציפורי רמת דוד שדה יעקב שריד תל עדשים משבצת ישובי "מוא ז אחרות

79

עדי

חנתון

גבת גזית

77

סואעד חמירה

הרדוף

גניגר דברת היוגב הסוללים הרדוף חנתון יפעת כפר ברוך

אלון הגליל

הסוללים

הושעיה

79

77

75

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

כפר החורש כפר יהושע מזרע

כפר החורש

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

גניגר

73

שריד

65

כפר גדעון מזרע

דברת

עין דור

אחוזת ברק

60

כפר ברוך

גזית

בלפוריה

היוגב

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת

71

65

מסילת רכבת תחנת רכבת

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online