מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

מסדרונות אקולוגיים

• על פי מיפוי רט , ג"

בשטח המועצה עוברים מסדרונות אקולוגיים ארציים חשובים המקשרים בין עמק הירדן למישור החוף הצפוני ובין הכרמל , רמות מנשה והשומרון לגליל התחתון . המסדרונות מוגן סטוטוטרית כשמורת / טבע גן לאומי או יער . • המסדרונות מבוססים על רצועות נחלים . • חלק משטחי

שפרעם

בקעת בית נטופה

79

65

77

כרמל

עדי

חנתון

77

סואעד חמירה

גליל תחתון

הרדוף

הושעיה

גבעת המורה

רמות מנשה

אלון הגליל

- טבאש

- כעביה

עמק הירדן

הסוללים

רה'אג'חג

ציפורי

79

77

75

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

גבעת אלה

אלונים

עילוט

בית זייד כפר תקווה

מנשיית זבדה

כפר החורש

תמרת

נוף הגליל

רמת ישי בית שערים

נצרת

בית שערים

75

77

דבוריה

6

יפיע

שדה יעקב

כפר תבור

נהלל

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

הסימון הינו ברצועה רחבה באופן סכמטי .

גניגר

שריד

73

תל עדשים

דברת

65

מזרע

עין דור

יקנעם עילית

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

גבעת המורה

60

גזית

66

בלפוריה

נעוארה

עפולה

היוגב

מרחביה

מסדרון אקולוגי תמ א " 35

מסדרון אקולוגי ג"רט–

71

2,500

65

0

5,000

תחום יער

שמורת טבע / גן לאומי

שטחי מסדרונות שאינם מוגנים ובמיוחד צווארי הבקבוק דורשים התייחסות והגנה מיוחדות

צוואר בקבוק

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online