מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

פריסה מרחבית של מבני משק - סיכום

77

' הגדלה א

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

12

הסוללים

ציפורי שטח מרוכז מוצע עבור מבני משק :

ישובים המקבלים מענה בשטח זה

)'ד( שטח

1

79 בית לחם הגלילית

95 56 73

1 2 3

שמשית

בית לחם הגלילית

אלונים

זרזיר

77

אלוני אבא

עילוט שדה יעקב + יקנעם מושבה

11

גבעת אלה

טבעון

כפר יהושע + בית שערים

392

4

אלונים

2

6

נהלל

134 170

6 7

רמת דוד + גבת

מנשייה זבדה

כפר החורש

תמרת

רמת ישי

נצרת שטח מרוכז מוצע עבור חממות : )'ד( שטח נוף הגליל

בית זיד

בית שערים

שדה יעקב

77 ישובים המקבלים מענה בשטח זה

נהלל

יפיע

בית לחם הגלילית

- -

11 12

הסוללים

3

4

כפר יהושע

מגדל העמק

7

שטחי חיפוש מוצע למבני משק

יפעת

רמת דוד

גבת

9

שטחי חיפוש לחממות

בסיס רמת דוד

גניגר

שטח למבני משק עבור מס ' ישובים

73

שריד

49 יקנע

8

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019 שגיא 2000 תל עדשים א חלופות | ינואר 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online