מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

מבנים לגידול בעלי חיים – בדיקת מיקום ראשונית

יש לבחון שטחים צמודי דופן לשטחים המיועדים למבני משק או שימושים אחרים ואינם בתחום מכלול נופי / מסדרון

8 ישובים בהם נדרשת תוספת – ואין מקום בתחום היישוב או בשטח חקלאי צמוד דופן ליישוב

תוספת נדרשת )'ד(

שטח נדרש )'ד(

שטח משק מרוכז )'ד( מאושר

סוג יישוב

הערות

שם ישוב

50

125 178 235 466

91

לבחון שטח ממזרח לשטח מאושר ללולים . לבחון שטח משותף עם כפר יהושע . לבחון בצמוד לשטח מרוכז מאושר בדרום המושב

בית לחם הגלילית

מושב מושב מושב מושב

143 / 180

0

בית שערים

168 180

82

היוגב

264

לבחון שטח משותף עם בית שערים

כפר יהושע

לבחון שימוש בשטח מבני המשק של קיבוץ מרחביה על ידי חקלאי מושב מרחביה

0

89

0

- מרחביה מושב

מושב

תל עדשים ( חלקו

: חלופות בין שני תאי שטח ללולים או במקום ש"מט

124

124

67

במכלול נופי , אינו במשבצת הישוב .)

תל עדשים

מושב קיבוץ

9

45

84

לבחון אם ניתן להגדיל את שטח הלולים הקיים

אלונים

: חלופות שטח חקלאי בדרום מערב הקיבוץ ( בפועל מיוער ) , או שותפות עם אלון הגליל .

12

12

19

הסוללים

קיבוץ

4 ישובים בהם נדרשת תוספת – והאתגר התכנוני משמעותי

תוספת נדרשת )'ד(

שטח משק מרוכז מאושר )'ד( 621 דונם מחולקים לפוליגונים קטנים לטובת לולים +71 דונם במרכז המושב

סוג יישוב

הערות

)'ד( שטח נדרש

שם ישוב

134 דונם עבור רפתות שנכלאו בין שני המעגלים

עבור רפתות בחלקות א במעגל הראשון שלא יכולות לגדול בגלל המעגל . השני : חלופות גבעת - קציר על חשבון אתר פסולת שנסגר ; בין מרכז המזון לחוות הלולים במכלול נופי . : חלופות מדרום להרחבה בסמוך לנחל בית לחם או בסמוך לכביש 77 ממערב למאגר . אפשרות לרפת משותפת עם רמת דוד בגבת . יש אתר עתיקות . בקשות -כ: הקיבוץ 132 ' ד לרפת משותפת עם רמת דוד + מכון ניקוי גרעינים + "גד , שריד ( ש העמק גבת ורמת דוד .)

134

נהלל

מושב

ניתן להציע כשטח משותף עם יקנעם ז "מוא( המושבה ) מגידו

80

174

0

שדה יעקב

מושב

0

74

164

גבת

קיבוץ

השטח המאושר מוגבל מכל הכיוונים . לבחון העתקה תל ש" למט עדשים שייסגר .

118/59

118

59

מזרע

קיבוץ

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online