מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

תעשיה תומכת חקלאות

פרוגרמה לתעשיה תומכת חקלאות בעמק יזרעאל

כיום המטעים בעמק הינם בהיקף כולל של כ - 17,000 , דונם יתכן שיגדלו בכ 20% עד 2040 , -ל 20,000 . דונם לפי סטנדרטים של משרד החקלאות , ובהנחת / נטו ברוטו של 50% נדרשים כ - 120 דונם לטיפול בתוצרת זו . טיפול לאחר קטיף בתוצרת של מטעים

שירות לגידול בעלי חיים : מכון תערובת אזורי

עבור שטח חלופי למכון תערובת קיים

-כ 20 ד '–

במושב כפר יהושע .

"סה כ שטח נדרש עבור תעשיה תומכת חקלאות : 140

שטח מרוכז יכול לתרום ליתרון לגודל דוגמאות לשטחים שיבחנו במסגרת תכנית המתאר הכוללנית : אזורי תעשיה ומט " שים שמתפנים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online