מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

מרכיבי הנוף הפתוח | נצפות

1 . מבט מהר הקפיצה בנצרת דרומה

גבעת המורה

.א ת אלון תבור

עפולה

תל עדשים

מזרע

כביש 60

2 . מבט מהמוחרקה מערבה

כפר יהושע

בית זייד

קרית טבעון

יקנעם

4

כביש 722

כביש 77

1

2

כביש 6

3

3 . מבט מתל יקנעם מערבה

שדה יעקב בית זייד

יפעת

• עמק יזרעאל הינו מרחב רחב ידיים ופתוח המתחבר ויזואלית ליחידות נוף סמוכות . • ההשפעה החזותית של העמק כאגן חזותי נצפה , גם לחולפים בדרכים הראשיות הינה הרבה מעבר לגבול הגיאוגרפי והמוניציפאלי • תושבי הישובים הסמוכים צופים על נופי העמק באופן יום יומי , כך שהעמק מהווה חלק בלתי נפרד מנוף הישוב .

נצרת

שמשית

זרזיר

4 . מבט אלון הגליל לדרום מזרח

כביש 77

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online