מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

יחידות נוף | הגנה סטוטורית

תחום שיפוט "מוא – יזרעאל גבול אשכול דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל / מאגר חקלאות מכלול נופי ע י תמ " א " 35/1 מעטפת המכלול הנופי גבול יחידות נוף יחידות נוף שאינן מוגנות סטטוטורית , הוערכו י "עפ קריטריונים שונים בהבטים של נוף סביבה ואקולוגיה . בשטח המועצה שטחים רבים מוגנים סטטוטרית כשמורות טבע , יערות "קק ל ומכלולים נופיים א " בתמ 35 . יחידות נוף שמרבית שטחן מוגן סטטוטורית ( , שמורות יערות ומכלולים נוספיים ) הוגדרו כשטח ערכי ורגיש . ז עמק

מכלול נופי בקעת בית נטופה

79

1

חנתון

עדי

2

77

סואעד

הרדוף

4

צפון

הושעיה

אלון הגליל

3

הסוללים

ציפורי

5

79

בית לחם הגלילית

שמשית

6

זרזיר

אלוני אבא

77

6

גבעת

מכלול נופי בית לחם הגלילית

עילוט

אלה

אלונים

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

כפר החורש

8

רמת ישי

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

75

נהלל

בית זיד

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

יפעת

איכסאל

רמת דוד

גבת

גניגר

16

9

שריד

יקנעם עילית

73

תל עדשים

עין דור

65

60

מזרע

מזרח

דברת

כפר ברוך

כפר גדעון

אחוזת ברק

מרכז העמק

18

גזית

גבעת המורה

מכלול נופי עמק יזרעאל

15

בלפוריה

11

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

13

2,500

0

5,000

" מכלולי הנוף " עמק יזרעאל ובית לחם הגלילית מגנים על נוף המורשת החקלאי של העמק " . מעטפת המכלול " מתייחסת לשטחי הישובים החקלאים ואינה נותנת הגנה סטאטוטורית , למרות יחודייתם וחשיבותם .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online