מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

, טבע מורשת ופנאי | מוקדים מרכזיים

7 . שמורת אלוני אבא

4 . שמורת נחל תבור

1 . גן לאומי בית שערים – פסל אלכסנדר זייד

8 . נחל ציפורי

2 . נחל השופט – רמות מנשה ( בסמיכות למועצה )

5 . הר תבור ( בסמיכות למועצה )

9 . גן לאומי ציפורי

10 . פארק אגם ברוך - בתכנון

3 . גן לאומי תל מגידו ( בסמיכות למועצה )

– נצרת העיר העתיקה ( בסמיכות למועצה )

6 .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online