מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

6

פרישה מרחבית של מבני משק - סיכום ע כיות שטחים פתוחים יסה רחבית ל מבני ק - סיכו

מנשייה זבדה

' הגדלה ב

כפר החורש

תמרת

בית שערי

נצרת

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

יפיע

איכסאל

7

יפעת

מגדל העמק

רמת דוד

גבת

בסיס רמת דוד

9

דברת שטח מרוכז מוצע עבור מבני משק : )'ד( שטח ישובים המקבלים מענה בשטח זה 5 72 כפר ברוך 7 170 רמת דוד + גבת 8 60 גניגר 9 285 / 180 תל עדשים + מזרע 10 172 היוגב אחוזת ברק

גניגר

שריד

8

73

שגיא 2000

תל עדשים

הרחבת שגיא 2000 + כלא מתוכנן

מזרע

5

כפר ברוך

60

כפר גדעון

גבעת המורה

בלפוריה

היוגב

עפולה

שטחי חיפוש מוצע למבני משק

מרחביה

שטח למבני משק עבור מס ' ישובים

10

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019 חלופות | ינואר 2020

50

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online