מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

פרישה מרחבית של מבני משק – התייחסות להצעות הועדה החקלאית

79

77

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

12

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

איתורים שהוצעו מקובלים ושולבו בפתרון המוצע על ידי צוות התכנון איתורים בגן לאומי / מכלול נופי ולכן לא ניתן לקדם אותם . חלקם מחוץ לתחום . התכנית איתורים אחרים אינם נדרשים עבור הצרכים הצפויים .

1

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

11

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

6

2

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

3

4

7

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

9

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

8

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

5

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

10

מרחביה

שטחי חיפוש מוצע למבני משק

שטחי חיפוש לחממות

65

71

שטח למבני משק עבור מס ' ישובים

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019 חלופות | ינואר 2020

51

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online