מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

ערכיות נופית ואקולוגית

1 . מבט מהר הקפיצה בנצרת דרומה

גבעת המורה

.א ת אלון תבור

עפולה

תל עדשים

מזרע

"מט ש עדשים

כביש 60

• שטח המועצה - מרחב רציף , פתוח וחקלאי בעל חשיבות נופית ואקולוגית • נ ו ף המועצה - נוף מורשת לאומי רוח "- " העמק • העמק ריאה ירוקה לחיים בתוכה , לחולפים דרכה ולמעגל העירוניות הסובב . אותה • מוצעת מדיניות תכנונית לשטחים הפתוחים להתמודדות עם צרכי פיתוח שונים באמצעות מיפוי ו מדרוג ערכיות

2 . מבט מהמוחרקה מערבה

בית זייד

כפר יהושע

שדה יעקב

קרית טבעון

יקנעם

כביש 77

כביש 6

3 . מבט אלון הגליל לדרום מזרח

נצרת

שמשית

זרזיר

כביש 77

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online