מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

החקלאות במוא " ז עמק יזרעאל | מיפוי גידולים חקלאיים

77 • הקרקעות בעמק כבדות עם מיעוט מטעים או גידולי חממה אקסטנסיביים . קשה לגדל בהן פרדסים וסובטרופיים , היבולים נמוכים ביחס למישור החוף . המטעים המתאימים בחלק מהאזורים הם שקדים , זיתים ואבוקדו . • חקלאי העמק פונים לגידול ירקות לשוק מקומי , שום , בצל : ודלועים . • מגמה עיקרית : צמצום במספר החקלאים , והגדלה של המשקים של החקלאים שנשארו . • החקלאות הצמחית בעמק יזרעאל אקסטנסיבית מאופיינת בעיקר בגידולי שדה , בבעל ובשלחין .

79

עדי

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

אלון הגליל

הסוללים

הושעיה

79

77

75

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל "גד ש וירקות בשטח פתוח הדרים ירקות בכיסוי לא מעובד מטעים מטעים בכיסוי פרחים שונות דרך קיימת

כפר החורש

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

גניגר

73

שריד

65

כפר גדעון מזרע

דברת

עין דור

אחוזת ברק

60

כפר ברוך

גזית

בלפוריה

היוגב

עמק יזרעאל

71

65

מסילת רכבת תחנת רכבת

2,500

0

5,000

משרד החקלאות

ג"ממ: מקור

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online