מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - חקלאות סביבה ושטחים פתוחים - מצב קיים

ערכיות שטחים פתוחים מסדרונות אקולוגיים – קונפליקטים וצווארי בקבוק קונפליקטים שכיחים במסדרונות אקולוגיים : 77

79

חנתון

מפגש עם חלקות

עדי

• בינוי חקלאי , גידור –

משק /'א

77

קוטעים רצף פתוח ומונעים , מעבר גם אם נשארים מפתחים קטנים בהם . • התיישבות , תאורה ורעש - יוצרים קיטוע בשל הפיתוח והרתעה של חיות גדולות . ומתוכנן ) בשטח שנתוניו ( הטבעיים כמו מעבר נחל ) מתווים מסדרון אקולוגי . • כבישים – יוצרים קיטוע ומחסום במידה ולא כוללים מעברים יעודיים ומותאמים לבעלי חיים . • בינוי ופיתוח ( קיים

סואעד

הרדוף

הושעיה

גידור - מטעים

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

77

79

שמשית

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

מבני משק סמוכים

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

77

נוף הגליל

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

מעבר תשתיות

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער נחל

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

71

2,500

0

5,000

מסדרון אקולוגי מוצע

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online