מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

יו טחים פתוחים

ערכיות שטחים פתוחים

עקרונות להגדרת סולם : ערכיות .1 הגנות סטטוטוריות - יערות , , שמורות מכלולי נוף .2 - ניקוז פשטי הצפה ותחומי נחל .3 מסדרונות אקולוגיים .4 ניתוח נצפות .5 רצף שטחים פתוחים .6 פיתוח צמוד דופן

200 ' מ מתחום ישוב

79

77

חנתון

ערכיות גבוהה

עדי

77

ערכיות בינונית

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

ערכיות נמוכה

הסוללים

ציפורי

שטחי חיפוש מוצעים למבני משק

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער

טבעון

אלונים

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

מכלול נוף

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

פשט הצפה / תחום נחל

בלפוריה

מגבלות ותשתיות

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מסדרון אקולוגי

מרחביה

צוואר בקבוק אקולוגי

65

71

2,500

0

5,000

טיוטה

| ינואר 2020 ינו ר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

12

Made with FlippingBook Publishing Software