מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

תשתיות חקלאיות : מעברים חקלאיים על דרכים אזוריות

. מ מרחביה . ק מרחביה נהלל נווה יער

אלון הגליל אלוני אבא אלונים "בי ס חקלאי בית זייד בית לחם הגלילית בית שערים בלפוריה

שטחי המשבצת נחצים "ע י דרכים אזוריות - החקלאים מתקשים לחצות אותן עם כלים . כבדים

עין דור ציפורי רמת דוד שדה יעקב שריד תל עדשים משבצת ישובי "מוא ז אחרות

79

77

עדי

פתרונות קיימים / מתוכננים : למסילת

חנתון

גבת גזית

77

סואעד חמירה

צפון

הרדוף

גניגר דברת היוגב הסוללים הרדוף חנתון יפעת כפר ברוך

, הברזל דרך 75 , דרך 66.

אלון הגליל

הסוללים

בתכנית המתאר של "מוא ז מגידו מוצעים שני מעברים חקלאיים על כביש 65 בין צומת מגידו לעפולה . מעברים מוצעים בת . : המתאר

הושעיה

79

77

75

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

כפר החורש כפר יהושע מזרע

כפר החורש

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

על דרך 73: •

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

: עבור , נהלל רמת דוד , גבת ויפעת

גבת

תל עדשים

גניגר

73

מרכז העמק

שריד

65

כפר גדעון מזרע

דברת

עין דור

עבור גניגר ומזרע

אחוזת ברק

60

כפר ברוך

מזרח

גזית

בלפוריה

על דרך 60 •

עבור בלפוריה וכפר גדעון

היוגב

71

65

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

22

Made with FlippingBook Publishing Software