מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

פרישה מרחבית של מבני משק - סיכום

שטח מרוכז מוצע בתכנית המתאר הכוללנית עבור מבני משק בנוסף לשטח המיועד בתכניות מאושרות

79

77

חנתון

עדי

ישובים המקבלים מענה בשטח זה בית לחם הגלילית שדה יעקב + יקנעם מושבה כפר יהושע + בית שערים אלונים

)'ד( שטח

77

' הגדלה א

סואעד

הרדוף

95 56 73

1 2 3

הושעיה

12

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

1

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

392

4

11

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

6

2

כפר ברוך

72

5 6 7 8 9

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

נהלל

134

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

רמת דוד + גבת

170

נהלל

דבוריה

' הגדלה ב

כפר תבור

יפיע

3

4

גניגר

60

7

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

9

תל עדשים + מזרע

285 / 180

בסיס רמת דוד

גניגר

היוגב

172

10

שריד

73

8

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

5

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

גזית שטח מרוכז מוצע עבור חממות : )'ד( שטח

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גבעת המורה

ישובים המקבלים מענה בשטח זה בית לחם הגלילית

בלפוריה

- -

11 12

66

נעוארה

היוגב

עפולה

הסוללים

10

מרחביה

שטחי חיפוש מוצע למבני משק

שטחי חיפוש לחממות

65

71

שטח למבני משק עבור מס ' ישובים

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

23

Made with FlippingBook Publishing Software