מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

– חקלאות סיכום מענה מוצע לפרוגרמה החקלאית

77 איתור שטחים למבני משק נדרש בישובים חקלאיים בלבד : • -ב 12 ישובים לא נדרשת תוספת שטח – השטח המאושר מספיק לצרכי הישוב . • ב 7 ישובים – מוצע שטח בתחום המחנה או בצמידות דופן . • -ב 12 ישובים – מוצע לאתר שטח בשטחים הפתוחים בהתאם למדרג הערכיות בשטח ברגישות נמוכה . השטח הוא עבור ישוב אחד או מרוכז למספר ישובים .

79

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

12

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

1

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

11

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

6

2

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

ישובים המקבלים מענה בשטח זה

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

בית לחם הגלילית

1 2 3 4 5 6 7 8 9

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

3

4

אלונים

7

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

9

שדה יעקב + יקנעם מושבה כפר יהושע + בית שערים

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

8

יקנעם עילית

עין דור

65

כפר ברוך

תל עדשים

שגיא 2000

5

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

נהלל

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

רמת דוד + גבת

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

גניגר

תל עדשים + מזרע

66

נעוארה

10 היוגב שטח חיפוש לחממות 11 בית לחם הגלילית 12 הסוללים

היוגב

עפולה

10

מרחביה

65

71

מעברים חקלאיים

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

27 36

Made with FlippingBook Publishing Software