מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

, תיירות טיילות ושימור

. א.מ עמק יזרעאל מציעה תכנים תיירותיים ייחודיים , של מרחב כפרי וחקלאי בעל מורשת עשירה

אמנים

תיירות מורשת

עגלות קפה

מסלולי פריחה

אופניים

טמפלרים

תיירות חקלאית

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

28

Made with FlippingBook Publishing Software