מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

שלבי עבודה בתהליך התכנון

אנחנו כאן

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

לימוד מצב קיים והעלאת סוגיות

חזון המועצה

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

מפגש שיתוף ציבור כלל מועצתי

מפגשי שיתוף ציבור

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

3

Made with FlippingBook Publishing Software