מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

אכסון תיירותי | פרוגרמה

אמצעים לעידוד מימוש תכניות לאכסון תיירותי

חיזוק והרחבת מתחמים מאושרים , שינוי מיקום , המרת זכויות בייעוד א"חד מגורים כפר נופש מלון / כפרי

מלון בוטיק

למרבית המושבים ח"פל תכנית . מאושרת קונפליקט מובנה בין התיירות לקהילה צימרים

קמפינג

חאן / אכסניה

עידוד תשתיות ( קמפינג בסיסי ומשולב ) , בזיקה לאתרי טבע ושביל יזרעאל

אכסון עממי לקבוצות / חינוכיות מרכז סביבה וטיולים

זיהוי מבני מורשת מתאימים לאכסון תיירותי

• משטרת נהלל • כפר ברוך ביער קק ל" • תחנת הרכבת כפר יהושע • בין עין דור לגזית ( איתור מיקום ) • גן לאומי ציפורי ( קמפינג משולב )

• השארת זכויות מוקנות • עידוד פיתוח תשתיות תיירות במרכזי יישוב ( בשטחי ומבני אגודה )

• מחנה ישראל –

- עין דור כפר נופש

• " בית הקליפות בית " לחם הגלילית ) חדש ( • חוות שטוק אכסון – מבקרי נווה יער ) חדש ( • אלוני אבא ? • ?

, שיקום שימור ופיתוח , אכסנייה מרכז יציאה

ומרכז הוליסטי ) חדש (

– גזית שינוי מיקום

לטיולים ) חדש ( • סוואד חאן – חמרה

• הרחבה – גניגר • הרחבה – הרדוף •

לינה ומרכז תרבות ) חדש ( בדואי • - חנתון הרחבת האכסניה

הרחבה – הושעיה

: קיים 4 אתרים כ 700 מיטות

56

: קיים 115 , א"חד

: קיים חנתון ועין דור 37 א"חד

: קיים 218 א"חד

לא קיים

מפעילים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

39

Made with FlippingBook Publishing Software