מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

ניידות במועצה | מצב קיים ופערים

פערים במערכת התנועה הקיימת

מערכת תנועה קיימת

תחבורה עצמאית

הסעה יזומה

הסעה יזומה

תחבורה עצמאית

6:00

7:00

הסעות ממוקדות לבתי ספר

הסעות ממוקדות למוקדי תחב צ " ארצית ומוקדי תעסוקה

8:00

9:00

10:00

רכב פרטי

11:00

רשת שבילי אופניים ליוממות

12:00

13:00

הסעות ממוקדות לישובים מבתי הספר

" תחב צ ארצי

14:00

15:00

16:00

מונית

נגישות מהישובים לצמתים הראשיים נגישות מצירי תחבורה ראשיים למוקדי משיכה תנועה ציבורית בין ישובים קרובים

הסעות ממוקדות לחוגים וחזרה לישובים

17:00

18:00

טרמפ

19:00

20:00

נוער

ילדים

נוער

21:00

נוער

מבוגרים

מבוגרים

22:00

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

42

Made with FlippingBook Publishing Software