מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

תכנית לניידות ותנועה במועצה

מתוך חזון המועצה : " במועצה פועלת מערכת תחבורה ציבורית חכמה , בהתאמה לצרכים ולביקושים המאפשרת קישור בין הישובים ומוקדי פעילות סמוכים לאורך כל שעות הפעילות ."

מרכיבי מערכת ניידות ותנועה במועצה האזורית

מערכת תנועה רכה : שבילי אופניים ושבילי , הליכה המקשרים בין ישובים קרובים ומרכזי . תחבורה

מערכת תחבורה ציבורית מותאמת למועצה לחיבור ישובים קרובים באשכולות תחבורה .

תנועה לרכב חקלאי חתך – דרך ומעברים חקלאיים לנגישות החקלאים לשטחי חקלאות סמוכים .

הסעות ייעודיות

שיפור כבישים –

, מחלפים , בטיחות מעברים להולכי רגל

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

43

Made with FlippingBook Publishing Software