מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

דוגמאות ל - HUB – תחנה בטוחה

תחבורה

• תחנת אוטובוס מוארת ומקורה עם מקומות ישיבה

, ציבורית לבתי ספר

חניה מוסדרת ליוממים בתחבורה

ולמוקדים אחרים כמו מרכזי בילוי ואתרי תיירות

מוקד תעסוקה

תחנה בטוחה

חניון אופניים פתוח ומקורה

נקודת טעינה לאופניים חשמליות

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

45

Made with FlippingBook Publishing Software