מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

סכמת תחבורה מוצעת – מקרה בוחן בשמשית

תחבורה בשעות יעודיות

תחבורה בכל שעות היום

• למוקדי תחב צ" , ארצית מוקדי

6:00

7:00

תעסוקה וצומת מעבר • בתי ספר

• ארצית צ" תחב

8:00

9:00

• הגעה באמצעות רכב פרטי , , מונית אופניים או טרמפ

10:00

סכמת תחבורה מוצעת – שמשית כדוגמה

11:00

12:00

• בתי הספר

13:00

רשת שבילי אופניים

14:00

• " קו העמק כל " 20 ' דק מצמתים ראשיים למוקדים • הסעות ממוקדות ל חוגים • " אשכוליות " ( מתוך הישובים ) כל שעה לצומת מעבר

15:00

• " באבל עמק "

16:00

מערכת איסוף מהישובים לפי ( קריאה בדומה לבאבל דן )

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

49

Made with FlippingBook Publishing Software