מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

ניידות במועצה – מצב מוצע

תוספות למערכת התנועה

מערכת תנועה קיימת

תחבורה עצמאית

הסעה יזומה

הסעה יזומה

תחבורה עצמאית

6:00

7:00

הסעות ממוקדות למוקדי " תחב צ ארצית ומוקדי תעסוקה

הסעות ממוקדות לבתי ספר

8:00

9:00

10:00

רכב פרטי

11:00

12:00

רשת שבילי אופניים ליוממות

13:00

הסעות ממוקדות לישובים מבתי הספר

" תחב צ ארצי

14:00

15:00

* תדירות בהתאם לאינטסיביות הביקוש " אשכולית " כל שעה ( מתוך הישובים לצמתים ראשיים ) " קו העמק כל " 20 דקות ( מצמתים ראשיות למוקדים )

16:00

תחבורה חכמה

מונית

17:00

הסעות ממוקדות לחוגים וחזרה לישובים

18:00

טרמפ

19:00

20:00

נוער מבוגרים

21:00

ילדים

נוער מבוגרים

נוער

22:00

- חסר תנאים בטיחותיים לתנועה רכה בצירים . עיקריים - חסר חיבור בתח " צ לישובים קרובים ומוקדי . משיכה - חסר חיבור לתנועה רכה במרחב לישובים קרובים ומוקדי משיכה .

✓ צ הכולל היסעים אשכוליים – " אשכוליות " וקו אזורי " קו העמק " מקושרים זה לזה . ✓ תוספת תחבורה חכמה כדוגמת באבל דן –" באבל עמק ." ✓ תוספת דרכי אופניים בין ישובים , למוקדי משיכה ונקודות – עיניין כולל חניות מותאמות . ✓ שיפורים בטיחותיים במיוחד לאורך דרך 73 ודרך 60. בניית מערך היסעים "תח/

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

52

Made with FlippingBook Publishing Software