מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

מערכת התנועה האזורית | שבילי אופניים ליוממות מוצע -

"נת, המועצה י ורשות ניקוז ונחלים קישון מקדמים סלילת דרכי אופניים בחלקן ע " ג דרכים חקלאיות ובחלקן לאורך הכבישים 73,60 . דרכי האופניים מחברות בין ישובים וכן לדרך ו / או מרכז קרוב : • חיבור בית שערים , רמת דוד , נהלל וגבת – כביש 73 • חיבור גבת ושריד למזרע והמועצה האזורית • חיבור תל עדשים , כפר גדעון ובלפוריה – לתחנת רכבת עפולה • המערכת המוצעת הינה חלקית ולא שלמה : חסר קישור בין החלקים השונים וישובים נוספים , וכן אפשרות להסטת תנועת יוממים לקישור לתחנות הסעת המונים קרובות ומתקני / חניות אופנים מפותחים ומקורים . • מוצע כי מתקני חניית אופניים ימוקמו בקרבת / צמוד למרכזי , תחבורה בתי ספר ומרכזי בילוי ופעילות .

תחום שיפוט ז "מוא – עמק יזרעאל

דרך מהירה

79

דרך ראשית

דרך ראשית מתוכננת

דרך מקומית

רכבת קיימת

77

רכבת מוצעת

רכבת קלה מתוכננת

ישוב

77

מחלף קיים

79

מחלך מתוכנן

תחנת רכבת

6

תחנת רכבת קלה

דרך אופניים קיימת

75

73

דרך אופניים שלב א '

דרך אופניים שלב ב '

תחנה בטוחה

73

65

60

66

65

מרכז תחבורה עתידי

71

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

73

Made with FlippingBook Publishing Software