מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

קפסולת נחל ציפורי

קפסולה

11

עדי

חנתון

ביר אל מכסור

77

טחנת עליל

מצפה אוהד

טחנת הנזירים

סואעד

p

מרכז שטח אלון הגליל

מעין הרימונים

8

p

בריכת רימונים

הרדוף

טיילת ציפורי

- שביל טיול סימון שבילים

מעין הסוסים

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

_

אלון הגליל

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי

9

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

p

שביל הסנדרין

נחל ציפורי

הסוללים

כעביה

ציפורי שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים מוצע /

טיילת ציפורי

טבאש

שמשית כניסה לקפסולה מבואה מבואה מוצעת אתר טיילות אתר מורשת אתר ארכיאולוגי מעיין תצפית

מצפה זבולון

אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

7

קריית טבעון

75

שמורת אלוני אבא

בית לחם הגלילית

.

: אכסון שינוי או הרחבה

7513

p p p p

ריכוז צימרים קיים קמפינג

חוות התבלינים

מבואה משנית קיימת מבואה משנית מוצעת שביל מוצע

אלוני אבא

_

ריכוז שירותים תיירותים תיירות חקלאית תיירות מורשת

זרזיר

0

1,000

500

עילוט

גבעת אלה

המלצות תכנוניות : •

א

77

- תרבות חקלאות לשימור

הגדרת הקפסולה כולה כמכלול נוף -

וא הסעדה ירועי תרבות קטנים

• טחנת הנזירים : מרכז חינוכי ואתר ביקור בנושא שיקום נחלים וסביבה + • פיתוח תיירות אתנית בסועאד חמיירה : מרכז בדואי , רפואה מקומית , חאן מטיילים ) לינה (

מנשייה זבדה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

75

75

13

19

Made with FlippingBook Publishing Software