מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

קפסולת אגם ברוך

שריד

73

12

תל שדוד

חורשת סלובניה

מזרע

_

כפר ברוך

p

גבעת הקבלן

בוסתן הקישון

p

מצפה המגלש

10

כפר גדעון

פארק אגם ברוך

p

18

60

- שביל טיול סימון שבילים

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

שביל הסנדרין

שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים מוצע /

כניסה לקפסולה מבואה מבואה מוצעת אתר טיילות אתר מורשת אתר ארכיאולוגי מעיין תצפית

_

מעין עדעד

עפולה אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

היוגב

.

: אכסון שינוי או הרחבה

p p p p

ריכוז צימרים קיים קמפינג

מבואה משנית קיימת מבואה משנית מוצעת שביל מוצע

_

ריכוז שירותים תיירותים תיירות חקלאית תיירות מורשת

66

מנחת מגידו

15

0

1,000

500

p

/ שביל טיול אופניים בין היוגב לפארק אגם ברוך ולכפר ברוך

המלצות תכנוניות : • הקמת ט"נב פארק

וצפרות אגם ברוך

קמפינג ביער קק ל"

• •

3

מבואה בחניית הפארק

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

76

Made with FlippingBook Publishing Software