מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

ציר רבי יהודה הנשיא

ציר רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא שכונה עוד ' בחייו רבינו הקדוש ,' חי בין השנים 135-220 לספירה . הוא היה דור חמישי ואחרון לתנאים , שחתם את המשנה . מושב הסנהדרין נדד איתו מאושה לבית שערים , ובהמשך לציפורי אליה עבר מסיבות בריאותיות או אחרות . ציפורי –( דיאוקיסריה ) היתה עיר חשובה ואסטרטגית בתקופה הרומית ביזנטית ונודעה בעושרה הרב ובמפעלי המים המתוחכמים שבה . בית שערים - היתה ישוב על אדמה קיסרית - מלכותית שכללה מוקדי שלטון . במקום התפתחה גם תעשיית קבורה יהודית מפוארת , לאחר חורבן בית שני .

תל יפאר

עיר קדומה חשובה

הציר המוצע קושר בין שני מרכזי חייו של ר ' יהודה

תחום הכרזת עתיקות

. הנשיא מדובר בחיבור בין שתי

שטח שיפוט המועצה

נקודות על ' ציר הסנהדרין ' שפיתחה רע " ת לרגל חגיגות -ה 70 לישראל

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

78

Made with FlippingBook Publishing Software