מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

) מגידו לציפורי

הדרך הרומית מלגיו (

הדרך הרומית מלגיו ( ) מגידו לציפורי : שרידי דרך רומית עתיקה שחיברה בין קיסריה לגיו – ( ומשם לעכו ( פתולומאיס .) הדרך נחנכה סביב שנת 120 לספירה , ולאורכה הוצבו אבני , מיל כמקובל בממלכה . מהתוואי שעבר במרכז העמק לא נוצרו שרידים , כנראה בשל ההצפות והשימוש החקלאי . מאידך בחלק הצפוני לאורך התוואי המפורט , נותרו עודיות : רבות בתא 'ג מבאר דרך - שליד שריד המוזוליאום ביפעת - קיבוץ – גבת צומת נהלל - בקעת ( סימוניה ממערב לתל שמרון ) - חרבת שמשית - . ציפורי לכל אורך הציר אבני מיל , , גתות קברים ושרידי דרך . מאבנים ) מגידו לציפורי ( דיאוקיסריה )

עיר קדומה חשובה

תחום הכרזת עתיקות

התוואי אינו מסומן כמסלול , טיול אך ניתן להכשירו .

שטח שיפוט המועצה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

79

Made with FlippingBook Publishing Software