מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

ערכיות שטחים פתוחים שטחים מוגנים סטטוטורית ופשטי הצפה

עקרונות להגדרת סולם : ערכיות .1 הגנות סטטוטוריות - יערות , , שמורות מכלולי נוף .2 - ניקוז פשטי הצפה ותחומי נחל .3 מסדרונות אקולוגיים .4 ניתוח נצפות .5 רצף שטחים פתוחים .6 פיתוח צמוד דופן

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער

79

77

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

מכלול נוף

גבעת אלה

טבעון

אלונים

פשט הצפה / תחום נחל

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

71

2,500

0

5,000

| ינואר 2020 ינו ר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

8

Made with FlippingBook Publishing Software