מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - שלבי עבודה בתהליך התכנון

מתודולוגיה | עבודה ברבדים

נוף ושטחים פתוחים

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

סביבה ואקולוגיה

, טבע מורשת ופנאי

תיירות

שימור

כלל מועצתי

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה , שכונת משפחות בחלוקה לסוגים

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

מוקדים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

Made with FlippingBook HTML5