מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

מהנדסת תנועה

קסניה ונוקוב

משרד התחבורה

י"רמ

מיכל ארבל תכנון ליהי דאלי מאיר טלי טוך יועץ רוית ריכטר יפעת רזניק

ארכיאולוגית, נפת צפון

נועה שתיל

רשות העתיקות רשות העתיקות ר שות ניקוז קישון

אדריכל מחוז צפון

ערן מורדוכוביץ

מנהל אגף הנדסה ותכנון

אורי רגב טל רטנר

מנהלת יחידת סביבה, חינוך וקהילה

רשות ניקוז

קישון

יערן נצרת

רועי הראל לירון שפירא לילה לויצקי

קק"ל

רכז שימור טבע - מחוז צפון

החברה להגנת הטבע

מחוז צפון לשכת התכנון המחוזית

מינהל התכנון

אגף תכנון מקומי אגף תכנון מקומי

ישי כספי

צוות ראש

דורית שפינט

צוות התכנון

תכנית המתאר תיירות שימור תחבורה מנהלת תפעול מנהלי

יועצת נוף

יועץ שיתוף הציבור

עירא עברי

ד"ר רינה דגני

יועצת פרוגרמה וכלכלה

יועצת סביבה

רונית טורק

יועצת

ד לית גסול

יועצת חקלאות

לירון אמדור

יועצת

טל פרידמן ראודניץ

עדו יגר

יועץ אקולוגיה יועצת מים וביוב

מנחם אדר לינור דניאלי

גורדון אדריכלים גורדון אדריכלים

רוזי פישילביץ'

מיכל ארזי

טוך סרגוסי טוך סרגוסי

תום נבט

יבגני פינסון

סיטילינק פלגי מים

איגור אפל

גיאוקרטוגרפיה

עידן פיליפס

2

Made with FlippingBook Ebook Creator