מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - טיוטת דוח מצב קיים

Animated publication

דורית שפינט

טיוטת דוח מצב קיים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

1

מבוא

מועצה אזורית עמק יזרעאל הוקמה בשנת 1941 כמועצה השניה בארץ . ממוקמת כחלק ממחוז צפון בין חטיבות נוף ארציות : בקעת בית נטופה בצפון , רמות מנשה והרי שומרון , בדרום עמק הירדן במזרח והכרמל ועמק זבולון במערב . אוכלוסיית המועצה מונה כ - 41,000 תושבים וכוללת 38 ישובים ביניהם 15 , קיבוצים 14 , מושבים 7 ישובים קהילתיים ושני כפרים ערביים . הישובים הוקמו בתקופות התיישבות שונות תחת שלטון העותמני , בתקופת המנדט הבריטי , טרם הקמת המדינה ולאחר הקמתה . מרבית הישובים הוקמו כישובים כפרים - . חקלאיים במועצה אזורי תעסוקה שגיא 2000 אלון תבור (ק "שח , אזור תעסוקה חקלאי ) בתחומים מסוימים פועלת המועצה האזורית בחלוקה ל -3 אשכולות תפקודיים : אשכול צפוני – , " ציפורי " אשכול מרכזי – , " קישון " ואשכול מזרחי – ". תבור " שטח השיפוט של המועצה עומד על 350,000 -כ: דונם 10% ממנו שטח בנוי -כ, 70% ממנו שטח חקלאי מעובד . מרחב המועצה מהווה מארג של מרחבים פתוחים , נוף חקלאי ושטחים טבעיים , ביניהם שזורים מגוון ישובים כפריים , כל אלה סמוכים לישובים עירוניים . מרחב המועצה הינו מרחב מורשת לאומי המספר את סיפור ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל . שטח העמק הינו מרחב פתוח ומישורי , המושך אליו מסדרונות תשתית ומתקנים רבים בקנה מידה לאומי , אלה . יוצרים איום על העמק , וצורך באיזון בין הרצון לשמור על השטחים הפתוחים לבין צרכים לאומים . המרחב נחצה ע " י דרכים ארציות 79 ,77 ,75 ,65 -ו 63 המנגישות את המועצה למטרופולין חיפה ולמרכז הארץ , ומתפקדות כדרכי גישה לישובים לאורכן . תכנית המתאר למועצה האזורית עמק יזרעאל תקבע מדיניות תכנון כוללת , ותנחה את התכנון המפורט הנגזר ממנה , ברמת הישוב וברמת המועצה "דו . ח זה כולל סקירת מצב קיים וניתוח , כחלק מהנדבך הראשון בתהליך התכנון . תהליך התכנון ילווה בתהליך שיתוף ציבור למיפוי הסוגיות המרכזיות במועצה באמצעות מפגשי מנהיגות , שיחות וסיורים בכל אחד מישובי המועצה ומפגשים פתוחים לתושבים . בימים אלו בוחנת המועצה הארצית חלופות להקמת שדה תעופה בינלאומי חדש ומשלים לנמל התעופה בן גוריון , אחת מהחלופות הינה בעמק יזרעאל ובסמוך לרמת דוד . הקמת שד " ת בינלאומי בעמק יזרעאל תשנה את פני העמק באופן דרמטי "הדו . ח סוקר את המצב קיים כפי שהוא היום ללא האיום בהקמת שדה התעופה . "הדו ח מחולק לשלושה כרכים : | נושאים כלל מועצתיים | רקע כללי , הצגת ההיבטים הפיזיים הרחבים של המרחב ; סקירה סטטוטורית , ניתוח תכניות סטטוטוריות ברמות היררכיה שונות , תכניות מנחות ; ניתוח והעמקה בנושאים מקצועיים הנוגעים למרחב המועצה כולה , נוף : , חקלאות , סביבה אקולוגיה , , תחבורה חברה ודמוגרפיה , , כלכלה שימור ותיירות . בסוף הפרק ריכוז סוגיות ברמת מרחב המועצה האזורית כולה .

כרך א כרך ב כרך ג

| סקירת מצב קיים בחלוקה לאשכולות ככלי שמאפשר התמקדות .

, חקלאות תחבורה ועמדות הציבור בחלוקה

, שימור

, כלכלה , נוף , סביבה

| תעודות זהות ישוביות | ניתוח מצב קיים של כל אחד מישובי המועצה בהיבטים : מבנה פיזי , , חברה

, מושבים ישובים קהילתיים וכפרים ערביים . בסוף הפרק ריכוז סוגיות רוחב משותפות לסוגי ישובים .

, קיבוצים

לסוגי הישובים :

"דו ח זה מהווה את בסיס ידע תכנוני להמשך העבודה .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

צוות התכנון

ראש צוות התכנון | דורית שפינט ( גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע )מ"

( טלי טוך טוך סרגוסי )

תכנון שטחים פתוחים |

) סיטילינק

ניהול אינטגרטיבי | רוית ריכטר (

תכנון פיזי רוזי פישילביץ ,' מיכל ארזי

שיתוף ציבור | עירא עיברי ) מודוס (

צוות התכנון

תנועה ותחבורה | עידו ייגר ) א"חלו (

תכנון נוף יבגני פינסון , תם נבט

פרוגרמה וכלכלה | רינה דגני ( גיאוקרטוגפיה )

| דלית גסול

תיירות סביבה שימור

ניהול יפעת רזניק

חקלאות | לירון אמדור

| רונית טורק

| טל פרידמן ראודניץ

תשתיות מים , ביוב וניקוז |

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

3

מוזמנים לועדת ההיגוי

ראש המועצה

אייל בצר

סגן ראש המועצה

אבי סמוביץ

מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהנדס המועצה

דובי וינגרטן

מנהלת הרחבות ופרויקטי תכנון

ענבל קורן רייסנר

ועדת ההיגוי

ר"יו

אהוד יוסטמן

מתכנן מחוז צפון

יהונתן כהן ליטאנט

מינהל התכנון

אגף לתכנון מקומי , מנהל התכנון

ישי כספי , ליהי דאלי מאיר -

לשכת התכנון , מחוז צפון

ויקי אליאשקביץ , לילה לביצקי

מהנדסת הועדה

אורית כהן

ועדה מרחבית יזרעאלים

רשויות מקומיות גובלות

המועצה

ניצן פלג ראש ,

מועצה אזורית גליל תחתון

, אלקבץ ראש העיר

אבי

עפולה

עידן גרינבאום , ראש המועצה

מועצה אזורית עמק הירדן

אלי ברדה , ראש העיר

מגדל העמק

עידו גרינבלום , ראש המועצה

מועצה מקומית קרית טבעון

עלי סלאם , ראש העיר

נצרת

ראיד זבידאת , ראש המועצה

מועצה מקומית בסמת טבעון

רונן פלוט , ראש העיר

נצרת עלית

, אלחלים ראש המועצה

מואנס עבד

מועצה מקומית כפר מנדא

עורסאן יאסין , ראש העיר

שפרעם

עודד הלפרין , ראש המועצה

מועצה מקומית כפר תבור

, חולבסקי ראש המועצה

איציק

מועצה אזורית מגידו

, מזארבי ראש המועצה

אמיר

מועצה מקומית זרזיר

עובד נור , ראש המועצה

מועצה אזורית גלבוע

עבד אלסלאם דראושה , ראש המועצה

מועצה מקומית אכסאל

עמוס נצר , ראש המועצה

מועצה אזורית זבולון

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

מוזמנים לועדת ההיגוי

ועדות מקומיות ורשויות מקומיות גובלות

, שיבלי ראש המועצה

מוניר

אנם 'ע אום אל

שיבלי

. מ.מ

זוהיר יוספיה , ראש המועצה

מועצה מקומית דבוריה

ראש המועצה

מועצה מקומית ריינה , בסול מיל 'ג

, זועבי ראש המועצה

אחמד

מועצה מקומית בוסתן ' מרג אל

עופר בן אליעזר , ראש המועצה

מועצה מקומית רמת ישי

, אגבריה ראש המועצה

מוסטפה

מועצה מקומית מעלה עירון

האדי נעאמנה , מהנדס הוועדה

ועדה מקומית גבעות אלונים

ראש המועצה

, רה'אג'חג ראפע

כעביה רה'ג'חג טבאש

. מ.מ

, מני עדי מהנדס הוועדה

ועדה מרחבית גליל מזרחי

יראת , ראש המועצה

'חוג חאלד

מועצה מקומית ביר אל מכסור

איתן ענבר , מהנדס הוועדה

ועדה מקומית גלבוע

, ליליה ראש המועצה

'ח מאהר

מועצה מקומית יפיע

יוסף חביב , מהנדס הוועדה

ועדה מקומית מבוא העמקים

, רחאל ראש המועצה

עהאד

מועצה אזורית אל בטוף

אבו ראס אבראהים , ראש המועצה

מועצה מקומית עילוט

משרדי ממשלה ורשויות

דורית הוכנר

תשתיות

ישי רובין

ש" משב

אריק ליבוביץ

כלכלה

אליאור ליאב

הגנת הסביבה

ערן מורדכוביץ

רשות העתיקות

הראל דמתי

תחבורה

עמרי בונה

ל"קק

חנה סלע

בריאות

גיל בן נון

ג"רט

, אמויאל נתי גלבוע

רענן

חקלאות

לירון שפירא

ט"חל

עידית הוברמן

י"רמ

אורלי זיו

רשות המים

נרקיס כנפו

בטחון

עובד יבין

רשות ניקוז ירדן דרומי

סיגל בן עוז

תיירות

חיים חמי

רשות ניקוז קישון

גנאדי קמנצקי

חינוך

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

5

שלבי עבודה בתהליך התכנון

אתה נמצא כאן

א

ו

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

לימוד מצב קיים והעלאת סוגיות

גיבוש תכנון לישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות הכלל מועצתיות

מפגש שיתוף ציבור כלל מועצתי

מפגשי שיתוף ציבור

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

מתודולוגיה | עבודה ברבדים

ממשק עם ישובים שכנים

שטחים פתוחים ואקולוגיה

, טבע מורשת ופנאי

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

תיירות

שימור

סביבה

כלל מועצתי

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מזרחי

אשכול צפוני

אשכול מרכזי

38 ישוביי המועצה , שכונת משפחות בחלוקה לסוגים

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מוקדים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

7

נושאים כלל מועצתיים

–' כרך א

-' כרך ב אשכולות

ישובי המועצה

–' כרך ג

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

8

תוכן עניינים

אשכולות

–' כרך ב

נושאים כלל מועצתיים

כרך א '–

עמוד

פרק

'מס

עמוד

נושא

'מס פרק

277-278

נושאים בניתוח אשכולות

1

2-8

מבוא

1

279-299

אשכול צפוני

2

10-20

קונטקסט – רקע כללי

2

300-319

אשכול מרכזי

3

21-47

סקירה סטטוטורית

3

22-42

תכניות מתאר ארציות

320-337

אשכול מזרחי

4

43-44

תכניות מתאר מחוזיות

45

תכניות מפורטות מאושרות

46-47

תכניות מנחות ומסמכי מדיניות

48-65

ניתוח נופי

4

66-91

חקלאות

5

92-122

סביבה

6

123-134

תחבורה

7

135-183

פרוגרמה

8

136-149

אוכלוסיה וחברה

150-163

כלכלה ותעסוקה

164-183

צרכי ציבור ופרוגרמה

184-197

שימור

9

198-266

תיירות

10

267-273

שיתוף ציבור

11

274-276

סיכום סוגיות ייחודיות למועצה אזורית עמק יזרעאל

12

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

9

קונטקסט | רקע כללי | טיוטה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

10

.מ א עמק יזרעאל | תעודת זהות

ישובים קהילתיים |2 ישובים ערביים | ושכונת משפחות בבסיס רמת דוד

מושבים |7

קיבוצים |14

38 ישובים -15

ישובים

כפר תקווה - כפר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים .

-כ 41,000 תושבים

תושבים

דירוג 8 במדד חברתי כלכלי –

דירוג חברתי כלכלי

2.4% ( גדול יחסית לממוצע הארצי )

גידול שנתי של

גידול שנתי

שנת הקמה – 1941 ( מועצה אזורית שנייה שקמה בארץ אחרי עמק חפר .) 1980 - איחוד שתי המועצות האזוריות קישון ויזרעאל למועצה האזורית עמק יזרעאל .

שנת הקמה

70% )

( דונם

. דונם השטח החקלאי המעובד כ - 250,000

-כ 350,000

תחום שיפוט

26 רשויות מקומיות גובלות .

שכנים

2000 , אלון תבור , עפולה דרום ועפולה צפון .

אזורי תעסוקה שגיא –

אזורי תעסוקה

יישובים וותיקים ויישובים חדשים יחסית שהוקמו

, מושבים קבוצים ישובים ערביים וכן )

מגוון של סוגי ישובים ( ישובים קהילתיים ,

בשלושת העשורים האחרונים .

ייחודיות

• מרחב מורשת לאומי המחזיק בתוכו את סיפור ההתיישבות החקלאית בארץ .

לכידות חברתית בעלת ערכים חינוכיים וחברתיים ושיתופי פעולה קהילתיים .

קשר חזק אדם , אדמה –

מגוון רחב של שירותים קהילתיים ופעילויות קהילתיות .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

11

מיקום במרחב

מועצה אזורית עמק יזרעאל ממוקמת במרחב יחודי בצפון . הארץ

90

85

שטח המועצה מחבר בין חטיבות נוף ארציות :

22

70

- בצפון בקעת נטופה

o

הרי יודפת

עמק זבולון

חיפה

- בדרום רמות מנשה

o

בקעת בית נטופה

כינרת

4

והרי שומרון

הרי טורעאן

- במזרח עמק הירדן

o

77

- במערב הכרמל ועמק

o

זבולון

79

הרי נצרת

קיימת שונות גדולה מבחינה גאומורפולוגית בין חלקי המועצה השונים : הצפון , הגבעי המרכז המישורי , והמזרח עם המדרונות . המתונים גבולות המועצה אינם נגזרים מגבולות גאומורפולוגים כלשהם , ואינם תואמים את השטח הגאוגרפי של העמק .

77

65

73

הר הכרמל

עמק הירדן

נחל תבור

4

עמק יזרעאל

6

2

רמות מנשה

עמק חרוד

90

6

תחום שיפוט עמק יזרעאל דרך קיימת נחל

71

65

רכס הרי שומרון

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

12

חלוקה לאשכולות

בתחומים מסוימים פועלת המועצה האזורית בחלוקה -ל 3 אשכולות תפקודיים . החלוקה לאשכולות תואמת את החלוקה הגאומורפולוגית .

, הסוללים

, חנתון אלון הגליל ,

, עדי

77 אשכול צפוני ציפורי אשכול מרכזי קישון

שפרעם

, שמשית גבעת אלה ,

, ציפורי

, הושעיה

10

79

, הרדוף סוואעד חמירה

עדי

חנתון

מנשיית זבדה , בית שערים , , נהלל שדה יעקב , כפר יהושע , בית זייד , רמת דוד , יפעת , גבת , , שריד , גניגר , היוגב כפר , ברוך , מזרע כפר החורש , תל עדשים , כפר גדעון , בלפוריה . ק, מרחביה מ . , מרחביה , תמרת , אלונים בית לחם , הגלילית אלוני אבא

77

סואעד חמירה

הרדוף

אלון הגליל

- טבאש

- כעביה

24

הושעיה

רה'אג'חג

הסוללים

79

77

75

ציפורי

שמשית

אבא אלוני

בית לחם הגלילית

זרזיר

טבעון

עילוט

גבעת אלה

אלונים

גזית , עין דור

, דברת

אחוזת ברק ,

אשכול מזרחי תבור

מנשיית זבדה

בית זייד כפר תקווה

נצרת עילית 4

77

כפר החורש

רמת ישי

תמרת

נצרת

דבוריה

6

יפיע

75

שדה יעקב

בית שערים

כפר תבור

איכסאל

מגדל העמק

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב אשכול צפוני

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

עין דור

דברת

65

אחוזת ברק

כפר גדעון מזרע

יקנעם

עילית

כפר ברוך

גבעת המורה

60

גזית

בלפוריה

נעוארה

עפולה

. ק מרחביה

היוגב

" ציפורי "

. מ מרחביה

אשכול מרכזי

" קישון "

71

65

אשכול מזרחי

2,500

0

5,000

" תבור "

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

13

מרכיבי הנוף הפתוח | שטחים פתוחים

עמק יזרעאל הינו ריאה ירוקה יוצאת דופן במדינה הולכת ומצטופפת . שילוב של מרחבים פתוחים , נוף חקלאי ושטחים טבעיים , ביניהם שזורים מגוון ישובים כפריים . זהו מרחב מורשת לאומי המחזיק בתוכו את סיפור ההתיישבות החקלאית בארץ . • -כ 10% בלבד משטח המועצה הינו שטח בנוי . • -כ 25% מהשטח הפתוח במועצה מאושר בתמ א " 8 ובתמ א " 22 כשמורות טבע ויערות מוגנים מפיתוח ( מרביתם באשכול הצפוני .) • 35% מהשטח הפתוח מוגדר כמכלול נופי לשימור על פי א "תמ 35 /1 וחלות מגבלות פיתוח

79

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

צפון

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

79

שמשית

6

אלוני אבא

זרזיר

77

גבעת

אלונים

עילוט

אלה

טבעון

מנשייה זבדה

תמרת

רמת ישי

כפר החורש

נוף הגליל

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

נהלל

בית שערים

75

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

רמת דוד

גבת

גניגר

שריד

יקנעם

73

תל עדשים

עין דור

65

60

עילית

מזרע

דברת

כפר ברוך

ז עמק

תחום שיפוט "מוא –

כפר גדעון

אחוזת ברק

מזרח

מרכז העמק

גזית

גבעת המורה

יזרעאל דרך קיימת מסילת רכבת ישוב יער קק ל" שמורת טבע נחל / מאגר חקלאות מכלול נופי ע י תמ " א " 35/1 מעטפת המכלול הנופי

בלפוריה

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

14

סיווג ישובי המועצה

התפלגות הישובים הקיימים במועצה האזורית לפי מועד הקמתם וסוגי ההתיישבות

ישובים מהתקופה ' העות מאנית

ישובים שהוקמו בתקופת המנדט

ישובים שהוקמו בשנות החמישים והשישים

ישובים שהוקמו משנת 1980

אחוזת ברק

כפרי מיעוטים

מושב

) מושב ( מרחביה

קיבוץ

ישוב קהילתי

2,500 2,500

0 0

5,000 5,000

חווה חקלאית

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

15

עמק יזרעאל - רשויות גובלות רבות לה

עפולה מגדל העמק נצרת נוף הגליל ( נצרת עילית ) שפרעם

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל דרך קיימת אכסאל יפיע קרית טבעון בסמת טבעון דבוריה זרזיר מסילת רכבת תחנת רכבת תחומי שיפוט - רשויות גובלות עירייה 15 מועצות מקומיות - כעביה רה'אג'חג - טבאש ביר אל מכסור כפר מנדא כפר תבור משהד 5 ערים

כפר מנדא

שפרעם

79

77

ביר אל

אל בטוף

מכסור

זבולון

77

נוף הגליל

רה'אג'חג– טבאש – כעביה

79

בסמת טבעון

משהד

77

75

זרזיר

ריינה

עילוט

מועצה מקומית מועצה אזורית שטח ללא שיפוט עילוט ריינה רמת ישי - שבלי אנם 'ע אום אל

נצרת

קרית טבעון

רמת

ישי

הגליל התחתון

77

6

– שבלי אום אל

נוף הגליל

75

רנם

דבוריה

מגדל העמק

יפיע

כפר תבור

אסכאל

עמק יזרעאל

הגלבוע הגליל התחתון מגידו בוסתאן אל מרג ' אל בטוף עמק הירדן

73

6 מוועצות אזוריות

65

יקנעם עילית

בוסתאן אל 'מרג

עמק הירדן

60

בוסתאן ' אל מרג

ללא שיפוט - אזור בקעת בית נטופה אזור רומת הייב אזור הר תבור אזור בין דבוריה לאכסאל אזור גבעת המורה

עפולה

הגלבוע

ללא שיפוט

עפולה

מגידו

עמק יזרעאל

2,500

0

5,000

65

71

למועצה ממשק עם 26 רשויות מקומיות וערים

• המועצה האזורית נוקטת בגישה של שיתופי פעולה והסכמות עם הרשויות המקומיות תוך נקיטת יוזמות להקמת אזורי תעסוקה משותפים . • חלק מעתודות השטחים לפיתוח הערים הם על שטח בתחום שיפוט המועצה . • בועדת גבולות נדונות בקשות לשינויי גבולות , חלקן בהסכמה .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

16

ממשק עם רשויות גובלות | מיפוי קונפליקטים והזדמנויות

תוכניות מתאר כוללניות : •

תכנית מתאר כוללנית רמת ישי מציעה הרחבה של הישוב , דרומה אל משבצת בית שערים וכפר יהושע ( 230 ' ד במשבצת של בית ' ד בכפר יהושע .) המהלך אינו בהסכמת המועצה . האזורית + 190

כפר מנדא

79

שפרעם

77

ביר אל

אל בטוף

מכסור

זבולון

שערים

77

נצרת עילית

1

רה'אג'חג– טבאש – כעביה

79

בסמת

משהד

77

75

טבעון

זרזיר

ריינה

2

עילוט

קרית טבעון

רמת ישי

נצרת

4

77

6

נצרת עילית

75

דבוריה

3

הגליל התחתון

יפיע

אסכאל

– שבלי אום אל רנם

מגדל העמק

כפר תבור

תכניות מתאר כוללניות החורגות לשטח המועצה

73

65

יקנעם

תכניות מאושרות

בוסתאן אל 'מרג

עמק הירדן

עילית

60

1 -כ(רה 'אג'חג - באטאש – כעביה

4,370 ) 'ד בהסכמה

בוסתאן אל 'מרג

הסכמה

זרזיר -כ( 120 -) 'ד

2

סולם

עפולה

עפולה

הגלבוע

5

בהסכמה

מגדל העמק -כ( 660 -) 'ד

3

מגידו

תכניות בהכנה

מתאר כוללנית

71

65

רמת ישי ( על משבצת בית שערים וכפר יהושע )– לא בהסכמה

4

מאושרת

מופקדת

– עפולה לא נקבע קו כחול ( משבצת -) מרחביה בהסכמה

5

בהכנה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

17

ממשק עם רשויות גובלות | מיפוי קונפליקטים והזדמנויות

תוכניות מפורטות : כל התכניות המפורטות המאושרות ואלה שבהכנה החורגות לשטח המועצה ומפורטות מטה מקודמות בהסכמת המועצה האזורית .

כפר מנדא

79

שפרעם

6

77

ביר אל

אל בטוף

מכסור

זבולון

77

נצרת עילית

רה'אג'חג– טבאש – כעביה

79

בסמת

משהד

77

75

טבעון

זרזיר

ריינה

תכניות מתאר כוללניות החורגות לשטח המועצה

עילוט

קרית טבעון

רמת ישי

נצרת

13

. ת מפורטות מאושרות

77

6

נצרת עילית

9

75

דבוריה

הגליל התחתון

יפיע

1036 ( -כ 43 -) 'ד

ל "תמ– שפרעם בהסכמה

6

אסכאל

– שבלי אום אל רנם 10

8

מגדל העמק

כפר תבור

בהסכמה

116 –) 'ד

-כ( כעביה

7

73

65

בהסכמה

18 –) 'ד

-כ( אכסאל

8

יקנעם

בוסתאן אל 'מרג

עמק הירדן

עילית

בהסכמה

253 –) 'ד

יפיע -כ(–

9

60

בהסכמה

שבלי אום אל רנם ( 230 -) 'ד

1 0 1 1 1 2

בוסתאן אל 'מרג

– עפולה רובע גלבוע ל "תמ( -כ 745 ', ד במשבצת מרחביה )- בהסכמה 1056 –(

סולם

עפולה

12

עפולה

הגלבוע

מגידו

11

80 -) 'ד

בוסתאן אל מרג -כ( סולם –'

מתאר כוללנית

בהסכמה

71

65

. ת מפורטות מופקדות

מאושרת

מופקדת

מגדל העמק שכונה מערבית ב -כ( 660

1 3

בהסכמה

–) 'ד

בהכנה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

18

אזורי תעסוקה – השטחים המניבים במועצה

שטחים באחריות המועצה ( מרוכזים באזורי תעסוקה אלון תבור ושגיא 2000 )

כלכלת המועצה

כלכלת הישובים

מוקדים מסחריים – חוצות אלונים

79

" מפעלי העמק " , התאגדות 23 קיבוצים מ -5 מועצות אזוריות ( עמק יזרעאל , גלבוע , זבולון וגליל תחתון .) ישובים - בעיקר בקיבוצים בהם קיים אזור תעשייה מינהלת אזורי תעשייה יזרעאל עפולה - שותפות בא " ת המשולש ותדיראן מחוץ לתחום המועצה . אזורי תעסוקה מתוכננים :

אזור תעסוקה

עדי

.א ת שפרעם

/ מ"תמ( מרחבי

חנתון

77

9 /2

סואעד חמירה

הרדוף

.א ת ציפורית

אזור תעסוקה בהכנה מוקד מסחר / תעשיה תעסוקה בישוב

אלון הגליל

הסוללים

הושעיה

79

77

75

ציפורי

1

בית לחם הגלילית

אלוני אבא

שמשית

.א ת נצרת

.א ת ריינה

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

2

כפר החורש

שגיא 2000

77

.א ת יפיע

6

75

שדה יעקב

. דונם

1000

- הרחבה ביוזמת רמ -כ, י"

בית שערים

.א ת רמת גבריאל

נהלל

יפעת

מוצע

מתקן כליאה שגיא 2000 –

רמת דוד

כפר יהושע

מפעלי העמק

בדיון בהשגות )

א " בתמ 24 /4(

.א ת יקנעם עילית

גבת

תל עדשים

גניגר

73

אלון תבור – מקודמת הרחבה עד דרך 65 , טרם נקבע תחום סופי .

שריד

65

כפר גדעון מזרע

שחק

דברת

עין דור

אחוזת ברק

1

60

כפר ברוך

שגיא

גזית

אלון תבור

2000

המשולש תדיראן

בלפוריה

מרחביה ק

היוגב

מרחביה מ

.א ת עפולה

71

65

.א ת חבר

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

19

רוח המקום | הרוח היזרעאלית יחסי גומלין בין האדם המעצב את הנוף ובין הנוף המעצב את האדם . רקמה רבת שנים בה שזורים : , חקלאות ישובים כפריים ושטחים טבעיים . מרכיבים אלה יוצרים זהות ברורה של אדם ויציר כפיו ותחושת שייכות של תושבי העמק והחולפים דרכו .

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

20

סקירה סטטוטורית | טיוטה

נוף

חקלאות

סביבה

תחבורה

פרוגרמה , חברה וכלכלה

שימור

תיירות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

21

סקירה סטטוטורית – ראשי פרקים

פירוט

נושא

o א "תמ 35 /1 o א "תמ 22 o א "תמ 8 o א "תמ

תכניות מתאר ארציות

34 ב 3 ,4 ,5 ,6

37( )גז

o א "תמ

23

o א "תמ

3

o א "תמ

14 (ב כריה וחציבה )

o א "תמ

סילוק אשפה )

o א "תמ 16 /4(

15( סילוק אשפה )

o א "תמ

) חשמל

10(

o א "תמ

32( משק הגפ )מ"

o א "תמ

מתקני כליאה )- מופקדת

o א "תמ 24 /4(

) בהכנה

42(

o א "תמ

o מ "תמ 2 /9

תכניות מתאר מחוזיות

o תכניות מפורטות מאושרות ותת לים"

תכנון מפורט

• תכנית אסטרטגית 2030 o מסמך עבודה : תכנון ישובים כפריים במחוז צפון

תכניות מנחות ומסמכי מדיניות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

22

א "תמ 35 /1

) מירקמים

(

תחום שיפוט

מרקם משולב ברוב שטח המועצה

מכלול נופי בקעת בית נטופה

מרקם עירוני מגדל העמק כולל בתוכו את הישובים יפעת והושעיה . מירקם עירוני עפולה כולל את אחוזת ברק . ק, מרחביה ומ . מרחביה מרקם כפרי בדרום המועצה סמוך לעפולה

79

מכלול נופי בית לחם הגלילית

77

מכלול נופי דרך הבשורה

70

הושעיה

כנא כפר

מכלולי נוף ומעטפת המכלול –

75

79

סמל

עמק יזרעאל מזרחית לדרך 66- לראשית ההתיישבות בא " י ולנוף . החקלאי

-

77

בית לחם הגלילית בצפון המועצה .

נצרת

-

75

מכלול נופי יבנאל וכדורי

שמורות וגנים בעיקר בצפון המועצה

מרקם עירוני מגדל העמק

יפעת

יער וייעור בדרום המועצה סמוך לעפולה מסדרונות אקולוגיים ארציים חוצים את המועצה כביש 71( לא קיים בפועל ) רצועת נחל מכלול כפרי לשימור - כולל את הישובים נהלל , בית לחם הגלילית ואלוני אבא . קיבולת יח ד " – מוגדרת ברוב הישובים מלבד מאחוזת ברק , גבעת , אלה , עדי , הושעיה סוועאד חמירה , ובית זייד .

73

65

6

אחוזת ברק

71

60

מכלול נופי עמק יזרעאל

מירקם עירוני עפולה

66

71

מכלול נופי רמת מנשה

מרחביה

. מ. ק

65

מכלול נופי עמק בית שאן וגבעת חרוד

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

23

35 ( הנחיות סביבתיות )

א "תמ

תחום שיפוט

מרבית שטח המועצה מוגדר כשטח ברגישות נופית סביבתית גבוהה שטחים קטנים לשימור משאבי מים בצפון מזרח המועצה ובשוליה

79

77

70

שטח אש במזרח המועצה

75

תחנת כח אלון תבור

79

77

מנחת מגידו בדרום המועצה מוגדר גם בתמ א " 15 לשדות תעופה קווי תשתית גז חוצים את המועצה ממזרח למערב וצפונה לאורך כביש 65. כביש 6 גובל עם המועצה ממערב דרכים ראשיות חוצות את המרחב

75

73

65

6

71

60

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

24

א "תמ 1- בהכנה

מקרא

מקרא

תחום שיפוט גבול שיפוט גבול שיפוט

מקרא

מרקם עירוני מגדל העמק / נצרת כולל בתוכו את יפעת . ואת הושעיה מירקם עירוני עפולה כולל את אחוזית ברק . ק, מרחביה ומ . מרחביה תחנת כוח - אלון תבור . שטחים פתוחים מצפון לכביש 75: מקרא גב ל שיפוט מרקם עירוני - רקע סימון מיוחד - רכסים תכנית מאושרת למסילת ברזל % % מסילת ברזל במנהור ")   תחנת כוח קונבנציונלי !  תחנת מיתוג מקרא גבול שיפוט מרקם עירוני - רקע סימון מיוחד - רכסים תכנית מאושרת למסילת ברזל % % מסילת ברזל במנהור ")   תחנת כוח קונבנציונלי תחנת מיתוג מרקם עירוני - רקע סימון מיוחד - רכסים תכנית מאושרת למסילת ברזל % % מסילת ברזל במנהור ")   תחנת כוח קונבנציונלי !  תחנת מיתוג קווי חשמל ארציים מתכניות מאושרות - לידיעה בל ד נחל ראשי גבול שיפוט מרקם עירוני - רקע סימון מיוחד - רכס ם תכנית מאושרת למסילת ברזל % מסילת ברזל במנהור ")   תחנת כוח קונבנציונלי !  תחנת מיתוג קווי חשמל ארציים מתכניות מאושרות - לידיעה בלבד רקם עירוני - רקע סימון מיוחד - רכסים תכנית אושרת ל סילת ברזל מסילת רזל במנהור תחנת כוח קונבנציונלי תחנת מיתוג

79

77

%

יער הסוללים – אגם נטופה

%

70

הושעיה

%

")  

יער ציפורי

שמורת אלוני אבא

75

! 

! 

קווי חשמל ארציים מתכניות מאושרות - לידיעה בלבד יער טבעי

79

נחל ראשי

מקרא

יער טבעי ויער נטע אדם קיים – יערות כפר החורש וציפורי שמורת טבע – אלוני אבא גן לאומי – הסוללים – אגם נטופה קווי חשמל ארציים מתכניות מאושרות - לידיעה בלבד נחל ראשי יער טבעי יער נטע אדם שמורת טבע גן לאומי אתרי פסולת יער נטע אדם שמורת טבע גן לאומי אתרי פסולת מוביל ארצי יער טבעי יער נטע אדם שמורת טבע אתרי פסולת מוביל ארצי

 קווי חשמל ארציים מתכניות מאושרות - לידיעה בלבד נחל ראשי יער טבעי

77

מקרא

גבול שיפוט

יער נטע אדם נחל ראשי שמורת טבע

יערות כפר החורש

מרקם עירוני - רקע

גבול שיפוט

 יער טבעי I גן לאומי

75

סימון מיוחד - רכסים

מרקם עירוני - רקע

מרקם עירוני מגדל העמק

תכנית מאושרת למסילת ברזל

גן ל ומי יער נטע אדם אתרי פסולת

I

יפעת

סימון מיוחד - רכסים

 I מוביל ארצי

%

מסילת ברזל במנהור

שמורת טבע

%

I

תכנית מאושרת למסילת ברזל

73

")  

תחנת כוח קונבנציונלי

65

מוביל ארצי

גן לאומי

6

! 

תחנת מיתוג

%

מסילת ברזל במנהור

אחוזת ברק

71

60

% קווי חשמל ארציים מתכניות מאושרות - לידיעה בלבד

מכלול נופי עמק יזרעאל

אתרי פסולת

I

תחנת כוח קונבנציונלי מירקם עירוני עפולה

")  

מוביל ארצי

נחל ראשי

66

! 

תחנת מיתוג

יער טבעי

קווי חשמל ארציים מתכניות מאושרות - לידיעה בלבד

יער נטע אדם

שמורת טבע

מכלול נופי רמת מנשה

נחל ראשי

מרחביה

. מ. ק

גן לאומי

65

יער טבעי

אתרי פסולת

I

71

מוביל ארצי

יער נטע אדם

שמורת טבע

גן לאומי

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

25

אתרי פסולת

I

בהכנה | תשתיות

א "תמ 1–

תחום שיפוט

רגישות מי תהום

שטחים בעלי חשיבות בינונית

79

77

להחדרה והעשרה של מי תהום בצפון ומזרח המועצה שטחים בעלי חשיבות נמוכה להחדרה והעשרה של מי תהום בשטח העמק

70

כנא כפר

75

79

77

נצרת

חוצה

רצועת דלק ( ) ן"תש את העמק מזרח -

75

. מערב

מתקן טיהור שפכים אזורי בצפון המועצה קו קולחין אזורי

73

65

6

60

עפולה

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

26

בהכנה | שטחים פתוחים

א "תמ 1–

תחום שיפוט

פשט הצפה לאורך נחל קישון ומאגר ברוך , ונחל ציפורי ומאגר אשכול

79

77

נחל

70

כנא כפר

75

79

77

נצרת

75

73

65

6

71

60

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

27

8 ( שמורות טבע , גנים לאומיים )

א "תמ

תחום שיפוט

- הר עצמון יודפת

בתחומי המועצה

שמורות נוף

גבעת המורה

79

רכס תורען

77

רכסי נצרת

אלוני אבא

גנים לאומיים

אגם נטופה

70

גן לאומי יערות כפר החורש ושמורת טבע שמרון

75

79

אגם נטופה

77

שמורות טבע

יערות כפר החורש ושמרון

שמורת טבע אלוני אבא

הכרמל

רכסי נצרת

75

מחוץ למועצה

רכסי נצרת

- ממערב גן לאומי מוכרז

73

הכרמל

65

6

- ממזרח שמורת טבע נחל

נחל תבור

60

תבור

גבעת המורה

- מצפון שמורות נוף רכס

66

תורען והר עצמון יודפת -

גבעת המורה

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

28

22 ( יער ויעור )

א "תמ

תחום שיפוט

- הר עצמון יודפת

בתחומי המועצה

בתחומי המועצה יערות מסוגים שונים בעיקר מצפון לכביש 75

79

רכס תורען

77

יער נטע אדם קיים

אלוני אבא

אגם נטופה

יער נטע אדם מוצע

70

יער טבעי לשימור

75

79

77

יערות כפר החורש ושמרון

הכרמל

75

רכסי נצרת

73

65

6

נחל תבור

60

66

גבעת המורה

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

29

34 ב 3 ( ניקוז ונחלים )

א "תמ

תחום שיפוט

רשויות ניקוז - שטח המועצה מחולק בין רשויות ניקוז ירדן דרומי וקישון המסדירות את תשתיות הניקוז כל אחת בתחומה . נחלים לתכנון : נחל הקישון , נחל ציפורי , נחל מזרע ונחל . חרוד עורק ניקוז ראשי : נחל יפתחאל , נחל תבורנחל , בידא נחל שימרון , נחל יפעת , נחל מדרל , נחל פשטי הצפה בדרום העמק סמוך לנחל הקישון ונחל מזרע ובצפון העמק סמוך לנחל ציפורי ונחל יפתחאל . , משמר נחל שונם ונחל נין .

79

77

70

75

79

77

קישון

75

73

65

6

60

ירדן דרומי

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

30

34 ב 4 ( איגום מים עיליים ,

א "תמ

, החדרה העשרה והגנה על מי תהום )

תחום שיפוט

מפעל הקישון - מפעל החדרה לביטול הנמצא בדרום מרכז המועצה . ) בינונית באשכול הצפוני והמזרחי אזור רגישות ג '( נמוכה ) באשכול מרכז העמק שטח באזור שמורת נוף רכסי נצרת מוגדר ברמת רגישות א 1 – רמת פגיעות מי תהום גבוהה . אזור רגישות ב ' ( שטחים צמודים למגדל העמק ובוסתן אל ' מרג - מוגדרים כאזורים רגישים להחדרת מי נגר עילי למי . תהום

79

77

צפון

70

75

79

77

רכסי נצרת

75

מגדל העמק

מרכז העמק

73

65

6

מזרח

60

בוסתן אל 'מרג -

הקישון

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

31

34 ב 5 ( מערכות מים ) + 6( היתרי בנייה לקווי ומתקני מים )

א "תמ

תחום שיפוט

רצועת המוביל הארצי חוצה את המועצה מדרום לצפון ואת מסילת רכבת העמק .

79

בריכת מזרע קיימת נפח ( מעל 5000 )ק"ממ

77

מאגר אשכול

תחנות שאיבה קיימות – כפר גדעון וכפר ברוך .

70

מאגר אשכול בצפון המועצה

ידעיה

75

רצועה לתכנון - בצמוד למסילת רכבת העמק - התכנית מעודדת לשלב קווי ומתקני מים בצמוד לקוי תשתית אחרים . ביטול רצועה לתכנון / רצועה אופציונאלית לפי א "תמ 34 / ב 5 בצפון המועצה

79

77

שער העמקים

75

73

65

60

6

מזרע

כפר ברוך

כפר גדעון

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

32

3 ) דרכים (

א "תמ

קו בניין

דרך ' מס

סוג דרך

)'מ(

150

) בחלקה

6 ,77(

דרך מהירה

79

100

79,73,60,65,66

דרך ראשית

77

דרך 77 לחיבור בין דרך 65 לדרך 79 מחוץ למועצה

70

צומת המוביל

מוצעת עד כפר ברוך בדרך קצה לחיבור בין כביש 71 לכביש 65

דרך 71–

75

80

דרך 77–

דרך אזורית

79

צומת משהר

צומת העמקים

77

תחום שיפוט

צומת השומרים

מחלפים בתחום המועצה

75

צומת התשבי

73

65

6

60

71

66

צומת הסרגל

65

71

צומת מגידו

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

33

23 ( מסילות ברזל )

א "תמ

תחום שיפוט מסילות רכבת קיימות / מוצעות במועצה

מסילת העמק – מסילה קיימת בדרום מזרח המועצה המאפשרת נגישות . מסילות מחוז חיפה וצפון - מסילה החוצה את צפון המועצה .

79

77

) מאושרת

מסילת ברזל מחוז חיפה וצפון (

79

75

77

מסילת עירון – תוואי מוצע לאורך דרך 65 בשטח המועצה .

75

73

65

6

60

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

34

42 (

א "תמ

) בהכנה

דרך ' מס

סוג דרך

6,60 ,65,77

דרך ארצית מהירה

ישי

75- ממחלף נצרת צומת עד

784

79

בגבולות המועצה

77

מצומת העמקים צומת עד

66 -

דרך מהירה

מגידו 65 -

מחלף המוביל

70

ממחלף קיסריה מחלף עד

, עמוד

נחל

77

75

71- עפולה עד

79

לתכנון דרך

שמור שטח

79 -

צומת ישי

מהירה

762,784

דרך ראשית 73, 716 ,

צומת נהלל

75

• תחום שיפוט

דרכים

73

65

6

( מהירה 79)

לתכנון דרך

שמור שטח

60

 - קיים מ" מתח

צומת עפולה

צומת נצרת

לתכנון -מ" מתח

שמור שטח

66

לתכנון מחלפים – צומת , ישי מחלף

שמור שטח

716

המוביל וצומת נהלל

מסילת רכבת

65

( קיימת מסילה מחיפה לבית

מסילת העמק –

.)שאן

71

לתכנון מסילה כפולה - חיבור

שמור שטח

למסילת העמק

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

35

10 ( תחנות כוח וחשמל )

א "תמ

• תחום שיפוט תכניות מאושרות / מופקדות קו מתח על 400 ו "ק א "תמ( 10/ /ג 3( ג " תחמ זבולון ומעבר קווי חשמל ראשיים חגית - זבולון ) קו מתח על 400 ו "ק נ( א "תמ 10/ /ג 6 רצועת קווי חשמל 400 "ק ו מהשרון

79

77

שטח לתחנת מיתוג זבולון

75

לגליל המזרחי ותחמ ג " באזור הגליל המזרחי )

79

77

תכניות בהכנה א "תמ 1

75

10/ /כ 11/ ב - מבואות גלבוע - עברה דיון להפקדה .

73

65

תמא 10/ /ב 11/ א ( שגיא 2000 )– הוגשו פרקים א וב ' לתסקיר השפעה על . הסביבה

2

6

2

60

71

66

65

1

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

36

32( משק הגפ )מ"

א "תמ

תחום שיפוט

" אתר גפ מ מוצע ואזור לבדיקה נוספת צפונית לתחנת מיתוג זבולון מערבית למועצה . תוואי צנרת גפ " מ קיים מערבית למועצה .

79

77

מ מוצע " אתר גפ

תחנת מיתוג זבולון

75

79

77

75

73

65

6

60

71

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

37

37( גז טבעי )

א "תמ

תחום שיפוט

תחנות גז • בתחום המועצה :

, שריד כפר

ברוך • מחוץ למועצה : מחלף תל , קשיש מגדל העמק ( כביש 65 .) קו גז טבעי • רצועה מתארית לתכנון קו

79

77

75

79

77

גז טבעי - קו צינור הגז מתוכנן בדרום המועצה בצמוד למסילת העמק , ובמזרח המועצה בצמוד לכביש 65.

75

73

65

6

60

71

66

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

38

14 (ב שטחי כריה וחציבה )

א "תמ

תחום שיפוט

אתר כריה וחציבה עמק יזרעאל ( 251 )– לא קיים - : מסלע חרסית - סיווג מלט : הפקה - : שטח 3,332 'ד

79

77

הוראות מיוחדות : •

-

תכנון האתר מותנה בהקמת מפעל מלט במחוזות חיפה והצפון התכנית המפורטת לכרייה ולחציבה תכלול הוראות לשיקום האתר כשטח חקלאי ( בתחום המשבצת של מזרע וגניגר )

75

79

77

75

73

65

6

עמק יזרעאל

אתרי כריה וחציבה מחוץ למועצה :

60

251

66

מחצבת יאשיהו ממערב

מחצבות חנתון מצפון

מחצבת יאשיהו

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

39

15( פריסת שדות תעופה )

א "תמ

תחום שיפוט

שדה תעופה מגידו ) קיים (

" מוגדר כש ת למטוסים קלים וחקלאיים : דרגה 4. מקודמת תכנית מפורטת למנחת ( 254-0640623 ) שדה תעופה משלים -ג " לנתב החלטת המועצה הארצית מיום 5.12.2017 הורתה על קידום תכניות מפורטות לשדה תעופה משלים 15 / ג נבטים תמ א " 15 / ד רמת דוד

79

77

75

79

77

75

א " ג תמ " לנתב

73

65

6

60

66

"ש ת מגידו

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

40

16( סילוק אשפה )

א "תמ

תחום שיפוט

אתר פסולת נחל ( גלבוע 2.7 ) לצד כביש 60: - אתר סילוק

79

77

מקומי זמני ואתר טיפול באשפה

) קיים (

75

79

77

75

73

65

6

60

66

אתרי פסולת

65

71

60

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

41

בתי סוהר )

א "תמ 24 /4(

תחום שיפוט

אשכול שגיא - מרחב חיפוש למתקן / אשכול כליאה דרום מערבית לאזור תעסוקה שגיא 2000 . – סטטוס התכנית : דיון בלנת " ע בהערות הועדות המחוזיות – : תאריך 11/09/2019 אשכול כליאה מגידו בסמוך למועצה ממערב ( מאושר בתכנון מפורט )

79

77

75

79

77

75

73

65

6

אתר שגיא

60

66

65

אשכול בתי כלא מגידו

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

42

2 /9

תכנית מתאר מחוזית מ "תמ-

( יעודי קרקע )

תחום שיפוט

רוב שטח המועצה הינו / חקלאי נוף כפרי פתוח

בית סוהר מתוכנן

בצפון ובמזרח המועצה ריכוז של גנים לאומיים , יערות ושמורות טבע . רוב יישובי המועצה מוגדרים כישוב כפרי / קהילתי והוגדרה להם קיבולת יח ד " , שמשית סוועאד חמירה , מנשיית זבדה ואחוזת ברק מוגדרים כישובים כפרים ללא קיבולת יח .ד" אזורי תעסוקה מרחביים - שגיא 2000 , מפעלי העמק . וא ת אלון תבור . בית סוהר ( יפתחאל ) מאושר – בצפון מזרח .( המועצה מיועד לגריעה א " בתמ 24/4 ) מסילות רכבת – מסילת , קיים ( העמק לאורך תוואי כביש 71) , מסילות מחוז חיפה וצפון - מסילה החוצה את צפון המועצה , מסילה המתחברת למסילת העמק מזרחית לעפולה . קווי מתח עליון חוצים את . המועצה

79

עדי

77

חנתון

סואעד חמירה

הרדוף

70

אלון הגליל

הושעיה

הסוללים

ציפורי

75

79

שמשית

בית לחם הגלילית אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

77

מנשיית זבדה

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה

בית שערים

75

שדה יעקב

נהלל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

מפעלי העמק

רמת דוד

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

65

דברת

71

6

מזרע

שגיא 2000

עין דור

אחוזת ברק

כפר גדעון

כפר ברוך

60

אלון תבור

. ת.א

גזית

תחנת כח

בלפוריה

66

עפולה

היוגב

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

43

הנחיות סביבתיות )

מ "תמ 2 /9(

תחום שיפוט

רוב השטחים המוגנים

( מפיתוח 1 ) נמצאים בצפון

ומזרח המועצה .

79

עדי

שטח לפיתוח מותנה

77

חנתון

סואעד חמירה

שטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר

הרדוף

70

אלון הגליל

הושעיה

הסוללים

שטח ללא הגבלות סביבתיות

ציפורי

75

שמשית

אלוני אבא

79

77 בית לחם הגלילית

• שטח בעל חדירות גבוהה למש קעים / תכנית ג 21904 ( 2017 ) תכנית למבנים חקלאיים במחוז - הצפון מסדירה הקמת מבנים חקלאים ומבנים לשרות הפיתוח החקלאי עפ " י מפת הרגישויות ( ראה פירוט בפרק החקלאות .) המשמעויות : • מרבית שטח העמק הינו שטח לפיתוח שימוש קרקע , מוגדר , כלומר מותרת בו

גבעת אלה

אלונים

מנשיית זבדה

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה

בית שערים

75

שדה יעקב

נהלל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

מפעלי העמק

גבת

תל עדשים

שגיא 2000

73

גניגר

שריד

65

דברת

6

כפר גדעון מזרע

עין דור

71

60

אחוזת ברק

כפר ברוך

גזית

אלון תבור

. ת.א

בלפוריה

66

היוגב

הקמת מבנים חקלאיים . צפון העמק מוגדר בשטח מוגן מפיתוח ומותרת בו הקמה של מסנים חקלאיים מסויימים בלבד .

65

71

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

44

תכניות מפורטות מאושרות

רוב שטח המועצה מוגדר בתכנון מפורט ביעוד קרקע חקלאית . בשטח החקלאי פזורים , מאגרים מתקנים הנדסיים ומתקני מים . שונים מוקדי תעסוקה : שגיא 2000 , אלון תבור ושח . ק"

79

עדי

חנתון

שפרעם

ביר אל מכסור

סוועאד חמירה

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

- טאבאש

- כעביה

הסוללים

רה'אג'חג

ציפורי

79

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

זרזיר

77

גבעת אלה

אלונים

עילוט

מנשיה זבדה

נצרת

, המועצה לאורך

בדרום

רמת ישי

כפר החורש

תמרת

75

בית זייד

שדה יעקב

דרך 65 , ובצפון

בית שערים

נהלל

, המועצה שטחים נרחבים ללא תכנון . מפורט

יפיע

מגדל העמק

רמת דוד

כפר יהושע

יפעת

גבת

שחק

גניגר

שריד

73

"תת לים בתחום המועצה • ל "תת 13 – רכבת העמק • ל "תת 38 כביש – 65 • ל "תת 48 כביש – 77 • ל "תת 56 כביש – 79 והרכבת הקלה • ל "תת 63 – קו מתח עליון נצרת ציפורי

60

עין דור

שגיא 2000

65

מזרע

תל עדשים

דברת

כפר ברוך

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

אלון תבור

בלפוריה

היוגב

66

. ק מרחביה

עפולה

. מ מרחביה

65

71

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

45

תכניות מנחות - תכנית אסטרטגית למועצה ( 2013 )

תכנית אב למועצה הוכנה בשנת 2013 ( בתכנון עמוס בריינדיס ) והיא עסקה בעיקר בגיבוש תפישה תכנונית בנושאים כלל מועצתיים ביניהם תחבורה , , תיירות , חקלאות , חברה דמוגרפיה וצרכי ציבור . המועצה חולקה לתתי אזורים : , צפון , דרום מזרח ושדירת העמק , בהם פורטו דגשים תכנוניים . בתכנית הומלץ לפתח את דרך 73 ודרך 60 כשדרה נופית שתחבר בין מרכזי המוסדות , התעסוקה והישובים לאורכה . הומלץ על חיזוק מוקדי ציבור מרכזיים קיימים ( מתחם המועצה והמכללה , , נהלל יפעת , כפר תקווה ואחוזת ) ברק ועל פיתוח מרכז אזרחי צפוני משני חדש .

עמק יזרעאל

עמק יזרעאל

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

46

מסמכי מדיניות – תכנון ישובים כפריים במחוז צפון

• לשכת התכנון במחוז צפון מקדמת מסמך מדיניות לתכנון ישובים כפריים במחוז צפון ככלי עבודה לתכניות במרחב הכפרי . • המסמך כולל סט כלים וסדר פעולות מוצע לתהליך התכנון בישובים כפריים וכן סט כלים לתכנון מפורט . • בין העקרונות המנחים במסמך : – חיזוק ועיבוי המרחב הכפרי תוך שמירה על צביונו – מענה לצרכי הישובים הכפריים – שמירה על שטחים פתוחים צמצום הפגיעה בנוף הטבעי והכפרי – שמירה על החקלאות וחיזוקה – שימור רכיבים חיוניים בחיים הכפריים כמו רב דוריות וקהילתיות – תכנון אורגני , שימור מורשת כפרית בנויה ומוטה הולכי רגל • סדר פעולות מוצע בתכניות לצמיחת ישובים כפריים -א הכנת פרוגרמה למגורים ושירותי ציבור בהתייחס להרכב האוכלוסיה , תמהיל מגורים ושלביות . -ב הכנת פרוגרמה לתעסוקה מקומית בהתייחס למבני משק ושטחים , חקלאים תעסוקה מקומית ומסחר , תעשיה בקיבוצים ותיירות . -ג בחינת אפשרויות עיבוי פנימה – infill בהתייחס לבחינת שטחים פנויים / פתוחים בתוך גבולות הבינוי הקיים , בחינת עתודות השטחים למבני ציבור , בחינת עתודות קרקע ביעודים שאינם מגורים והעאת הצפיפות במגרשים . קיימים -ד קריטריונים לבחינת מיקום בניה חדשה בהתייחס לצמידות דופן והמשכיות המרקם הקיים , מיפוי שיפועים , עדיפות לאזורים בעלי טופוגרפיה מתונה , בחינת שיקולים סביבתיים נופיים / , נגישות וחיבור לתשתיות תחבורתיות קיימות בישוב , השפעה על פעילות חקלאית ושימושים גובלים . -ה עקרונות לתכנון הבינוי

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

47

Made with FlippingBook Online newsletter