מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

צעירים

● פעילות הצעירים שהתקיימה השנה;

● מלגות עידוד לסטודנטים 140 הוענקו )₪ 10,000 מלגות מעורבות חברתית (עד 37 הוענקו

● קורסים וסדנאות בתחום התעסוקה, יזמות ועוד בשיתוף עם מעברים בעמק

● קורס הכנה פסיכומטרי

● הנחות באירועי תרבות אזוריים של המועצה

● זיכרון בסלון ביישובי המועצה

● ״דרך ארץ״ - פרויקט התנדבותי בהובלת צעירי העמק

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online