מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

קהילה ורווחה

אגף קהילה ורווחה פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל. השרות ניתן לכל הגילאים בייעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך, על פי מדיניות משרד הרווחה, לפי תקנות העבודה הסוציאלית (תע"ס) ובכפוף למדיניות המועצה. העבודה הסוציאלית ביישובים משלבת עבודה בתחום הפרט והמשפחה יחד עם עבודה קהילתית – מערכתית, מתוך ראיית האדם כחלק בלתי נפרד מסביבתו. ● פרויקטים ותוכניות שמטרתם לפתח את חוסנן של הקהילות בישובים ואת 154 בוצעו תחושת השירות והקהילתיות. ● ישובים בתחומי חינוך חברתי, נוער, תרבות, רווחה, ותיקים, גיל רך, 8 - ועדות ב 10 הוכשרו במסגרת "מכללת קהילה פעילה". ● ועדות רווחה וועדות ותיקים בישובים להגברת האחריות הקהילתיות והעזרה 3 הוקמו ההדדית בישובים. ● ישובים במועצה בתמיכת תכנית "משלבים כוחות", 23 - פרויקטים קהילתיים ב 32 פותחו משחקיות לילדים. 7 ביניהם ● התקיים כנס שנתי של "משלבים כוחות" , יריד מיזמים חברתיים בישובים, לעידוד היזמות וללמידה הדדית של ישובים מיישובים. ● פעילויות הוקרה למתנדבים בארגונים 12 - ערבי הוקרה למתנדבים בישובים ו 14 התקיימו מתנדבים. 2,000 - בתמיכת המחלקה להתנדבות, בהם לקחו חלק כ ● התקיים ערב הוקרה שנתי לכל מתנדבי המועצה, במסגרתו הוענק פרס העמק לאלי שמיר מכפר יהושע. ● ישובים, בסוגיות 6 – התקיימו תהליכי שיח קהילתי רב משתתפים התקיימו ב קונפליקטואליות מחיי הקהילה, בהנחיית צוות מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה. ● התקיים קורס סמסטריאלי במכללת עמק יזרעאל בחוג לעבודה סוציאלית בנושא עבודה סוציאלית במגזר הכפרי והתקיים מרכז למידה אזורי לסטודנטים מחוג זה. ● ● ● ● ● ● ● ● קהילה ●

● הוקמה קבוצת נשים מנהיגות ביישוב מנשייה זבדה.

● מתנדבים למתן מענה ראשוני בחירום לתושבים במצבי דחק, בשעת חירום. 65 הוכשרו

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online