מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

רווחה שירות לפרט ולמשפחה

● משפחות מיישובי המועצה, קיבלו שירות אישי מעובדות ועובדים סוציאליים 1600 – כ מרחביים. ● איש 50 - משפחות קיבלו טיפול רגשי במסגרת המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה ו 150 – כ טופלו במרכז לשלום המשפחה ולמניעת אלימות.

● נפתח שירות חדש לטיפול והדרכת הורים לילדים בגיל הרך, בבית הלקוח.

● ילדים ובני נוער, על ידי סטודנטים מלגאים ובתהליכי התמחות 20 - ניתן ליווי "אח גדול" ל בעבודה סוציאלית ומדעי ההתנהגות.

● ליווי צעירים וצעירות בסיכון לקידום והכוונה בחיים.

● מהם 7 , תהליכי גישור בין תושבים, במסגרת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה 10 התקיימו הסתיימו בהסכם.

● ● הוקמה שלוחת רווחה בסואעד חמירה. שירות לילדים ולמבוגרים עם מוגבלויות

● אנשים עם מוגבלויות (ילדים ומבוגרים). 100 - ניתן שירות לכ

● ילדים עם מוגבלות. 26 התקיימה קייטנת קיץ "כייף מיוחד לי בעמק" בהשתתפות ● הופעלה מועדונית "שקד" לילדים ונוער עם מוגבלות וניתן ליווי למועדונית "עלי כותרת" לבני נוער עם מוגבלות. קבוצות, סדנאות והרצאות ● קבוצות 3 קבוצות אזוריות לפיתוח מיומנויות חברתיות לילדים ובמקביל 3 התקיימו להדרכת הורים, במסגרת המרכז לטיפול קבוצתי בילדים והדרכת הורים. ● התקיימו שתי קבוצות אזוריות להורים בתהליכי פרידה וגירושין. שותפות בין המרכז לטיפול קבוצתי בילדים והדרכת הורים לבין המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות. ● סדנאות טבע תרפיה להורים לילדים ונוער. 3 - הרצאות ו 5 , קבוצות 4 התקיימו ביישובים ● סדנאות לבני נוער בישובים למטרת איתור ומניעת התנהגויות מסכנות. 10 התקיימו

● התקיים ערב נערה מועצתי למניעת התנהגויות סיכוניות.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online