מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2018 והצפוי לשנת 2019

● קיבוצים יש 12- פחים כתומים לאריזות נפרשו בכל יישובי המועצה, ב פסולת ומיחזור קומפוסטרים חולקו לתושבים בישובים האחרים. 1,100 פחים לפסולת אורגנית ומעל סוגי פסולת שונים. 9 בכל הישובים יש מרכזי מיחזור להפרדת ● המועצה בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות מוסיפים לפעול מיגור הכלבת למיגור הכלבת במגוון אמצעים ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד. ● יחידת האכיפה המועצתית מטפלת בפניות מגוונות ביישובים, בשטחים אכיפה הפתוחים וברחבי המועצה. ● האגף פועל למניעת השלכת פסולת וונדליזם, קידום שמירה על השטחים הפתוחים לשטחים המיוערים ולנחלים. סגירת סביבת 4x4 תכנית אב למניעת ירידת כלי רכב יער שמשית – גבעת רבי ואתרים נוספים לכניסת כלי רכב. כמו כן מקדם האגף את המשך שיקום נחל ציפורי בשיתוף רשות ניקוז קישון וגופי סביבה נוספים. ● סביב היישובים ובניהם מקודמת יחד עם פריצת שבילי מטיילים ושבילי אופניים הגופים הירוקים.

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online