מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

החינוך החברתי

● המועצה תקצבה פעילות לילדים בגילאי א' – ג' בימי שישי ביישובים. ● בשנה. ₪ 200 ילדים השתתפו בתכנית 'חוג לכל ילד' לילדי ד'- ה' בעלות 400 כ-

● חוגי חלל באזור הצפוני ובמזרחי. 4 התקיימו

● ישובים הצטרפו לתכנית 'ניצנים' לסבסוד הצהרונים, בהובלת המועצה. 17 ● לאורך השנה, התקיימו פורומים והדרכות למנהלי החינוך ומדריכי כיתות א' –ו' ביישובים. ● מגוון קייטנות לילדי כיתות ד'- ו', בנוסף לפעילות בית הספר של החופש הגדול.

11

Made with FlippingBook - Online catalogs