מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

דו״ח לתושבים 2019 2019 מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת

שורר-לויטה מצלמים מהאויר צילום

1

Made with FlippingBook - Online catalogs