מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

Animated publication

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

דו״ח לתושבים 2019 2019 מהנעשה בשנת 2020 והצפוי לשנת

שורר-לויטה מצלמים מהאויר צילום

1

תושבים יקרים,

בתחומי העשייה השונים. 2019 בחוברת שלפניכם, מוגש סיכום פעילות המועצה בשנת מאחורינו, ואנו מוכנים לאתגרים המצפים לנו בשנה הקרובה. 2019 שנת לשמחתנו, ישובי המועצה ממשיכים להתרחב, הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך ומפותחות תשתיות חיוניות. מיליון שקלים. בנוסף 360 אושר והוא עומד על כ - 2020 תקציב המועצה השוטף לשנת – 2019 לתקציב זה, המליאה אישרה בשנה שעברה את תקציב הפיתוח הדו שנתי לשנים , אשר יופנו גם השנה למגוון רחב של פרויקטים בתחום החינוך ₪ מיליון 73 בסך של כ- 2020 ולטובת בינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על אורח החיים בעמק; אנו ממשיכים במאבק במשרד התחבורה על כוונתם להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה השקענו משאבים ומאמצים רבים למניעת מיקום השדה בעמק. בדקנו מקביל לנתב"ג. חלופות נוספות ופעלנו בשיתוף עם רשויות המרכז והדרום, להקמת השדה בנבטים, שם משוועים לו. במקביל, אנו נמצאים במגעים עם עיריית חיפה לבחינת הקמת שדה תעופה אזורי בעיר. אנו פועלים בשיתוף עם עמותת התושבים של אנשי העמק והאזור, הנחושים והמסורים למאבק, ומודים לכל מי ששותף בכך. יידרשו עוד מאמצים רבים לניצחון במאבק חשוב זה לעתידו של העמק, ואנו נחושים לנצח בו! בעקבות מינוי "ועדה גיאוגרפית לגבולות ולחלוקת הכנסות" על ידי משרד הפנים, נוצר דרישה להעברת אלפי דונמים של אדמה חקלאית מיישובי עמק אתגר מהותי נוסף: אנו נאבקים יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוקת הכנסות מאזורי התעשייה שהקמנו. בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק ולשימור החקלאות והשטחים הפתוחים, כנגד השאיפות של הרשויות הפועלות בכיוון זה. בנושא זה, כבר הגענו להסדר עם המועצה האזורית בוסתאן אל מארג', בכפוף לאישור משרד הפנים ונמשיך לפעול מול רשויות שכנות נוספות. הממשלה החליטה לאפשר ליזמים פרטיים הקמת תחנות כוח לייצור חשמל המונעות בגז, בתהליך מקוצר. בעקבות החלטה זו, קמו יזמים פרטיים וגורמים המבקשים להקים מיזמי אנרגיה בסביבתנו וביישובינו, ופעלו לקבל אישורים ב"ועדה לתשתיות לאומיות". זאת, במקום לנהל תהליך מקדים מקובל של שיתוף ציבור, באמצעות הוועדות לתכנון - המקומית והמחוזית. המועצה, בשיתוף עם מועצות שכנות, דרשה מהממשלה להחזיר את התהליך המועצה רואה בחיוב הקמת מיזמי התכנוני לזה המקובל, על מנת לוודא שקיפות, כנדרש. פיתוח, אך תקפיד ללא פשרות על בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

2

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

על גגות מבני הקמת מערכות סולאריות המועצה ממשיכה בקידום ציבור ומגרשי ספורט מקורים ברחבי העמק, במסגרת תכנית "מונה נטו" של חברת החשמל. מערכות אלה מאפשרות לנו לייצר חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש, שאינה מזהמת ולחסוך בהוצאות המועצה, באופן משמעותי. עד סוף השנה, המועצה תוכל לייצר לעצמה את החשמל במבני הציבור שלה.

מאוניברסיטת אגף החינוך במועצה מקדם תכנית רב שנתית, בשיתוף ד"ר גדי ביאליק תל אביב ועם פורום חינוך, שהוקם כשותף מוביל לגיבוש התכנית. בתחומים רבים, לשם מקדמת דיגיטציה ושירותים מקוונים ומגוונים המועצה, בכל אגפיה, שיפור השירות לתושבים. בכמחצית מיישובי המועצה, בבינוי רחב היקף, בתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך בפרויקטים של הנגשה ובפיתוח ושדרוג מבנים. בחלקים הצפוני והמזרחי של העמק, להנגשת השירותים אשכולות הקמנו פעילות במסגרת והמענים לכלל יישובי המועצה. בתוך המועצה, למתן שירותים ותמיכה בתיירני העמק ולביסוס מחלקת תיירות הקמנו העמק כמוקד תיירותי משמעותי לתיירים מכל רחבי הארץ. , לסיוע ותמיכה מקצועית בתחומים שונים, לעומדים בפני מרכז הכוון לגיל השלישי הוקם גיל פרישה, בשיתוף אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי העמק. באגף קהילה ורווחה, למתן מענים מותאמים עבור המרכז למשפחות מיוחדות הושק משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. בליווי וסיוע של אגפי המועצה ומחלקותיה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות מהגיל הרך ועד הגמלאים וגיל הזהב. שפע פעילויות ותמיכה מוצע לתושבי העמק – נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות, ושירותים מגוונים וזמינים. נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת, ממנה כולנו נהנים.

בברכה אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

3

אגף החינוך

אגף החינוך במסע החינוכי אגף החינוך ממשיך בקידום תכנית רב שנתית, המובילה ומתווה את כיווני הפיתוח, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תוך דיאלוג מתמיד עם בתי הספר והיישובים. המחלקות השונות באגף החינוך מובילות ומחזקות תכניות חינוכיות, ארוכות וקצרות טווח, לצד התוכניות הנדרשות על-ידי משרד החינוך. זאת, במטרה להמשיך ולהצעיד את מערכת החינוך בעמק ללמידה איכותית, איתור וטיפוח מצוינות והקניית ערכים. גני הילדים והגיל הרך פיתוח מקצועי ● הדרכת מטפלות המעונות ביישובי העמק להסמכה, תוך מתן דגש על תכנים פדגוגיים ונושאים התפתחותיים. ● כנס היערכות לשנת הלימודים. ● השתלמויות מקצועיות לגננות משרד החינוך (בחינוך הממלכתי, הדתי והבדואי). ● השתלמויות לסייעות מועצה בנושאי בריאות ותזונה, בגני הילדים. ● שיפוצי קיץ בגני המועצה ובחצרות הגנים. ● ביקורים סדורים במערכות הגיל הרך ביישובים ויישום עקרונות משרד החינוך, תוך התחשבות במאפייני הקהילה. ● קשר שוטף עם מנהלי קהילות ובעלי תפקידים רלוונטיים. פדגוגיה בגני הילדים - הצגה/מופע בכל גני החובה, ביקור במוזיאון וצפייה בהצגה באולם סל תרבות המופעים במזרע. - ביקורים של מדריכת האמנות נטע דר, בגנים והשתלמות לגננות העמק. אמנות יישום תכנית מעברים בין הגנים לכיתה א'. - חיבור ויצירת קשרים בקבוצת מנהלות הגיל הרך ביישובים, השראה המסע החינוכי והתווית דרך חינוכית ועידוד הפרייה ההדדית. - רישוי קייטנות קייטנות פרויקטים ויוזמות חינוכיות.

4

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

בתי ספר יסודיים בתי הספר היסודיים עוסקים בחדשנות פדגוגית. ברבים מהם, נערכים שינויים גם בסביבת הלמידה. ● ) מתקיימת בחמישה בתי ספר PBL למידה מערבת ופעילה (למידה מבוססת פרויקטים יסודיים, בהנחייה מקצועית ובמימון המועצה. ● בסן דייגו, ואירוח High Tech High יציאת משלחת אנשי חינוך לרשת בתי הספר של מורים מסן דייגו במועצה. ● מרכז 'סטודיו עמק', שמטרתו הכשרת מורים כמנטורים, שיהוו סוכני שינוי בבתי הספר שלהם והם שיובילו לשינויים פדגוגיים וחברתיים במערכות החינוך. ● 'כיתות יער' בבתי הספר היסודיים יציאה ללימודים ביער למשך יום בשבוע, לפחות. ● תכנית לימודים ייחודית, בשיתוף עם המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל 'מדעטק' חיפה, שמתקיימת בבית הספר 'מרחבים' בכפר יהושע. תכנית ללימודי מתמטיקה, בליווי טכנולוגיה חדשנית, ובהנחיית מורי STEAM אמנות, הנדסה, טכנולוגיה ומדעים בית הספר וצוות מקצועי מטעם ה'מדעטק'. ● כנס 'ביכורי חינוך' שמטרתו שיח חינוכי של בתי הספר היסודיים ויצירת ׳קהילת מעשה׳. בתי ספר תיכוניים בכל בתי הספר העל יסודיים, מובילים תהליכים של חשיבה ולמידה וכן תכניות ייחודיות, בתחומי הדעת השונים, תוך שימוש בשיטות של למידה חדשנית, חקר ופיתוח וכן, בתחומים אישיים רגשיים של תלמידים. הדגש הינו על התלמידים; נקודות החוזק והקושי שלהם, פיתוח כלים ללמידה והתמודדות, במטרה לראות כל תלמיד ותלמידה ולאפשר להם מימוש ברווחה; ● תכניות לליווי אישי על-ידי מחנכי הכיתות וצוות הייעוץ של בית הספר, באמצעות קיום שיחות אישיות, סדנאות הערכה, התאמת תכנית אישית, ושיתופי פעולה עם מחלקות . 24/7 הרווחה והנוער. זאת, במטרה להדק את הליווי וההנחיה לבני הנוער ● פתיחת מגמות עתידיות עתירות ידע, כגון: מדעי הרפואה, סייבר, רובוטיקה, ביו- טכנולוגיה. זאת, תוך שיתופי פעולה עם גורמים אקדמיים כמו הטכניון ומסגרות מעודדות חקר, כמו תעשידע, אלביט, רפא"ל וכיו"ב. ● בניית מרחבי למידה, מוטי עתיד, המזמנים לתלמידים מרחב לחקר ופיתוח. ● פיתוח צוותי חינוך, הן בתחומי הדעת בליווי והנחיית גורמים מקצועיים מהשורה הראשונה, והן בתחומי הרגש וההתפתחות האישית.

5

בית האמנויות

בבית האמנויות למוסיקה ולמחול נהנים התלמידים מלימודים ברמה גבוהה, מהגיל הרך ועד מסלול בגרות במחול ובמוסיקה. בנוסף, מתקיימת בו קשת רחבה של פעילויות העשרה; תזמורות, מקהלות, הרכבים קאמריים, קונצרטים ומופעים, כיתות אמן, סדנאות ועוד. תלמידים, מגיל 1000 בבית האמנויות ובשלוחותיו ביישובים בבתי הספר לומדים למעלה מ- . 80 הגן ועד גיל מרכז המחול מרכז המחול בבית האמנויות עמק יזרעאל הוא גוף המחנך למחול ופתוח בעבור כל ילד וילדה. בזכות היחס האישי והמורים המקצועיים, הצליח בית הספר למצב את עצמו כבית תלמידי מחול! 400 ספר מקצועי ששמו הולך לפניו. השנה למדו במרכז כ- במרכז המחול מתקיימים בכל שנה מופעי "עבודות אישיות" של תלמידי כיתות י"א-י"ב, מופעי סוף שנה, סדנאות אמן וכנסים ארציים. מגמת בגרות במחול - מהגדולות בארץ! הוקמו שלוחות מחול בשמשית ובגבעת אלה.

6

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

מרכז המוסיקה מרכז המוסיקה הוא בית מוסיקלי רב תרבותי לילדים, בני נוער ומבוגרים מכל אזור הצפון, בו מלמדים אמנים ומורים מן השורה הראשונה בארץ. הלימודים מתקיימים באווירה תומכת ומתאפיינים באיכות מקצועית ופדגוגית גבוהה, לצד מתן שיעורי העשרה מגוונים. הלימודים מאפשריים לתלמידים לממש את מלא הפוטנציאל תלמידים במרכז 600 המוסיקלי, ולהגיע להישגים ברמה הגבוהה ביותר. השנה למדו מעל

המוסיקה ובתכנית "בית ספר מנגן". במרכז המוסיקה מתקיימים מדי שנה; כיתות אמן וסדנאות עם אמנים מהארץ ומחו"ל. "במה פתוחה" לתלמידי מרכז המוסיקה.

מסלול למצטיינים בחטיבת ביניים ומגמת בגרות במוסיקה. תוכנית העשרה, הכוללת נסיעות לקונצרטים ולמופעי אופרה. תוכנית "בית ספר מנגן" – לימוד כלי נגינה תזמורתיים בבתי ספר יסודיים. תוכנית "נגן-לי" –מפגש עם אמנים וקונצרטים בבתי ספר. תזמורת מצוינות לתלמידי בתי ספר יסודיים. כנס תזמורות וימי שיא לתלמידי "בית ספר מנגן". כנס מקהלות לתלמידי בתי ספר יסודיים, בשיתוף עם אגף החינוך. הרכב מוסיקלי משלב, בשיתוף עם אגף הרווחה. שלוחות מוסיקה ביישובים: הושעיה, שמשית, אחוזת ברק, הרדוף, חנתון ועדי.

7

הרשות לביטחון קהילתי הרשות לביטחון קהילתי ממשיכה ליצור ולקיים שותפויות, במטרה למנוע ולהתמודד עם תופעות אלימות; שימוש בסמים, שתיה לא מבוקרת של אלכוהול ופשיעה. זאת, בשיתוף עם מחלקת הביטחון ומשטרת ישראל, הרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), אגף החינוך ובתי הספר במועצה, בעלי תפקידים ומתנדבים ביישובי המועצה, אגף קהילה ורווחה, מחלקת הנוער, מחלקת ישובים, מחלקת ספורט ועוד. התקיימו: 2019 במהלך שנת ● ישובים, לחשיבה רב מערכתית על מתן מענה בנושא 19 'שולחנות עגולים' כונסו בעבור מניעה והתמודדות ביישוב. במסגרת התכניות, שנבנו בשיתוף, הובאו ליישובים סדנאות להורים ובני נוער, הכשרות לאנשי המקצוע ועוד. ● הכשרות לבעלי תפקידים בחינוך הפורמאלי ובחינוך החברתי, בשיתוף פעולה עם הרשות, בנושאי חינוך למיניות בריאה ומניעת שימוש בסמים בקרב בני נוער. ● 'בום ברשת' - התקיים שבוע שיא שכלל פעילויות קהילתיות אזוריות, בשעות אחר הצהריים, המיועדות להורים או הורים וילדיהם, כהשלמה לשבוע המוגנות ברשת, המתקיים במוסדות החינוך. ● ישובים השתתפו בחודש אשר במסגרתו הועברו למעלה מעשרים 17 'בום אלכוהולי' - פעילויות שנועדו להעלות את המודעות לסיכונים הכרוכים בשימוש בסמים על ידי בני נוער ושתיה לא מבוקרת של אלכוהול. במסגרת החודש, התקיימו השנה גם מפגשים לקהל צעיר, בשיתוף יישובי האשכול הצפוני והאשכול המזרחי וכן, פעילויות אזוריות לבני נוער, בשיתוף מחלקת הנוער. ● מיישובי המועצה, בשכבות גיל משתנות ובנושאים נרחבים, התקיימה פעילות מדריך 21 ב- מקצועי המהווה חלופה לשעות הפנאי וכלי משמעותי לחיבור בין ילדים או בני נוער, לבין מערכות החינוך החברתי ביישובים. ● בתי ספר, 10 מדריכי מוגנות ב- 11 תכנית המוגנות בבתי הספר של המועצה כוללת כשמדריך המוגנות הוא חלק מצוות בית הספר. במסגרת תפקידם, מדריכי המוגנות הם נמצאים במרחבי בית הספר ומהווים כתובת נוספת, בלתי פורמאלית, עבור התלמידים. ● שבוע המאבק באלימות כלפי נשים - התקיימו פעילויות שונות לקהל הרחב.

8

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

;2020 במבט לשנת ● מתוכננת הרחבת מספר 'שומרי הסף' במועצה- מתנדבים ובעלי תפקידים שיוכשרו בנושאים שונים ויהוו מקור לפיקוח חברתי, או הפניה לסיוע מקצועי, במידת הצורך. ● הקמת צוות מוגנות מועצתי וגיוס נציגים לביטחון אישי, ביישובי המועצה. ● הגדלת מספר סיירות ההורים, אשר פועלות ביישובי המועצה.

9

נוער מחלקת הנוער מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות, למימוש חווית התפתחות והעצמה של בני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות, הן ברמה המועצתית והן בזו היישובית. ● במועצה חמישה ארגונים ותנועות נוער ● מועצת נוער אזורית ● פורום ועדות נוער אזורי ● תוכנית "אתגרים" לחברה הערבית ● הכנה לשנת שירות ● היכרות עם שביל יזרעאל – קק"ל ● הפעלת מועדוני נוער ● ליווי מערכות נוער יישוביות ● הכשרת רכזי נוער ומנהלי חינוך לתפקידם ביישובים ● שימור מפעלים אזוריים מסורתיים והקמת חדשים ● במסגרת החינוך החברתי, הועבר תקציב ליישובים לפעילות ילדי א'-ג', בימי שישי ● חוגי מדע מסובסדים 4 נפתחו ● לראשונה, התקיימה השנה פעילות 'בית הספר של החגים' בחנוכה, מטעם המועצה המטרות שהיו לנגד עינינו, בשנה החולפת, ואשר לאורם פעלנו; "; הגעה לבני נוער נוספים, שלא היו מוכרים לנו 1 חיזוק המותג "נוער עמק יזרעאל – נוער עד כה; הגברת הסנכרון בין כל מחלקות המועצה, הנותנות שירות כחינוך חברתי; שימור וחיזוק הקשר בין מחלקת נוער לרכזי הנוער; חיזוק הקשר עם המערכות היישוביות וחיזוק תחום החינוך החברתי; עבודה לפי תכניות עבודה חודשיות ברמת רכזי המחלקה ורכזי הנוער; שימור מסורות, תוך עשייה בטוחה ורלוונטית לבני הנוער; הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר; שינוי שיטת השכר לרכזי הנוער ותקנון פעילות התנועה והחינוך החברתי בכל ישוב; הגדרת תהליכי העבודה של התנועה – ישוב – מועצה; חיבור בני הנוער בעמק לעמק ברגליהם – היכרות פיזית עם שבילי העמק; הטמעת מחלקת הנוער בתוך האגף לחינוך חברתי.

10

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

החינוך החברתי

● המועצה תקצבה פעילות לילדים בגילאי א' – ג' בימי שישי ביישובים. ● בשנה. ₪ 200 ילדים השתתפו בתכנית 'חוג לכל ילד' לילדי ד'- ה' בעלות 400 כ-

● חוגי חלל באזור הצפוני ובמזרחי. 4 התקיימו

● ישובים הצטרפו לתכנית 'ניצנים' לסבסוד הצהרונים, בהובלת המועצה. 17 ● לאורך השנה, התקיימו פורומים והדרכות למנהלי החינוך ומדריכי כיתות א' –ו' ביישובים. ● מגוון קייטנות לילדי כיתות ד'- ו', בנוסף לפעילות בית הספר של החופש הגדול.

11

צעירים ומלגות

● מלגות עידוד, 140 מלגות מעורבות חברתית ו- 43 ; מלגות 183 הוענקו .₪ אלף 500 בסך של כ- ● ₪ 10,000 , בסך 2020 לשנת מלגות מעורבות חברתית 50 - המועצה אישרה עוד כ עבור ₪ 10,000 כל אחת. נחתמו הסכמים עם תוכנית 'פרח' למלגות מוגדלות, בסך סטודנטים תושבי המועצה, הלומדים ברחבי הארץ והסכם עם המכללה האקדמית עמק יזרעאל ● : אנגלית, אנגלית לעסקים, לינקדאין, התקיים מגוון קורסים בתחום פיתוח הקריירה אינסטגרם ועוד

● בתחום פיתוח קריירה, הורות צעירה ועוד התקיימו הרצאות ● מוזל התקיים בשלושת מועדי הבחינה קורס הכנה לפסיכומטרי ● ניתנו עבור אירועי תרבות ומופעים הנחות לצעירים ● מיישובי המועצה 35 התקיימו ב- אירועי תרבות צעירים

● חיילים משוחררים לשם 80 קיימה מפגשים אישיים עם כ- רכזת חיילים משוחררים הענקת מידע בנוגע לזכויות, הטבות, ייעוץ והכוונה לאקדמיה, זכאות למלגות, סיוע בכתיבת קו"ח, עזרה בחיפוש משרות והכנה לראיונות עבודה ● מפעל ייחודי בהובלת צעירי העמק, 13- התקיים השנה בפעם ה מסע 'דרך ארץ' מדריכים וצוות מינהלה הוציאו את בוגרי כיתות י"א לשלושה ימים 50 בהתנדבות. כ- משמעותיים ● 26 עד 18 שמופעלת ברווחה ופונה לצעירים בלתי משתלבים, בגילאי תכנית 'יתד'

12

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

13

קהילה ורווחה

אגף קהילה ורווחה פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה. השירות ניתן לכל הגילאים בשלל תחומים; ייעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך, על-פי מדיניות משרד הרווחה ולפי תקנות העבודה הסוציאלית, בכפוף למדיניות המועצה. העבודה הסוציאלית ביישובים משלבת עבודה בתחום הפרט והמשפחה, יחד עם עבודה מערכתית וקהילתית, מתוך ראיית האדם כחלק בלתי נפרד מסביבתו. שירות לחיזוק הקהילות ● פרויקטים ותוכניות, שמטרתם לפתח את חוסנן של הקהילות ביישובים ואת 200 בוצעו תחושת השירות והקהילתיות. ● ישובים בתחומי חינוך חברתי, נוער, תרבות, רווחה, ותיקים, גיל רך 10 ועדות ב- 13 הוכשרו ועסקים במסגרת 'מכללת קהילה פעילה'. ● ועדות רווחה וועדות ותיקים ביישובים, להגברת האחריות הקהילתיות והעזרה 8 הוקמו ההדדית ביישובים. ● ישובים במועצה, בתמיכת תוכנית 'משלבים כוחות'. 25 פותחו פרויקטים קהילתיים ב- ● פעילויות הוקרה למתנדבים בארגונים, 12 ערבי הוקרה למתנדבים ביישובים ו- 14 קוימו מתנדבים. 2,000 - בתמיכת המחלקה להתנדבות, בהם לקחו חלק כ ● התקיים ערב הוקרה שנתי לכל מתנדבי המועצה, במסגרתו הוענק פרס העמק ע"ש גדעון צימבל, לכפר תקווה – בית ומקום לאנשים מיוחדים. ● ישובים התקיימו תהליכי שיח רב משתתפים, בסוגיות של קונפליקט מחיי הקהילה. 6 ב- ● הוקם מועדון נשים במנשייה זבדה. שירות סוציאלי לפרט ומשפחה ● משפחות מיישובי המועצה קיבלו שירות אישי מעובדות סוציאליות 1,800 - כ ● איש קיבלו 50 משפחות קיבלו טיפול במסגרת המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה ו- 150 כ- טיפול במרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות ● משפחות קיבלו שירות טיפול והדרכת הורים לילדים בגיל הרך בבית המשפחה 30 כ-

● ילדים ובני נוער עם קשיים 25 ניתן ליווי "אח גדול" ל- ● ליווי צעירים וצעירות בסיכון, לקידום והכוונה בחיים

● תהליכי גישור עבור תושבים, במסגרת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה 20 התקיימו ● הוקם מערך מתנדבים חדש, לליווי תושבים המתמודדים עם מצבי חולי ומשבר

14

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

שירות לאזרחים ותיקים מינהלת הוותיקים קיום פעילות פנאי, תרבות, רווחה, תעסוקה ועשייה קהילתית, באמצעות בה חברות: המחלקה לרווחת הוותיק באגף קהילה ורווחה, קתדרת הוותיקים, עמותת ותיקי עמק יזרעאל, מעברים בעמק וקופת חולים כללית. ● – הכשרת ועדות ותיקים ביישובים, במסגרת תכנית 'קהילה לדורות'. מעורבות קהילתית ● נופשונים בארץ, 4 לומדים במסגרת קתדרת עמק יזרעאל, 1,800 – תרבות והעשרה טיולים בחו"ל, טיולים יומיים. 2 ● – פעילויות לבחירה, בכל מועדוני הוותיקים רשת מועדוני ותיקים ביישובי העמק בתקצוב המועצה ותמיכה בפעילות רציפה ובמובילי המועדונים, לאורך כל השנה. ותיקים בפעילויות. 1,000 - השתתפות של כ ● – טיולים ופעילויות בחגים ובקיץ לסבים ונכדים, שילוב סטודנטים קידום שילוב בין דורי בתיעוד סיפורי חיים, לימוד מיומנויות מחשב. ● – קבוצות ותיקים במסגרת המיזם להפגת בדידות, תכניות לרווחת הוותיק ביישובים סדנאות הכנה לפרישה וסדנאות יחסים רב דוריים. ● – תוכנית 'הפלוס בשישים' במסגרת מעברים בעמק לתעסוקת ותיקים, תעסוקה ויזמות קבוצת 'מניפה'- יזמות לוותיקים, במסגרת עמותת ותיקי עמק יזרעאל ומעברים בעמק. ● – שיתוף פעולה עם מרפאת קופת חולים כללית, לייעוץ רפואי לגיל קידום בריאות השלישי, הפועלת במשרת, סמוך למבנה המועצה האזורית; צעידה בשביל ישראל; הקמת מגרשי פטאנק באחוזת ברק ובכפר יהושע; ימי בריאות מרוכזים בסב יום. ● – הפעלת קבוצה ייעודית לחולי פרקינסון ויחידה מוגנת לתשושי נפש, טיפול וייעוץ קבוצות לתמיכה בבני משפחה מטפלים. 2 והפעלת מרכז יום הסב-יום, קיום ● ע"ש מיקי שוהם – הקתדרה מציעה תכנית לימודי העשרה קתדרת עמק יזרעאל ותיקי העמק. 1,800 - לוותיקי העמק. לומדים בה כ הלימודים מתקיימים בקמפוס המכללה האקדמית עמק יזרעאל. ● ותיקים מנויים. 650 לכ- קהילה כפרית תומכת

15

קהילה ורווחה

שירות לילדים ומבוגרים עם מוגבלויות

● בעלי מוגבלויות (ילדים ומבוגרים). 250 ניתן שירות לכ-

● ילדים עם מוגבלות. 30 התקיימה קייטנת קיץ 'כייף מיוחד לי בעמק' בהשתתפות ● הופעלה מועדונית "שקד" לילדים ונוער, עם מוגבלות. ● ניתן ליווי למועדונית "עלי כותרת" לבני נוער עם מוגבלות, והוקמה קבוצה חברתית . 8-14 חדשה לגילאי שירות להורים וילדים - קבוצות, סדנאות והרצאות ● קבוצות אזוריות לפיתוח מיומנויות חברתיות 3 - התקיימו קבוצות לילדים ● סדנאות לבני נוער ביישובים, לאיתור ומניעת 16 - התקיימו קבוצות לנוער התנהגויות מסכנות ● קבוצות להדרכת הורים (במקביל לקבוצה 3 - התקיימו קבוצות אזוריות להורים לילדיהם) וכן, קבוצה להורים בתהליכי פרידה וגירושין ● סדנאות 'טבע תרפיה' להורים עם ילדיהם 3 – התקיימו קבוצות להורים וילדיהם 2020 אתגרים לשנת ● - מענה קהילתי משלים למשפחות לילדים ונוער הקמת המחלקה למשפחות מיוחדות עם צרכים מיוחדים ● הרצאות 4 קבוצות הורים ו- 11 - התקיימו קבוצות יישוביות להורים

● , באלון הגליל הקמת שלוחה צפונית לפעילות האגף

16

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

שוויון מגדרי

שם המחלקה לקידום נשים שונה וקרוי מעתה המחלקה לשוויון מגדרי.

עמדה בסימן נשות עסקים יזרעאליות; 2019 שנת ● העצמת נשות עסקים ויזמיות, נשות העמק, במסגרת פעילויות לנשים ביום האישה ● פורסם 'קול קורא' ליישובים, בשיתוף מעברים בעמק ● עסקים מקומיים של יזמיות, תושבות העמק, שהעבירו 100 התבצעה חשיפה ופרסום לכ- סדנאות ביישובי המועצה. ● נשים השתתפו באירוע 'מכתבי אישה' של ליליאן ברטו, בספרייה האזורית בנהלל 60 כ- ● נשים מנשייה זבדה ומסואעד חמירה יצאו לטיול ושמעו הרצאה על תעסוקת נשים, 50 מטעם מעברים בעמק ● השתתפו ביום עיון, שהתקיים בשיתוף המכללה - נשים במבט רב תחומי 250 כ- ● ישובים זכו בתמיכת המחלקה באירועי יום האישה 25

● נשים נהנו מהמופע ׳תמונת אישה׳, שהתקיים בגניגר 100 כ-

● נשים ונערות השתתפו באירוע 'זומבטון' - אירוע ספורטיבי והתרמה לטובת עמותת 100 כ- 'אחת מתשע'

17

ישובים מחלקת ישובים מקשרת בין היישובים למחלקות המועצה השונות. מתבצעת בה עבודה עם הנהלות ומזכירי היישובים, על פי צו המועצות האזוריות, כולל הערכות וביצוע בקרה. כמו כן, מתבצע מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים, הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי ההרחבה, השינוי, הצמיחה וההתחדשות, על ידי צוותים רב תחומיים.

18

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

אשכולות ישוביים החלה לפעול תוכנית אשכול ישובים, בשני אזורים: 2019 בשנת

הכולל את היישובים: הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל, אשכול צפוני מצפה עדי, הרדוף, סואעד חמירה, גבעת אלה.

הכולל את היישובים: אחוזת ברק, דברת, עין דור גזית וכן מועצות שכנות- אשכול מזרחי כפר תבור ומועצות אזוריות גליל תחתון ובוסתן אל מרג'.

מטרת התכנית חשיבה אזורית משותפת לצורך הרחבה, פיתוח והנגשת שירותים ליישובים המרוחקים ממרכז המועצה. הפרויקט מתוקצב וממומן ע"י החטיבה להתיישבות. הפעילות נעשית בשיתוף מחלקות המועצה כל מחלקה בהתאם לתחומי אחריותה. פרויקטים לדוגמה: אירועי תרבות משותפים, לימודי ערבית ועברית, הרצאות לצעירים, הקמה וחיזוק שלוחות המרכז לטיפול קבוצתי ועוד...

19

איכות הסביבה אגף איכות הסביבה אחראי על קידום איכות הסביבה והטמעת ערכי הקיימות. זאת, באמצעות ריכוז הפעולות בתחומי החינוך הסביבתי במוסדות החינוך, קידום קיימות בקהילות, שימור ופיתוח שטחים פתוחים, אכיפה ופיקוח - תעשייה וסביבה, השירות הווטרינרי ומערך איסוף האשפה והפסולת למיחזור. חינוך סביבתי - לאורך השנה התקיימו שלוש השתלמויות למורות, גננות וסייעות בנושא חינוך חוץ 'חינוך-חוץ'. כל השתלמות כללה עשר סדנאות ללימוד מגוון מיומנויות; מלאכות עתיקות, סיפור סיפורים, משחקים ולמידה בטבע, ליקוט ובישול ועוד. בסוכות התקיימה, זו הפעם השנייה, השתלמות 'חינוך חוץ' מרוכזת בת שלושה ימים ולילות, ביער ציפורי, בה זכו הגננות והמורות בחוויה שלמה ומעצימה של שהות ולמידה בטבע. לחלקן, הייתה זו תחילת ההיכרות עם התחום, ואחרות יוצאות עם הילדים ל'יום יער' שבועי, מזה שלוש שנים. גננות ומורות שיוצאות באופן קבוע לשהות בחוץ, מלוות על-ידי צוות האגף ובוגרי ההשתלמויות המנוסים. - בגני הילדים ובבתי הספר נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון קיימות הפרדת פסולת והפחתת צריכה, תזונה מקיימת, מגוון ביולוגי, בניה ירוקה ועוד. - מתקיימת תמיכה שוטפת בצוותי החינוך להסמכת גנים ובתי גנים ובתי ספר י'רוקים' ספר ירוקים, לעידוד אורח חיים מקיים במוסדות החינוך ולפיתוח מנהיגות ירוקה. כמעט כל בתי הספר בעמק הם 'ירוקים', והשנה התחדשנו גם בישיבה 'ירוקה' ישיבת 'תקוות יעקב' שהוסמכה לכך. דגש מיוחד ניתן בחטיבות הביניים ובתיכונים לפעילויות המעודדות אזרחות מעורבת ופעילה והכרות עם מגוון סוגיות אקטואליות, כגון: התכנית להקמת שדה התעופה בעמק, השפעות תרבות הצריכה ומשבר האקלים. קיימות בקהילות במסגרת הגברת המודעות הסביבתית בקהילות, התקיימו הצגות לילדים, הרצאות למבוגרים ועשרות אירועי תרבות בנושא קיימות, לכל הקהילה, כגון: תרבות הצריכה, מיחזור, מגוון ביולוגי, תזונה בת-קיימא, ועוד. התקיימו מספר ימי ניקיון ביישובים ובשטחים 11 הפתוחים, בהם נאספו עשרות טונות של אשפה! גינות קהילתיות ובוסתנים מלבלבים ב- ישובים בעמק, ומהווים מקום מפגש והפוגה ממרוץ החיים. מדי שנה, נוספות גינות קהילתיות חדשות נוספות.

20

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

פיתוח ושימור שטחים פתוחים אגף איכות הסביבה, בשותפות עם רשות ניקוז קישון וקק"ל, ממשיכים לשקם ולפתח את נחל ציפורי וסביבתו. לצד המשך ניקוי ושיקום יערות וחורשות, מקדם האגף תכנית-אב לשימור השטחים הפתוחים ושוקד על תכנית פיתוח ושימור לאורךנחל הקישון ומעלה נחל תבור. האגף פעל למניעת השלכת פסולת, גרימת נזק והשחתה, וממשיך לקדם תכנית אב לשטחים המיוערים ולנחלים. 4X4 למניעת כניסתם של כלי רכב תעשייה האגף פעל וממשיך לפעול לצמצום השפעת התעשייה על הסביבה תוך כדי קיומה. האגף העמיד רכז תעשייה, במשרה מלאה, שעובד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, לצורך הידוק הפיקוח על המפעלים. בשנה החולפת, רכז התעשייה הצטרף לרוב סיורי הפיקוח והדיגומים שביצע המשרד להגנת הסביבה, ברחבי המועצה. בנוסף, בוצעה תכנית הפיקוח השנתית ובוצעו סיורים, בהתאם 15 לצורך, יחד עם פקחי הסביבה של האגף. בעקבות הסיורים, התגלו ותוקנו ליקויים בכ- מפעלים נוספים. 5 מפעלים והחל תהליך הסדרה ומיטוב מקיף ב- האגף שותף להליך הוצאת היתרי פלטה והתנאים הסביבתיים מאת משרד הגנת הסביבה עבור רישיון עסק חדש, או עבור חידושו. רכז התעשייה עוקב אחרי תוצאות דיגומי האוויר ותחנות הניטור שבשטחי המועצה ובקרבתה. האגף נותן מענה לדיווחי תושבים על ריח המועצה מקדמת בנייה ירוקה ביישובים, בשיתוף אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. נציגי האגף שותפים לתהליכי התכנון היישוביים והמועצה עתידה לשכור יועץ בנייה ירוקה, לליווי הפרויקטים ביישובים. האגף, בשיתוף החברה הכלכלית, מעודד את התושבים להקים מערכות אנרגיה סולאריות ביתיות. נציגי האגף נכחו בדיונים והשתתפו בהחלטות לגבי קבלת מפעלים ועסקים חדשים. גינון בר-קיימא עשרה ישובים מיישמים גינון אקולוגי בשטחים הציבוריים, ונהנים ממרבדי פריחה מרהיבים באביב ומסביבה בטוחה ובריאה. האגף ממשיך ללוות ולתמוך ביישובים שעוברים לגינון בר קיימא. ישובים נוספים מיישמים מודלים של גינון בר קיימא והימנעות מריסוסים במרכז היישוב, ובמיוחד באזור מוסדות חינוך וגני משחקים. ופועל לזיהוי מקורו, בשותפות עם מוקד החירום של משרד הגנת הסביבה. בנייה ירוקה ותכנון סביבתי ומערכות אנרגיה מתחדשת

21

איכות הסביבה

אכיפה יחידת האכיפה המועצתית טיפלה בפניות מגוונות ביישובים, בשטחים הפתוחים וברחבי המועצה. כחלק ממשימותיה של מחלקת הפיקוח והאכיפה של המועצה, עסקו פקחי המועצה בשמירה על ניקיון השטחים הפתוחים. הם ביצעו פעולות נרחבות לתפיסת משליכי פסולת, בשיתוף רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה ומחלקת הביטחון של המועצה. הפקחים עסקו במגוון פעולות אכיפה יזומות ובמענה לפניות התושבים ביישובים, באמצעות חוקי העזר של המועצה, על מנת להעלות את רמת החיים של התושבים, לרווחת כלל הציבור.

פיקוח וטרינרי המועצה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות, מוסיפים לפעול למיגור הכלבת במגוון אמצעים ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד.

22

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

השירות הווטרינרי

מיגור הכלבת המועצה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות, מוסיפים לפעול למיגור הכלבת במגוון אמצעים ובהם פיזור פיתיונות, דילול אוכלוסיית התנים, חיסון בעלי חיים ועוד. מבצע 'מיצי' לעיקור וסירוס חתולי רחוב כבכל שנה, גם השנה, השירות הווטרינרי המשיך ב'מבצע מיצי', בתקווה לשפר את איכות חייהם של חתולי הרחוב ואת זו של תושבי המועצה שמיכות לכלבים הייתה השנה השנייה בה נאספו שמיכות לימי החורף הקרים, עבור ההולכים על 2019 שנת ארבע, דיירי הכלביות. מיכלים לאיסוף השמיכות מצויות בכניסה למועצה בכל חודשי החורף ולתוכם נאספות שמיכות רבות, באדיבות התושבים, ומועברות לכלביות על ידי השירות הווטרינרי. מערכת חדשה צפוי השירות הווטרינרי להתחדש במערכת מידע, שתקל באופן משמעותי 2020 בשנת על תהליך תשלום אגרות הכלבת, עבור כלבים וחתולים, לשיפור וייעול הפעילות השוטפת בשירות הווטרינרי.

הנכםנכנסיםלשטחבו נמצאיםכלביםמשוחררים. עלמנתלשמורעלבטיחות המשתמשיםבגינהוהנמצאיםבסביבתה, ישלהישמעלכלליםהבאים:

הכניסהמותרתלכלביםבעלי חיסון כלבתורישיון אחזקהתקף

כניסתילדיםלגינתהכלבים הינהבאחריותההורים

כלבבגינהיהיהבהשגחה צמודהובאחריותו שלהמלווה

ישלהקפידעלסגירתהשערים בכניסהוביציאהמן הגינה

ישלשמורעלניקיון הגינה, חובהלאסוףאתצואתהכלבים! את הלכלוך יש להשליך בצאתכם מגינתהכלבים, באזורהפחיםהקרוב

הכניסהאסורהלכלבותמיוחמות, חודשיםוכלבים 3 גוריםמתחתלגיל מסוכניםעלפי חוק

23

ספורט וקידום בריאות

● אירוח תחרויות ארציות כדורסל לנערים כדורסל נשים עממי ותחרותי חוגי כדורגל התעמלות מכשירים סייף טריאתלון שחייה

● שיפוץ ובניית אולמות ומגרשי ספורט ● תוכניות קידום בריאות ישוביות ● אירועי דגל אזוריים וארציים גלגלים של תקווה

צעדת שביל יזרעאל מירוץ הר לעמק ועוד

אירועים קהילתיים חברתיים סטריט בול, מצפן אקדמי- טורניר פנימיות, מתמסרים לקהילה.

מחלקת קידום בריאות במועצה יוזמת ומקדמות פעילויות, שמטרתן לקדם את בריאות תושבי המועצה. קידום הבריאות נעשה במספר מסגרות, כאשר לכל מסגרת נבנית פעילות המותאמת לקהל היעד; ● ישובים קיבלו במהלך השנה החולפת תמיכה כספית 31 : ישובים מקדמי בריאות מהמועצה לקידום אירועים ופעילות בנושאי בריאות ביישובים. במנשיה זבדה ובסואעד משרה 50% חמירה מועסק מקדם בריאות בהיקף של ● : ימי בריאות, העלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד, חוגי ספורט עובדי מועצה ● חינוך חברתי: פרויקט מדריך מקצועי, סיירת מחצלות (בשיתוף מחלקת הנוער והרשות לביטחון קהילתי), טורניר כדורסל יישובי לבני נוער, בשיתוף מועדון הכדורסל ועוד ● : תכנית 'משחק הוגן' להכשרת נאמני הוגנות ובריאות בבתי הספר מערכת החינוך היסודיים, בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי ואגף החינוך, הכשרות לסייעות, בשיתוף אגף החינוך, טורניר בתי ספר יסודיים, בשיתוף מועדון הכדורסל ועוד ● : סבסוד חוגי פטאנק והליכה נורדית ביישובים, ימי בריאות במרכז עמותת ותיקי העמק הסב יום , בשיתוף עמותת ותיקי העמק ועוד ● זומבטון, סטריט בול יישובי, הרצאות וסדנאות : כלל תושבי המועצה

24

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

ביטחון , בתמיכה שוטפת של מחלקת מתנדבי ה"מתמיד" פועלים ברחבי העמק 350 - כ הביטחון, ולצדם יחידת כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלה "יפתח". כולם עוברים הכשרות שנתיות לשעת חירום.

סייעה בכיבוי שריפות באזור. יחידת הכיבוי של המועצה

בעקבות פנייה של המועצה, משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי מג"ב של המרחב לתחנות לכל אשכול, שוטר מג"ב. המשטרה הכחולות והמרחב חולק לאשכולות.

, בשיתוף יישובי המועצה נערך תרגיל חירום רחב היקף כמידי שנה, וגורמי החירום הארציים.

בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה. תוכנית ההפעלה המועצתית עודכנה

, בשיתוף הרבש"ים ביישובים. תרגיל שנתי ארצי בבתי הספר התקיים

.24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול ניתן לשלוח קריאות דרך האפליקציה והאתר של המועצה.

25

האגף הכלכלי

תעשיה, תעסוקה ופיתוח כלכלי אלון תבור

● נמשכו עבודות הפיתוח בפארק, אשר צפויות להסתיים במהלך 2019 במהלך שנת 2020 שנת ● בוצעו מהלכים משמעותיים לניטור איכות האוויר, במטרה להביא 2019 במהלך שנת בשיתוף עם המשרד להגנת 2020 לשיפור איכות הסביבה. המהלכים יימשכו גם בשנת הסביבה ומשרד הבריאות ● החלו עבודות הפיתוח לשלב א' של הרחבת אזור התעשייה אלון תבור ● דונם 130 החל תכנון הרחבת שלב ב' באזור התעשייה אלון תבור – 2000 שגיא ● דונם לתעשייה, כולל שטח למסחר 172 לקראת סיום העבודות לפיתוח שלב ב' – ושטח ציבורי. ● דונם, בשיתוף עם רשות מקרקעי 1,000 - הכנת תב"ע להרחבת אזור התעשייה ב ישראל (רמ"י). אזור תעסוקה חדש רכבת כפר יהושע – יוקנעם דונם. 80 החל תכנון פרוגרמה וסקר היתכנות בכ– אזור תעסוקה חדש בשטחי מרחביה דונם והחל תכנון מפורט. 600 אושרה תכנית להרחבה בכ- הרחבת אזור תעסוקה איכסאל יתחיל תכנון מפורט. במקביל, נבחנת האפשרות 2020 התכנית אושרה ובמהלך להרחבת אזור התעסוקה, בהתאם להסכמה בין הרשויות. הרחבת אזור תעסוקה משותף עם זרזיר התקיימו דיונים רבים והושגו הסכמות להקמת אזור תעסוקה משותף, 2019 במהלך שנת בסמוך לאזור התעסוקה הקיים בזרזיר. זאת, בתקווה שההסכמות תגובשנה להסכם. יחודש המהלך לתכנון ואישור ההרחבה, בתמיכת משרד הכלכלה 2020 במהלך שנת ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

26

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

החלפת תאורת רחובות במסגרת המהלכים להתייעלות אנרגטית והקטנת פלטת גזי חממה, החל פרויקט החלפת תאורה ביישובי המועצה. הפרויקט מתוכנן להסתיים במהלך השנה הקרובה ואמור לשפר את רמת התאורה ביישובים, כמו גם לחסוך באנרגיה ובעלויות. אנרגיה סולארית במהלך השנה הקרובה, בכוונת המועצה להיכנס למהלך משמעותי בנושא, וזאת לאחר שהשלב הראשון להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור, יושלם בהצלחה. המהלך הנוכחי מיועד לפתח קירוי סולארי על גבי חניות, כמו גם להנגיש ולעודד תושבים להתקין מערכות פרטיות על גגות בתיהם. תיירות הוקמה מחלקת 2019 נסגרה עמותת התיירות ובחודש ספטמבר 2019 בתחילת שנת תיירות במועצה. זאת, מתוך כוונה לרכז את הפעילות הקיימת וליצור, ביחד עם התיירנים, שיתופי פעולה לקידום התיירות בעמק יזרעאל. ;2019 במהלך שנת ● נערכה היכרות אישית עם אנשי התיירות ביישובי המועצה וכן היכרות עם בעלי תפקידים, במשרדים הממשלתיים ובגופים הרלוונטיים. ● הוקם פורום לקידום התיירות בעמק יזרעאל, בשיתוף עם מעוף ומעברים בעמק. הפורום הוקם על מנת שעבודתו תהווה בסיס לתהליך מיתוג ושיווק עמק יזרעאל, כיעד תיירות.

● . 2020 הוכנה תוכנית עבודה לשנת

● 2020 נקבעו אירועים משותפים למחלקות תיירות, תרבות וספורט לשנת ● נבחנו התקשרויות להקמת אתר אינטרנט, אפליקציה ורשתות חברתיות ● התבצע גיוס ואיגום משאבים ● התקיימו אירועים באתרי תיירות בעמק ● נבחנה הקמת עוגן תיירותי

27

תרבות המועצה מציעה חמש תכניות עשירות של מנויי תיאטרון, הורים וילדים, מופעים לכל המשפחה, מוסיקה קלאסית ומחול. לצד אלו, עוד שפע מופעים ואירועי תרבות מגוונים.

:2019 במהלך שנת

● , באמצעות אגף ההנדסה והמקום מבואת אולם המופעים ביפעת שופצה ושודרגה רוהט ואובזר מחדש ● התקיימה באולם המופעים יפעת, עם מיטב אמני עונה שישית לסדרת מופעי חורף ישראל

● בחג השבועות שנות פעילות של פסטיבל חלב ודבש 19 ! 20 השנה נחגוג את הפסטיבל ה-

● ביישובים, וקידום יוזמות הענקת תמיכה כספית לחבורות הזמר וקבוצות התיאטרון מקומיות בתחום התרבות, המעניקות במה לאנשי העמק ● נערכו האחד בעין דור והשני באולם המופעים מזרע, יחד עם שם ערבי חבורות זמר טוב לוי ● בשיתוף מחלקת הצעירים ומתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל, תרבות לצעירים הוענק ליישובים תקציב נוסף, ששימש למופעי הורים וילדים ● בשיתוף מחלקת היישובים, נערכו ביישובים וברמה האזורית, סוכות של שלום ואחווה פעילויות יהודים-ערבים, בתקצוב המועצה ● התקיימו ביישובי המועצה ובספרייה האזורית בנהלל הצגות ומופעים

● הקרנות טרום בכורה ומפגשים עם יוצרים תמיכה בקולנוע ● ימי עיון וכנסים ביישובים, אירועי פרידה והוקרה, אירועי זיכרון ● של החוג לידיעת הארץ, מיסודו של מנחם זהרוני טיולים

● התקיימו באמפי נהלל; שלמה ארצי, משינה, קרן ארבעה מופעי קיץ רבי משתתפים 6 פלס והתקווה ● , חדר זיכרון לחללי העמק ונפגעי פעולות האיבה וגלריה לאמנות החל תכנון להקמת במבואת האולם המחודשת

28

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

29

יובלי העמק

ביצוע דיגומי מים בכל יישובי המועצה (למעט גזית וכפר גדעון) ' ו'אלון תבור'. 2000 וכן בשני אזורי התעשייה 'שגיא

שדרוג קו ביוב. כפר תקווה ₪ 1,900,000 : עלות

שיקום קו ביוב עוקף שריד.

שריד

₪ 600,000 : עלות קיבוץ מרחביה שיקום קווי מים.

₪ 3,750,000 : עלות שיקום תשתיות ביוב. ₪ 4,530,000 : עלות שדרוג תשתיות ביוב. קבוץ הסוללים ₪ 3,895,000 : עלות תכנון ביוב- שיקום תשתיות כפר החורש ₪ 4,800,000 : ביוב. עלות בית לחם הגלילית ואלוני אבא הקמת תחנת שאיבה לביוב וקו מאסף. ₪ 3,040,000 : עלות עלות: אלון תבור שיקום בריכת מים ₪ 500,000 עלות: מנשייה זבדה שיקום קווי מים ₪ 1,300,00 שיקום קו אזור התעשייה 'אלון תבור' ₪ 400,000 : מים ללחץ גבוה. עלות

30

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

הנדסה אגף ההנדסה אחראי על יזום, תכנון, ביצוע ואחזקת נכסי המועצה, בתחומי שיפוטה. גם השנה, ניתן מענה הנדסי בתכנון ובביצוע פרויקטים של בינוי, תשתיות, פיתוח ואחזקה. ● שלב ג' הסתיים ונמסר לבית הספר. 'עמקים תבור' במזרע בית הספר התיכון ● כיתות 8 בינוי כיתות לימוד בבתי הספר היערכות לפתיחת שנת הלימודים; הוצבו . ויצ"ו נהלל, דמוקרטי, יבניאל, הרדוף יבילות בבתי הספר ● בוצע שיפוץ עומק בכיתות י"א י"ב, וכן 'העמק המערבי' ביפעת בבית הספר התיכון שופץ מבנה עבור מגמת קונדיטוריה. ● בוצעו עבודות בטיחות, שיפוץ עבודות קיץ והיערכות לפתיחת שנת הלימודים .₪ מיליון 5 ותוספת כיתות יבילות במוסדות חינוך, בהיקף של כ- ● מבני 4 . כמו כן, נערכו לביצוע הושלם תכנון לביצוע גני ילדים בציפורי ובנהלל .₪ מיליון 10 , בהיקף של כ- כפר ברוך והיוגב , בלפוריה , באחוזת ברק מעונות בינוי חינוך

ספורט ישובים במסגרת קול קורא 5 שופצו וחודשו מגרשים ב-

● 4/2020 החל ביצוע הקמת אולם הספורט. הבנייה אמורה להסתיים עד עדי ב ● קודמה תכנית להקמת אולם ספורט בית ספרי ויישובי אחוזת ברק ב

מבני ציבור

● ; ציפורי, כפר ברוך, גבעת אלה, כפר יהושע מועדוני נוער 5 קודם תכנון ומנשית זבדה

● הושלם שיפוץ אולם התרבות ביפעת ● בוצע מועדון נוער בסואעד חמירה

● הושלם התכנון, לקראת מכרז מועדון חברים באלון הגליל

● 2020 הוקם מועדון חברים. שדרוג מבנה המזכירות לקראת סיום במרץ גבעת אלה

● הוקם בית כנסת חדש ונמסר ליישוב הושעיה

שוקם וחודש בית כנסת לשימור והחלה בניית מקווה נשים, שיושלם

שדה יעקב

2020 ב-

● תכנון מועדון נוער מרכז ושיקום המבנה הקיים לטובת הקהילה מנשית זבדה ● הושלמה קומה א' במבנה עבור אגף הנדסה ויובלי העמק מעל בניין בניין המועצה 2019 הוועדה לתכנון ובנייה ואוכלסה באפריל ● ; אחוזת ברק, כפר ברוך, היוגב ובלפוריה והיערכות מעונות יום 4 - השלמת תכנון ל לביצוע, בכפוף לתקציב ממשרד הרווחה.

31

הנדסה

תשתיות באזורי התעשייה

● דונמים – תשתיות לתעשייה בתקציב 170 – פיתוח של כ- 2000 באזור התעשייה שגיא ₪ מיליון 34 של ● – אדמות ההשבה של קיבוץ גניגר ומתחם טמפו - אושר קידום תכנון 2000 בשגיא דונם 150 בשטח כולל ● דונם 650 אזור תעסוקה מרחביה – תכנון מפורט בשיתוף עפולה, בשטח של פרויקטים של תשתיות ₪ מיליון 7 ביצוע מגוון פרויקטים של תשתיות ביישובי המועצה, בהיקף של כ- ● הושלמה סלילת כביש כניסה לבית לחם הגלילית ● הושלמה סלילת כביש גישה להרחבה מערבית בכפר יהושע ● הושלמה הקמת חניון לבית הספר בגבעת אלה ● הושלם פרויקט שיקום כבישים פנימיים בכפר גדעון ● הקמת מערכות פוטו וולטאיות על מבני ציבור וקידום ביצוע קירוי מגרשים ● עדי – הושלם שיקום הכביש ברח' הדס ושדרוג כביש גישה חדש, בהיקף של למעלה ₪ מיליון 2 מ- ● ₪ מיליון 3 שדה יעקב – הושלם פרויקט הכבישים הפנימיים בתקציב של כ- ● 2020 תל עדשים – בוצע שיקום כביש הכניסה. סלילת הכבישים תימשך ב- ● ביישובים סואעד חמירה ומנשייה זבדה 1480 קידום פרויקטים על-פי החלטה ● ביצוע מרכז היסעים וחניות למורים בבית הספר עמקים תבור, מזרע ● הושעיה – קידום תכנון כביש גישה לאזור תעסוקה ● כפר תקוה – תכנון מעגל תנועה, בכניסה ליישוב גינון וחזות ● בוצע פיתוח גן אקולוגי בבית ספר 'אופקים' מרחביה ושביל אופניים בין קיבוץ מרחביה והמושב לבית הספר ● בוצע סקר עצים מסוכנים בכל יישובי המועצה – מעקב ובקרה ● הושלם גינון בהרחבות ● דונם (שלב א') 150 באלון תבור- תכנון פיתוח מתחם נוסף של כ- ● 2020 חנתון - אמפי ומגרש בהקמה. הפרויקט צפוי להסתיים עד מאי ● 2020 יפעת – ביצוע חניות לאולם המופעים. העבודה תושלם ב-

32

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

הרחבות

● יחידות דיור 1000 ישובים – פוטנציאל של כ- 10 תכנון ת.ב.ע ב-

● יחידות דיור; הושעיה, בית לחם 250 ישובים לכ- 4 תכנון מפורט לביצוע הרחבות ב- הגלילית ותמרת ● יחידות דיור 350 ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות, עבור ● היערכות לביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות, באמצעות המועצה, ביישובים; תמרת, מנשייה זבדה, בית לחם ובלפוריה ● מתחמים 2 קידום ת.ב.ע להרחבת אזורי תעשייה ותעסוקה קיימים וחדשים; באלון תבור דונם 300 של כ- ● קידום תוכנית לאזור תעסוקה חדש יוקנעם - כפר יהושע, במתחם הרכבת אחזקה, נגישות ובטיחות בגני משחקים במתקני ספורט ובמוסדות חינוך ● השלמת פרויקט הנגישות במוסדות החינוך על פי תוכנית, בסיוע ובמימון משרד החינוך מוסדות חינוך 14 בכ- ● ריכוז והפעלת פרויקט הנגישות ביישובי המועצה – הכנת סקרים וביצוע הנדרש על מנת 2021 לקדם את ההשלמה עד סוף ● אחזקת מוסדות החינוך והציבור כמתחייב בחוזר מנכ"ל, טיפול בקריאות שבר ואחזקה אלף מ"ר בנויים 100 מונעת במועצה ומבני ציבור וחינוך בשטח של יותר מ-

● ₪ אלף 400 שיפוץ מקלטים בתקציב של כ- ● גני משחקים חדשים ביישובים 8 קידום תכנון וביצוע ● כיתות שמע בבתי ספר וגני ילדים 8 ביצוע

● בתי ספר 6 ביצוע מרחבי למידה ב-

תכנון אזורי ומקומי

● - ₪ מיליון 5.5 קידום תכנית כוללנית על כלל שטח המועצה והיישובים בהשקעה של הסתיים לימוד מצב קיים וניתוחו והחל סבב עם היישובים לקראת התקדמות התוכנית. ● תכנון שביל אופניים המקשרים בין ישובים לבין הרכבת לאורך שדרת העמק, תל עדשים לנהלל; מהמכללה עד מעונות הסטודנטים בעפולה. ● , 75 ליווי תכנון מערכות אזוריות המתוכננות ע"י גורמי ממשלה שונים; הרחבת כבישים . תשתיות – מים, חשמל, גז, רכבת. 77 , 65 , עוקף עפולה 79

33

תחבורה

תלמידים נוסעים מידי יום הלוך ושוב 5,500 - כ מוסדות החינוך הרגיל בעמק 25- לכ

אוטובוסים צהובים, בגיבוי קבלנים חיצוניים, לפי הצורך. 15 ההסעות מבוצעות על ידי בנוסף, אנו מסיעים את תלמידינו לפעילויות יום, כגון: סל תרבות, החווה החקלאית ועוד. מערך ההסעות נבנה בתיאום עם אגף החינוך, מוסדות החינוך ונציגי היישובים.

מוסדות חינוך בעמק ובסביבה, 100 תלמידי החינוך המיוחד נוסעים לכ- 500 מלווים, המועסקים על ידי המועצה. 75 בליווי

המחלקה מספקת שירות למחלקות רבות במועצה: חינוך, נוער, ספורט, קתדרת עמק יזרעאל, תרבות ועוד, ליישובים במועצה ולגופי הסמך- בית האמנויות ועמותת כחול לבן.

34

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

בטיחות בדרכים מטה הבטיחות בדרכים נועד להגביר את המודעות בנושא בטיחות בדרכים, בקרב תלמידי המועצה ותושביה ולהאיר את עיני הכלל בנושא מפגעים בטיחותיים. זאת, על-ידי קיום פעילות שוטפת בבתי הספר, ושיתופי פעולה עם מחלקות המועצה. בראש המטה לבטיחות בדרכים עומד ראש המועצה, ומנהל המטה עובד בכפיפות מקצועית לרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים). גם השנה, מנהל המטה ביקר בבתי הספר היסודיים, נפגש עם התלמידים ושוחח על חשיבותם של מספר נושאים מהותיים בתחום; ● חגירת חגורות בטיחות, בכל נסיעה פרטית עם ההורים וכמובן בהסעה לבית הספר ודרך ההתנהגות בה ● חבישת קסדה ומיגון נוסף בעת רכיבה על אופניים ושינוי החוק לגבי כלים חשמליים כגון ומעלה, רק לאחר שעברו מבחן תיאורטי 16 אופניים, קורקינט, אוברבורד והשאר, מגיל ● מפגשים עם הורים באסיפות הורים, בבתי ספר יסודיים, בתחילת השנה ● תלמידי כיתות ה'-ו' יצאו למגרש זה"ב בטבריה, להתנסות בשימוש בדרך, מי באופניים ומי ברגל, בהתאם לחוקי התעבורה ● התקיימו פעילויות בבתי הספר, לפי שכבות גיל, כמו 'שכונה בטוחה', 'היסח הדעת', 'רכב מתהפך מחזק את האמון בחגורת הבטיחות', 'חדר בריחה נייד' בנושא בטיחות בדרכים, הצגות ועוד ● בבתי הספר העל יסודיים, החל השנה פרויקט משתמשי הדרך בדגש על ה'נהג החדש' כאשר נציגי תלמידים מכיתות י"ב בבית הספר ויצ"ו נהלל יצאו לסיור במרכז הרפואי 'העמק' בעפולה, שוחחו עם סגן מנהל ביה"ח, מנהל חדר הטראומה ואחות ראשית בחדר מיון, נציג הרלב"ד ונפגע בתאונת דרכים. התלמידים העבירו את המסר לחבריהם בכיתות, ולסיכום הנושא, התקיים פאנל בטיחות בדרכים בדגש על נציגים צעירים, בנוכחות ראש המועצה ונציגי משרד החינוך, הרלב"ד, המשטרה, פרמדיק ומשפטן, שענו לשאלות התלמידים. בשיתוף אגף הנדסה במועצה, הוקם מגרש היסעים בישיבת שדה יעקב, בוצעו שיפורים בטיחותיים במתחם ההסעות בביה"ס ויצ"ו נהלל, והמרתו לנתיב תחבורה לאוטובוסים בשעות הלימודים, הוגבלה הכניסה למתחם ההסעות בביה"ס אופקים במרחביה ועוד ● ביציאה לחופש הגדול, נערכו במספר ישובים אירועי פתיחת החופש הגדול, עם פעילויות בנושא בטיחות בדרכים, לכל הקהילה ● מתקיים שיתוף עם השיטור הקהילתי בהסברה משותפת, בבתיה"ס ובגני החובה ונרכשה ערכת לימוד, לשימוש השוטרים בגנים. נערכה הסברה לקהילה ובמקרי הצורך, גם אכיפה, בשיתוף את"ן מתחנות המשטרה במוקדי סיכון ביישובים, בקרבת בתי ספר וגני ילדים

35

רישוי וקידום עסקים

כחלק מממטרות חוק רישוי עסקים, מחלקת רישוי ופיקוח על עסקים במועצה פועלת על מנת להבטיח את שלום הציבור, תוך מתן דגש על שירות איכותי ויעיל לבעלי עסקים ועל קיום החוק; ● מחויבות לשירות איכותי, אדיב ויעיל לבעלי העסקים ולציבור בכלל ● מתן רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך הבטחת מטרות החוק, בתחומים; איכות הסביבה, מניעת סכנה לציבור, בטיחות עובדים, מניעת מחלות ובריאות הציבור, כבאות וקיום התנאים הנוגעים לדיני תכנון ובניה ● הגדלת מספר העסקים בתחומי המועצה הפועלים בכפוף לרישיון בר-תוקף ● בקרה יעילה של רישוי העסקים על פעילות העסקים טעוני הרישוי מספר העסקים הפועלים ברחבי המועצה גדל באופן קבוע, משנה לשנה. מחלקת רישוי עסקים נערכת לביצוע הרפורמה בחוק רישוי עסקים, שמטרתה לשדרג ● 1968 יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים תשכ"ח

את החוק הקיים ולתת מענה, במספר תחומים; ● מתן היתר מזורז למגוון גדול יותר של עסקים ● אחידות בדרישות נותני האישור ופרסומן

● הארכת תוקף רישיון העסק למגוון גדול יותר של פריטי הרישוי ● הטמעת הרפורמה החדשה, בהתאם להנחיית משרד הפנים

36

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

אופק לתעסוקה - מעברים בעמק

מעברים בעמק הינו מרכז אזורי לפיתוח כלכלי-תעסוקתי, המיועד לתושבי המועצות האזוריות עמק יזרעאל, מגידו וזבולון. השירות פונה למגוון רחב של לקוחות: מחפשי עבודה, יזמים ובעלי עסקים, מעסיקים וכן קהילות ויישובים. השירות כולל ייעוץ אישי בתחומי תעסוקה ויזמות, סדנאות וקורסים מקצועיים, תהליכי גיוס ומיון עובדים, פעילויות לקידום תעסוקה ביישובים ועבודה מול בעלי תפקידים. עובדות מעברים הנן מומחיות בתחומן ובעלות ניסיון רב בעולם התעסוקה. בלוח הדרושים של מעברים בעמק מתעדכנות מאות משרות חדשות מדי חודש. אם עדיין לא ביקרת אצלנו, נשמח להכיר אותך. אנחנו נמצאים ממש כאן - קרוב לבית! :2019 עיקר הפעילויות בשנת

● משרות חדשות בפורטל המשרות 9,000- התפרסמו כ ● פגישות אישיות עם מחפשי עבודה 500 התקיימו כ- ● השכרות מקצועיות בתחומי קריירה וחיפוש עבודה 15 בוצעו ● נערכו מפגשים דו-חודשיים של 'חממת קריירה' ● Coffee Biz מפגשי מועדון העסקים 5 התקיימו ● של עסקים מקומיים on-line התקיים יריד מכירות www.maavarim-baemek.org.il : ליצירת קשר 04-6544726 : טלפון maavarim1@mhk.co.il : מייל

37

● בכל נושא, גם בטופס מקוון באתר 24/7 מוקד המועצה עומד לרשות התושבים ובאפליקציה המועצתית נגישות, שקיפות ושיפור הקשר עם התושב ● ממשיכים לטפח את התקשורת המקוונת עם התושבים אפליקציה, יוטיוב, אינסטגרם, טלגרם, דיוור שבועי לתושבים, דיוור תרבות ועמוד פייסבוק שוקק חיים

● אתר המועצה נגיש, מעודכן ונח לשימוש

04-6520111 : או בטלפון 04-6520100 : 24/7 מוקד המועצה האזורית עמק יזרעאל לשירותכם!

www. eyz . org . i l עמק יזרעאל : בפייסבוק | emek_yizrael : באינסטגרם

38

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

:2020 אתגרים לשנת

● התנגדות נחושה להקמת שדה תעופה מקביל לנתב"ג בעמק, בכל הכלים העומדים לרשותנו ובשיתוף קהילת העמק ● שמירה על קרקעות המועצה ויישוביה, לנוכח פעילות ועדות הקרקעות של משרד הפנים ● הובלת פדגוגיה חדשנית יזרעאלית: - שמירה על המצוינות בחינוך ויישום תכנית עבודה רב-שנתית - המועצה מובילה תכנית רב שנתית לחינוך, תוך שיתוף הציבור וסגלי ההוראה ובהובלת ד"ר גדי ביאליק מאוניברסיטת תל אביב. - מאות אלפי שקלים יושקעו בתקצוב נוסף של בתי הספר לקידום פעילות חינוכית, הצטיידות ותגבור שעות - תכנית 'אפשרי בריא' בשיתוף אגף החינוך- סיוע ושיפור מערך המזון במערכות החינוך היישובית - הקמת מינהלת חינוך להידוק שיתופי הפעולה בין כלל מערכות החינוך החברתי והחינוך הפורמאלי. ● חיזוק החינוך החברתי: - הגדלת מספר המשתתפים במגוון פעילויות הנוער בכלל יישובי המועצה ובכל שכבות הגיל - הקמת מועצת נוער שתפעל במתווה עבודה חדשני - הידוק העבודה המשותפת עם ועדות הנוער ביישובים ועם תנועות הנוער במרחב - פיתוח תחום הרובוטיקה, כעוגן להקמת מרכז חדשנות בתחום הטכנולוגי חינוכי ● קידום והובלת התכנית הכוללנית לכלל המועצה, תוך קידום תבע"ות להרחבת היישובים ● תכנון ופיתוח מתקני ספורט במוסדות החינוך וביישובים ● התקנת מערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל סולארי על מבני המועצה. המערכות יקדמו ייצור אנרגיה ירוקה וינתקו את התלות הכלכלית המועצתית בחברת חשמל, בנוסף לחסכון כספי ניכר ● קידום פתרונות תחבורתיים ושיתופי פעולה עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל, להפחתת עומס התנועה בעמק - ביצוע שבילי אופניים בין היישובים ומוקדי הביקוש - בניית מסלולי תחבורה ציבורית, בהתאם לצרכי התושבים ● המשך צמיחת קהילות העמק והעצמתם - הקמת ישוב חדש לבני העמק - חיזוק והרחבת עבודת אשכולות המועצה במטרה לפתח שירותים ומענים - גיוס רכזי קהילה ביישובים נוספים במועצה ● תרבות במועצה וביישוביה: - קידום הרכבי מוסיקה ויוצרים מקומיים במופעים ביישובי העמק - קיום מגוון אירועי תרבות ואומנות

39

ענת חרמוני צילום

04-6520111 : או בטלפון 04-6520100 : 24/7 מוקד המועצה האזורית עמק יזרעאל לשירותכם!

www. eyz . org . i l עמק יזרעאל : בפייסבוק | emek_yizrael : באינסטגרם

40

Made with FlippingBook - Online catalogs