מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

על גגות מבני הקמת מערכות סולאריות המועצה ממשיכה בקידום ציבור ומגרשי ספורט מקורים ברחבי העמק, במסגרת תכנית "מונה נטו" של חברת החשמל. מערכות אלה מאפשרות לנו לייצר חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש, שאינה מזהמת ולחסוך בהוצאות המועצה, באופן משמעותי. עד סוף השנה, המועצה תוכל לייצר לעצמה את החשמל במבני הציבור שלה.

מאוניברסיטת אגף החינוך במועצה מקדם תכנית רב שנתית, בשיתוף ד"ר גדי ביאליק תל אביב ועם פורום חינוך, שהוקם כשותף מוביל לגיבוש התכנית. בתחומים רבים, לשם מקדמת דיגיטציה ושירותים מקוונים ומגוונים המועצה, בכל אגפיה, שיפור השירות לתושבים. בכמחצית מיישובי המועצה, בבינוי רחב היקף, בתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך בפרויקטים של הנגשה ובפיתוח ושדרוג מבנים. בחלקים הצפוני והמזרחי של העמק, להנגשת השירותים אשכולות הקמנו פעילות במסגרת והמענים לכלל יישובי המועצה. בתוך המועצה, למתן שירותים ותמיכה בתיירני העמק ולביסוס מחלקת תיירות הקמנו העמק כמוקד תיירותי משמעותי לתיירים מכל רחבי הארץ. , לסיוע ותמיכה מקצועית בתחומים שונים, לעומדים בפני מרכז הכוון לגיל השלישי הוקם גיל פרישה, בשיתוף אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי העמק. באגף קהילה ורווחה, למתן מענים מותאמים עבור המרכז למשפחות מיוחדות הושק משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. בליווי וסיוע של אגפי המועצה ומחלקותיה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות מהגיל הרך ועד הגמלאים וגיל הזהב. שפע פעילויות ותמיכה מוצע לתושבי העמק – נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות, ושירותים מגוונים וזמינים. נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת, ממנה כולנו נהנים.

בברכה אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

3

Made with FlippingBook - Online catalogs