מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

תושבים יקרים,

בתחומי העשייה השונים. 2019 בחוברת שלפניכם, מוגש סיכום פעילות המועצה בשנת מאחורינו, ואנו מוכנים לאתגרים המצפים לנו בשנה הקרובה. 2019 שנת לשמחתנו, ישובי המועצה ממשיכים להתרחב, הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך ומפותחות תשתיות חיוניות. מיליון שקלים. בנוסף 360 אושר והוא עומד על כ - 2020 תקציב המועצה השוטף לשנת – 2019 לתקציב זה, המליאה אישרה בשנה שעברה את תקציב הפיתוח הדו שנתי לשנים , אשר יופנו גם השנה למגוון רחב של פרויקטים בתחום החינוך ₪ מיליון 73 בסך של כ- 2020 ולטובת בינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על אורח החיים בעמק; אנו ממשיכים במאבק במשרד התחבורה על כוונתם להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה השקענו משאבים ומאמצים רבים למניעת מיקום השדה בעמק. בדקנו מקביל לנתב"ג. חלופות נוספות ופעלנו בשיתוף עם רשויות המרכז והדרום, להקמת השדה בנבטים, שם משוועים לו. במקביל, אנו נמצאים במגעים עם עיריית חיפה לבחינת הקמת שדה תעופה אזורי בעיר. אנו פועלים בשיתוף עם עמותת התושבים של אנשי העמק והאזור, הנחושים והמסורים למאבק, ומודים לכל מי ששותף בכך. יידרשו עוד מאמצים רבים לניצחון במאבק חשוב זה לעתידו של העמק, ואנו נחושים לנצח בו! בעקבות מינוי "ועדה גיאוגרפית לגבולות ולחלוקת הכנסות" על ידי משרד הפנים, נוצר דרישה להעברת אלפי דונמים של אדמה חקלאית מיישובי עמק אתגר מהותי נוסף: אנו נאבקים יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוקת הכנסות מאזורי התעשייה שהקמנו. בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק ולשימור החקלאות והשטחים הפתוחים, כנגד השאיפות של הרשויות הפועלות בכיוון זה. בנושא זה, כבר הגענו להסדר עם המועצה האזורית בוסתאן אל מארג', בכפוף לאישור משרד הפנים ונמשיך לפעול מול רשויות שכנות נוספות. הממשלה החליטה לאפשר ליזמים פרטיים הקמת תחנות כוח לייצור חשמל המונעות בגז, בתהליך מקוצר. בעקבות החלטה זו, קמו יזמים פרטיים וגורמים המבקשים להקים מיזמי אנרגיה בסביבתנו וביישובינו, ופעלו לקבל אישורים ב"ועדה לתשתיות לאומיות". זאת, במקום לנהל תהליך מקדים מקובל של שיתוף ציבור, באמצעות הוועדות לתכנון - המקומית והמחוזית. המועצה, בשיתוף עם מועצות שכנות, דרשה מהממשלה להחזיר את התהליך המועצה רואה בחיוב הקמת מיזמי התכנוני לזה המקובל, על מנת לוודא שקיפות, כנדרש. פיתוח, אך תקפיד ללא פשרות על בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

2

Made with FlippingBook - Online catalogs