מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

רישוי וקידום עסקים

כחלק מממטרות חוק רישוי עסקים, מחלקת רישוי ופיקוח על עסקים במועצה פועלת על מנת להבטיח את שלום הציבור, תוך מתן דגש על שירות איכותי ויעיל לבעלי עסקים ועל קיום החוק; ● מחויבות לשירות איכותי, אדיב ויעיל לבעלי העסקים ולציבור בכלל ● מתן רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך הבטחת מטרות החוק, בתחומים; איכות הסביבה, מניעת סכנה לציבור, בטיחות עובדים, מניעת מחלות ובריאות הציבור, כבאות וקיום התנאים הנוגעים לדיני תכנון ובניה ● הגדלת מספר העסקים בתחומי המועצה הפועלים בכפוף לרישיון בר-תוקף ● בקרה יעילה של רישוי העסקים על פעילות העסקים טעוני הרישוי מספר העסקים הפועלים ברחבי המועצה גדל באופן קבוע, משנה לשנה. מחלקת רישוי עסקים נערכת לביצוע הרפורמה בחוק רישוי עסקים, שמטרתה לשדרג ● 1968 יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים תשכ"ח

את החוק הקיים ולתת מענה, במספר תחומים; ● מתן היתר מזורז למגוון גדול יותר של עסקים ● אחידות בדרישות נותני האישור ופרסומן

● הארכת תוקף רישיון העסק למגוון גדול יותר של פריטי הרישוי ● הטמעת הרפורמה החדשה, בהתאם להנחיית משרד הפנים

36

Made with FlippingBook - Online catalogs