מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

קהילה ורווחה

אגף קהילה ורווחה פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה. השירות ניתן לכל הגילאים בשלל תחומים; ייעוץ, טיפול, הכוונה ותיווך, על-פי מדיניות משרד הרווחה ולפי תקנות העבודה הסוציאלית, בכפוף למדיניות המועצה. העבודה הסוציאלית ביישובים משלבת עבודה בתחום הפרט והמשפחה, יחד עם עבודה מערכתית וקהילתית, מתוך ראיית האדם כחלק בלתי נפרד מסביבתו. שירות לחיזוק הקהילות ● פרויקטים ותוכניות, שמטרתם לפתח את חוסנן של הקהילות ביישובים ואת 200 בוצעו תחושת השירות והקהילתיות. ● ישובים בתחומי חינוך חברתי, נוער, תרבות, רווחה, ותיקים, גיל רך 10 ועדות ב- 13 הוכשרו ועסקים במסגרת 'מכללת קהילה פעילה'. ● ועדות רווחה וועדות ותיקים ביישובים, להגברת האחריות הקהילתיות והעזרה 8 הוקמו ההדדית ביישובים. ● ישובים במועצה, בתמיכת תוכנית 'משלבים כוחות'. 25 פותחו פרויקטים קהילתיים ב- ● פעילויות הוקרה למתנדבים בארגונים, 12 ערבי הוקרה למתנדבים ביישובים ו- 14 קוימו מתנדבים. 2,000 - בתמיכת המחלקה להתנדבות, בהם לקחו חלק כ ● התקיים ערב הוקרה שנתי לכל מתנדבי המועצה, במסגרתו הוענק פרס העמק ע"ש גדעון צימבל, לכפר תקווה – בית ומקום לאנשים מיוחדים. ● ישובים התקיימו תהליכי שיח רב משתתפים, בסוגיות של קונפליקט מחיי הקהילה. 6 ב- ● הוקם מועדון נשים במנשייה זבדה. שירות סוציאלי לפרט ומשפחה ● משפחות מיישובי המועצה קיבלו שירות אישי מעובדות סוציאליות 1,800 - כ ● איש קיבלו 50 משפחות קיבלו טיפול במסגרת המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה ו- 150 כ- טיפול במרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות ● משפחות קיבלו שירות טיפול והדרכת הורים לילדים בגיל הרך בבית המשפחה 30 כ-

● ילדים ובני נוער עם קשיים 25 ניתן ליווי "אח גדול" ל- ● ליווי צעירים וצעירות בסיכון, לקידום והכוונה בחיים

● תהליכי גישור עבור תושבים, במסגרת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה 20 התקיימו ● הוקם מערך מתנדבים חדש, לליווי תושבים המתמודדים עם מצבי חולי ומשבר

14

Made with FlippingBook - Online catalogs